Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Gdy wreszcie odpornosc w jakimkolwiek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy wreszcie odporność w jakimkolwiek narządzie wygaśnie całkowicie, po- socznica początkowa może wywołać odosobnioną gruźlicę narządową, cechującą trzeciorzędny okres gruźlicy w ujęciu Rankego. Najczęściej jest to odosobniona gruźlica płuc. Jdnocześnie wzmaga się także, wprawdzie nieznacznie, ogólna odporność. Uniemożliwia to two- rzenie się przerzutów drogą krwi, co Ranke uważa za znamienne dla gruźlicy trzeciorzędnej. W samych płucach sprawa gruźlicza szerzy się na drodze oskrzelowej oraz przez ciągłość, gdyż zawarte w serze gruźliczym prątki: działając na otaczające tkanki swymi jadami znacznie obniżają ich żywotność i przez to przygotowują teren do dalszej ekspansji. W przeciwieństwie do Rankego, który uogólnienie zakażenia gruźli- czego odnosi do drugorzędnego okresu gruźlicy, teoria Leaokouncza liczy się z faktem powstawania posocznicy gruźliczej już od samego początku zakażenia. Teoria jego zgadza się ze zjawiskiem Kocha dowodzącym wy- sokiego uodpornienia ustroju już wkrótce po zakażeniu prątkami gru- źlicy, a przeczącym twierdzeniu Rankego, że naj wyższa odporność ustroju powstaje dopiero po latach trwania choroby, mianowicie w okresie trze- ciorzędnym. Teoria Lewkowicza tłumaczy dalej częstość zabliźniania się i otorbiania się ognisk gruźliczych zarówno pierwotnego, jak i później- szych, po-wstających na tle posocznic gruźliczych początkowych, rzad- kie co prawda powstawanie w trzeciorzędnym okresie gruźlicy zmian znamiennych dla okresu drugorzędnego, daje wreszcie jednolitą kon- cepcję patogenezy gruźlicy. Prócz zjawiska Kocha w patogenezie gruźlicy płuc odgrywa rolę zja- Wisko Arthusa. Wstrzykując doświadczalnym zwierzętom co parę dni jednakowo małe dawki surowicy końskiej, Arthus nie otrzymywał po pierwszym wstrzyknięciu uchwytnych zmian, natomiast po każdym następnym wstrzykiwaniu następował odczyn w postaci coraz rozleglej- szego przekrwienia i obrzęku. Objawy te cofały się coraz wolniej, aż wreszcie siódme wstrzyknięcie wywoływało miejscową martwicę skóry. Z tych doświadczeń wynika, że chociaż jednorazowe działanie czynnika szkodliwego może nie wywołać żadnych zmian, to choroba może powstać przy stałym lub częstym jego działaniu, nawet pomimo niewielkiego na- tężenia czynnika. Zjawisko Arthusa tłumaczy spostrzeżenia zachorowań na gruźlicę osób ustawicznie obcujących z chorym na gruźlicę, gdy do ich ustroju dostają się prątki Kocha nawet w niewielkiej iiości. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, medycyna estetyczna, pieczenie w miejscach intymnych ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)