Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

O nawarstwieniu we wlasciwym znaczeniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O nawarstwieniu we właściwym znaczeniu mówimy wówczas, gdy na pod- się ostry -zespół psychotyczny lub psychenerwicowy. W pierwszym rzędzie wy- mienić tu trzeba stany podniecenia psychoruchowego, występujące pod wpły- wem czynników reaktywnych, połączone ze znacznym zwężeniem świadomości, a być może i z jakościową jej zmianą. Napady wściekłości tego rodzaju trudno odróżnić od padaczkowych, wobec. czego wysuwano przypuszczenie, że chodzi o stany pomroczne. Za tym przypuszczeniem przemawia zupełna lub częściowa niepamięć z okresu podniecenia. Częstą rzeczą bywają u oligofreników nawar- stwione zespoły schizofrenoidalne, którym w piśmiennictwie niemieckim na- dano nazwę Pfropfschizophrenie. Najczęściej chodzi tu o psychozy typu hebe- Ireniczńego, rzadziej paranoidalne i katatoniczne. Widuje się również nawar- stwienia ze strony zespołów depresyjno-maniakalnych. Zespoły depresyjne przebiegają często z silnym lękiem i urojeniami prześladowczymi, tak że two- rzą mieszane zespoły depresyjno-paranoiczne. Szczególnie często mamy do czy- nienią z zespołami reaktywnymi o charakterze psychoz sytuacyjnych, wśród których najczęstszy bywa zespół Gansera, także zespoły paranoiczne z prymi- tywnymi urojeniami prześladowczymi. Nie należą też do rzadkości mieszane zespoły histeryczno-kataleptyczne, o cechach najczęściej katalepsji woskowa- tej, chociaż widywano i katalepsję sztywną. Bardzo często na dnie zespołów histerycznych, neurasteniczno-hipochondrycznych i prymitywnych organoz można odnaleźć podłoże oligofreniczne. Wszystkie te nawarstwione zespoły, zarówno psychonerwicowe, jak i psychotyczne, pozwalają na rokowanie za- sadniczo dobre. Leczymy w tych przypadkach za pomocą metod aktywnych lub z zastosowaniem psychoterapii ostre zespoły nawarstwione, nie wywiera- jąc wpływu na podłoże organiczne, które pozostaje po leczeniu nie zmienione. Rozpoznanie niedorozwoju umysłowego nie zawsze jest rzeczą łatwą. Na polu tym popełniono wiele błędów. Przede wszystkim, zwłaszcza u dzieci, częstokroć wyniki zaniedbania wychowawczego brano za jakość patologiczną. Błędy te groziły zwłaszcza w okresie powodzenia sposobów testometrycznych, które słu- żyły do określenia tzw. ilorazu inteligencji. Większość testów dotyczyła wia- domości szkolnych lub jeśli określała sprawność intelektualną, to niedostatecznie roz- graniczała skutki choroby od skutków zaniedbania środowiskowego. Dzieci, które wzrastały w środowisku ciemnym, nad których rozwojem nikt nie pracował wypa- dały w badaniu testami źle .. W ten sposób dzieci Chłopów i robotników w porów- naniu z dziećmi inteligencji były krzywdzone, chociaż ich mózgi pod względem czyn- nościowym były równie normalne jak mózgi tej uprzywilejowanej grupy ludności. Błędy te pochodziły w znacznej mierze stąd, że badanie inteligencji za pomocą testów było przeważnie w ręku psychologów nielekarzy. Stawiali oni rozpoznanie niedo- rozwoju umysłowego oczywiście nie zastanawiając się nad metodami badań psy- chiatrii klinicznej. Wielu lekarzy przyjęło to pomieszanie roli pedagogów i klini- cystów. Kierunek ten określa się nazwą pedologia. [podobne: , Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków, implanty Warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)