Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

U wielu mlodych kobiet ogólna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U wielu młodych kobiet ogólna ciepłota ciała przekracza nawet w sta- nie zdrowym na 10-4 dni przed miesiączką 37° C. W pierwszym dniu miesiączki ciepłota ciała obniża się i pozostaje na poziomie poniżej 37° aż do następnego okresu miesiączkowego (Kazimierz Dłuski, Michał Te- latycki). Nie każda zatem ciepłota podgorączkowa u kobiety chorej na gruźlicę jest objawem chorobowym. Za taki objaw uznaje się stan pod- gorączkowy tylko wtedy, gdy ogólna ciepłota ciała utrzymuje się na- po- ziomie powyżej 37°G lub – przebiegając zresztą prawidłowo – podnosi się w pierwszym dniu miesiączki albo bezpośrednio po jej ukończeniu. Dwa ostatnie zjawiska zwykle wskazują na zaostrzenie sprawy gruźliczej. Może ono poza tym objawiać się zaostrzeniem pęcherzykowego szmeru oddechowego, świstami, drobnobańkowym rzężeniami i innymi obja- wami. Jednocześnie z tym chora nieraz zaczyna wykrztuszać plwocinę, w której czasami dopiero teraz wykrywa się prątki gruźlicy. Ponieważ zarówno natężenie czynników wywołujących gorączkę, jak I stopień wrażliwości chorego na nie są w gruźlicy płuc stałe, przeto wy- sokość, tor i czas trwania gorączki bywają nawet u. tego samego cho- rego w różnych okresach choroby zmienne. Gorączkę nie przekraczającą 3SoC nazywa się nieznaczną, do 39°C – mierną, powyżej 39°C – wysoką. Tor ciągły spostrzega się przeważnie w przypadkach lżejszych, przebiegających zwykle ze stanami podgorączkowymi, którym towarzy- szą dreszczyki i uczucie ogólnego rozbicia. W suchotach płuc częściej spostrzega się tor zwalniający lub przerywany. W ostatnim okresie suchot gorączkę cechują bardzo znaczne wzniesienia wieczorne i bardzo niskie spadki poranne, często nawet poniżej ciepłoty prawidłowej. Jest to go- rączka trawiąca (febris hectica). Przypisuje się ją zakażeniu mieszanemu, ponieważ w postaciach gruźlicy bez zakażenia dodatkowego, np. w ostrej gruźlicy prosówkowej, tego toru nie bywa. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olejowanie włosów, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

U wielu mlodych kobiet ogólna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dolegliwości w zakresie narządu płciowego Dolegliwości ze strony innych narządów Czasami jeden z pierwszych objawów gruźlicy płuc stanowią dolegli- wości sercowe w postaci bicia serca. Nadto nieraz już we wczesnym okresie gruźlicy płuc występują liczne przypadłości trawienne. W miarę postępu choroby dolegliwości te stają się częstsze. Michał Rosnowski stwierdził dolegliwości trawienne w początkowym okresie przewlekłej postępującej gruźlicy płuc w 34% przypadków, w okresie rozwiniętych suchot płuc w 5:1%, a w postaci wyniszczającej – w 76%, w okresie zaś bliskim zgonu – nawet w 93% przypadków. Chorzy uskarżają się najczęściej na upośledzenie lub brak łaknienia oraz na uczucie gniecenia w nadbrzuszu” rzadziej na odbijanie, zgagę, wzdęcia brzucha i wymioty, dość często – na zaburzenia oddawania stolca. Niekiedy wczesnym objawem bywają biegunki. Częściej biegunki pojawiają się dopiero w późniejszym okresie choroby, zależnie od dołą- czającego się nieżytu, skrobiawicy lub gruźlicy jelit. Dolegliwości trawienne zależą w początkowym okresie gruźlicy płuc od zatruwania ustroju jadami gruźliczymi i są objawami “niestrawności gruźliczej” (dyspepsia phthisica). W późniejszych okresach do niej dołącza się nieżyt żołądka i jelit, wywołany drażnieniem żołądka po- łykaną plwociną, lekarstwami oraz przekarmianiem chorego. Chorzy na gruźlicę płuc przychodzą nierzadko do lekarza z licznymi skargami o charakterze neurastenicznym, nawet pomimo łagod- nego charakteru gruźlicy płuc. Dolegliwości nerwowe nieraz tak górują w całym obrazie chorobowym, że powodują mylne rozpoznanie choroby. Chorzy często są bardzo wrażliwi, pobudliwi, zmienni w nastroju, z pe- symizmu łatwo przechodzą w optymizm, często są lekkomyślni w ocenie swego stanu zdrowia, nieraz do ostatnich dni życia budują szerokie plany życiowe. Częste zaostrzenia choroby, zwłaszcza przy przedwczesnym po- wrocie do pracy, klucia w klatce piersiowej, kaszel a nieraz także obawa przed zakażeniem najbliższej rodziny, troska o materialny jej byt itp. – wszystko to działa nierzadko przygnębiająco na nastrój psychiczny cho- rego i przyczynia się do powstania psychastenii. [hasła pokrewne: , implanty Warszawa, dieta i odchudzanie, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries