Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Dysrytmia zapisu znacznie wieksza niz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dysrytmia zapisu znacznie większa niż stosownie do wieku. Eeg wykazuje cechy mnogich uszkodzeń kory, przy czym ogniska największych uszkodzeń znajdują się w tylnych partiach prawej półkuli. Dnia 11. V. •1962 prof. Stępień wykonał zabieg operacyjny. Ujrzano następujący obraz: cały płat skroniowy bardzo wyraźnie zrnieniony.zprzednia jego część zawiera liczne drobne podpajęczynówkowe torbiele, natomiast tylno-dolna część płata skro- niowego jest czerwona, pokryta gęstą siecią drobnych pokręconych naczyń tętni- czych. Drugi zawój skroniowy jest bardzo wąski, pierwszy zawój skroniowy żół- tawobrązowy. Badanie eeg wykazało ognisko patologicznej czynności w tylnej części płata skroniowego oraz tuż ponad Sylwiuszem w tylnej części operculum pa•rietale. Nad całą przednią powierzchnią skroni obniżenie czynności bioelektrycznej. Wobec tego wykonano resekcję płata skroniowego wzdłuż linii przebiegającej 8 cm od bie- guna płata skroniowego. Cały płat skroniowy miał wzmożoną konsystencję, naj- większe zmiany stwierdzono w okolicy nucleus amygdale i hyppocampus. Spoistość nucleus amygdale była tak duża, że usuwano go na ostro. Ponowne badanie eeg wykazało utrzymywanie się ogniska padaczkorodnego ponad Sylwtuszem w tylnej części operculum parietale. Wobec tego wykonano resekcję tej części mózgu o roz- miarach 4 X 3,5 cm. Kontrolne badanie eeg po zabiegu: zapis na granicy fizjologii i patologii z niewielkimi rozsianymi zmianami w postaci płaskich fal theta nad obiema półkulami, głównie nad lewą. Asymetria na niekorzyść prawej półkuli, gdzie występuje wyraźna depresja czynności bioelektrycznej. Zmian ogniskowych nie stwierdza się. Dnia 2. VII. 1962 wypisana z kliniki. Po raz pierwszy od pięciu lat dziewczynka spędziła cale wakacje w domu. Za- równo w domu, jak i na oddziale dziewczęcym szpitala można bylo stwierdzić wy- bitną, wprost uderzającą zmianę na korzyść w jej zachowaniu. Uczęszczała do VII klasy szkoły specjalnej, wykazywała dużą pilność i zainteresowanie nauką, po po- ludniu zajęta była w szwalni, gdzie była grzeczna, pilna i posłuszna. Na oddziale zdyscyplinowana i uprzejma w stosunku . do personelu, spokojna, dość wyraźnie spowolniała. Można było zauważyć znaczny spadek drażliwości; np. ze względu na znamię na twarzy dziew- czynki przezywały ją “laciata krowa”, czego ze zrozumialych powodów nie znosi. Dawniej wybuchała, obecnie od- cinała się lub wymyślała, ale często po- trafiła się opanować, odejść bez słowa i gdzieś w kącie popłakać. Napady pa- daczkowe ustały, zapis eeg znormalizo- wal się. a zaburzenia charakteru niemal zupełnie ustąpiły. Dziewczynka ukoń- czyta VII klasę z wynikami dobrymi i dostatecznymi, w szkole nie sprawiała kl:opotu. Z zajęć przysposobienia zawo- dowego w szwalni uzyskała wynik bar- dzo dobry. Jej drażliwość wybitnie zel- żała. [patrz też: , protetyka, gabinety stomatologiczne, medycyna estetyczna ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)