Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Encephalopathia postictericainfantum moze nie jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Encephalopathia postictericainfantum może nie jest sprawą częstą. Jeżeli poświęcamy jej tyle uwagi, to dlatego, aby zwrócić uwagę na nie doceniane następstwa psychiatryczne przebytej ciężkiej żółtaczki nowo- rodków. Prawdopodobnie bowiem byłoby tu pole do popisu dla zabiegu zapo- biegawczego, mianowicie przy pierwszych oznakach ciężkiej żółtaczki noworod- ków należałoby dokonać przetoczenia krwi ż całkowitą jej wymianą (exsn- guinotransfusio). W wywiadach oligofreników należy zwracać baczną uwagę na możliwość przebytej ciężkiej żół- taczki noworodków. Rozważmy np. następujący przykład kazuistyczny. Przypadek nr 14. Encephalopa- thia posticterisa sub sequentibus hydro- cephalo interno gravi, syrldrome Littlei, athetosi et oligophrenia (imbecillitate). Ch. J., ur. 13. L 1953 r. w zamartwicy, przechodził ciężką żółtaczkę, która utrzymywała się w ciągu 2 mies. Prze- bywał na oddziale psychiatrii dziecięcej od dnia 2. I. do 23. I. 1958 r. Umie do- tąd mówić tylko pojedyncze wyrazy, pokazuje raczej na migi swoje życze- nia, jest do rodziców przywiązany, chęt- nie bawi się z dziećmi, jest bardzo ruchliwy, sprawia trudności wychowaw- cze, w gniewie bije się po głowie trzy- maną zabawką lub szczypie sobie twarz. Stan somatyczny: uderza “wodogłowio- wy” kształt czaszki (ryc. 56). Niedowlad kurczowy kończyn dolnych, dziecko podtrzymywane stoi na palcach nie na calej stopie, krzyżuje nogi, nie chodzi o własnych silach, oczy chwilami kie- rują się ku dolowi, ruchy czynne koń- czyn górnych niezdarne, napięcie mię- śniowe nieco wzmożone, odruchy żywe, napięcie mięśniowe kończyn dolnych wybitnie wzmożone, przykurcz obu ścię- gien Achillesa, odruchy kolanowe wygó- rowane, dążność do objawu Babińskiego obustronna. Stan psychiczny: dziecko przeważnie uśmiecha się pogodnie, utrzymuje z oto- czeniem żywą łączność uczuciową, mowa zaledwie w zawiązku, jednakże dziecko ro- zumie proste polecenia i spełnia je, potrafi palcem przywoływać lub pokazując na drzwi dawać do zrozumienia, że chce wyjść. Pokazuje trafnie wiele przedmiotów. [podobne: , odżywka do rzęs, trądzik, olejek do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)