Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

ENCEPHALOPATHIA POSTICTERICA INFANTUM Wsród wielu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ENCEPHALOPATHIA POSTICTERICA INFANTUM Wśród wielu czynników etiologicznych zwrócono w ostatnich latach uwagę na czynnik Rh i jego rolę w genezie jednostki, nazwanej encephf1,Lopathia post:icterica infantum (Pentschew, 1948; Kummer, 1955). Tak zwana erytro- blastoza płodowa i od niej zależna ciężka żółtaczka noworodków (icterus gra- vis neonaiorum) powstaje wskutek izoimmunizacji. rh-negatywnej matki z an- tygenem Rh płodu rh-pozytywnego. Przeciwciała przechodzą przez łożysko i prowadzą do niszczenia czerwonych krwinek płodu. Zółtaczka powstaje wsku- tek hemolizy i przemiany hemoglobiny w bilirubinę. Jeśli dziecko przetrwa ten ciężki stan żółtaczkowy, stwierdza się częstokroć objawy uszkodzenia mózgu w postaci dystonii, dyskoordynacji i dyskinezy. Napięcie mięśniowe bywa ob- niżone, jednakże nierzadko stwierdzić można skurcze z gatunku spasmus mo- biLis. Dzieci wykazują niepokój ruchowy pląsawiczo-atetotyczny, niepewność ruchów celowych, uczą się czynności statycznych z opóźnieniem, często w ciągu wielu lat nie mogą się wyuczyć celowego chwytania. Jednym z naj pewniej szych objawów są zaburzenia mowy, ponieważ mięśnie aparatu mowy uczestniczą w zaburzeniach koordynacji i w hiperkinezach. Natomiast rozumienie mowy jest daleko lepiej rozwinięte. Bywają też zaburzenia wegetatywne ze skłon- nością do nadmiernych potów, wymiotów i ślinienia. Pod względem psychicz- nym rzadko dochodzi do ciężkich postaci niedorozwoju umysłowego, przeważ- nie dzieci te bywają umysłowo żywe i afektywnie na poziomie. Pod względem rokoWrliczym warto podnieść, że objawy okazują skłonność do cofania się, jed- nakże pewne ubytki zawsze pozostają. W niektórych przypadkach dzieci te zdolne są podjąć naukę szkolną w spóźnionym terminie. Czasem górują w obra- zie klinicznym cechy charakteropatyczne, nawet . przy dobrym poziomie inte- ligencji. Czasem takiej etiologii szukać należy w przypadkach trudności wy- chowawczych, które spowodowane są nadmierną ruchliwością, zaburzeniami skupienia uwagi i wzmożoną męczliwością. [patrz też: , olejowanie włosów, deratyzacja warszawa, odzież termoaktywna ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)