Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Resekcja płata skroniowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Cały płat skroniowy miał wzmożoną konsystencję. Spoistość nucleus amygdale była tak duża, że usuwano go na ostro. Ponowne badanie eeg wykazało utrzymywanie się ogniska padaczkorodnego ponad Sylwtuszem w tylnej części operculum parietale. Wobec tego wykonano resekcję tej części mózgu o rozmiarach 4 X 3,5 cm. Kontrolne badanie eeg po zabiegu zapis na granicy fizjologii i patologii z niewielkimi rozsianymi zmianami w postaci płaskich fal theta nad obiema półkulami, głównie nad lewą. Asymetria na niekorzyść prawej półkuli, gdzie występuje wyraźna depresja czynności bioelektrycznej. Zmian ogniskowych nie stwierdza się. Dnia 2. VII. 1962 wypisana z kliniki. Po raz pierwszy            od pięciu lat dziewczynka spędziła cale wakacje w domu. Zarówno w domu, jak i na oddziale dziewczęcym szpitala można było stwierdzić wybitną, wprost uderzającą zmianę na korzyść w jej zachowaniu. Uczęszczała do VII klasy szkoły specjalnej, wykazywała dużą pilność                    i zainteresowanie nauką, po południu zajęta była w szwalni, gdzie była grzeczna, pilna i posłuszna. Na oddziale zdyscyplinowana i uprzejma          w stosunku do personelu, spokojna, dość wyraźnie spowolniała. Można było zauważyć znaczny spadek drażliwości; np. ze względu na znamię na twarzy dziewczynki przezywały ją “łaciata krowa”, czego ze zrozumiałych powodów nie znosi. Dawniej wybuchała, obecnie odcinała się lub wymyślała, ale często potrafiła się opanować, odejść bez słowa i gdzieś w kącie popłakać. Napady padaczkowe ustały, zapis eeg znormalizował się  a zaburzenia charakteru niemal zupełnie ustąpiły. Dziewczynka ukończyła VII klasę z wynikami dobrymi i dostatecznymi, w szkole nie sprawiała kłopotu. Z zajęć przysposobienia zawodowego w szwalni uzyskała wynik bardzo dobry. Jej drażliwość wybitnie zelżała. [patrz też:  protetyka, gabinety stomatologiczne, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Resekcja płata skroniowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dłuższy wypoczynek i higieniczny tryb życia mogą przeciwdziałać czynnikom niszczącym alergię. O zmienności alergii należy pamiętać, gdy chodzi o ocenę odczynów tuberkulinowych. Przy pierwszym zakażeniu gruźliczym alergia nie wytwarza się natychmiast. W miejscu wtargnięcia prątków do ustroju, zatem u ludzi przeważnie w płucach, powstaje tzw. pierwotna zmiana gruźlicza w postaci pierwotnego ogniska gruźliczego lub pierwotnego zespołu gruźliczego. Alergia, zwana pierwotną (alergia primitiva), rozwija się zaraz po okresie przed alergicznym Przez to miano rozumie się okres od wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju aż do ujawnienia się wrażliwości skóry na tuberkulinę. U ludzi okres ten trwa najczęściej od 10 dni do 3 miesięcy (L. Beinarti, a może przeciągać się do 4 miesięcy i dłużej. O powstającej alergii świadczą dodatnie odczyny tuberkulinowe, którym mogą towarzyszyć inne objawy kliniczne (gorączka i inne), nieraz bardzo nikłe. Odczyny tuberkulinowe wzmagają się stopniowo i są zazwyczaj żywsze w tym okresie, w którym zmiany gruźlicze w węzłach chłonnych pierwotnego zespołu gruźliczego są największe. Pierwotna alergia jest znamienną cechą biologiczną ustroju, dotkniętego pierwszym zakażeniem gruźliczym, wywołującym gruźlicę pierwszorzędną (tuberculosis primitiva), według terminologii Rankego. Pierwotna zmiana cechująca gruźlicę pierwszorzędną ze stanowiska Anatomicznopatologicznego może mieć różne zejścia  od zejście w ostrą gruźlicę do zupełnego wygojenia. Najczęściej przechodzi stopniowo w stan utajony, mianowicie ulega zwłóknieniu, otorbieniu i zwapnieniu. Dlatego też Ranke nadał alergii pierwotnej miano “alergia stwardniająca” (allergia sclerotieans). Pierwotna zmiana gruźlicza, przeszedłszy w stan nieczynny, może zwłaszcza   w węzłowym członie zespołu pierwotnego zawierać żywe, zjadliwe prątki przez długi czas, nawet aż do końca życia. Zjawisko to zwie się „anicrobismus quiescens”. Sprawa uległa wyleczeniu, lecz tylko anatomicznemu nie zaś biologicznemu, które cechuje się zupełnym wygaśnięciem pierwotnej zmiany gruźliczej oraz alergii pierwotnej. [patrz też: salon fryzjerski mokotów, protetyka, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries