Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Krwioplucie i krwotoki plucne zdarzaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krwioplucie i krwotoki płucne zdarzają się w prze- biegu gruźlicy płuc bardzo często. Wykrztuszanie krwi bywa w gruźlicy płuc wczesne i późne. Jedno i drugie może być nieznaczne albo bardzo obfite, do 1 litra i więcej. Krew w plwocini oraz krwotok płucny mogą być pierwszym widocznym objawem rozpoczynającej się gruźlicy płuc: ognisko gruźlicze może nie wywoływać jeszcze żadnych dolegli- wości ani objawów przedmiotowych, które by można wykryć podstawo- wymi metodami badania fizycznego oraz badaniem radiologicznym. Ze stanowiska patogenetycznego wykrztuszanie wczesne krwi zależy najczęściej od przebicia się do światła oskrzelka gruzełka, usadowionego w najdrobniejszych tętniczkach płucnych, albo od prze- krwienia zapalnego (haemoptoe inflammatorium), nieraz ograniczonego nawet tylko do. kilku zrazików płucnych. Krwotoki późne powstają wskutek nadżarcia lub pęknięcia ścień- czułych ścian tętniaków naczyń przebiegających w jamach gruźliczych (haemcptoe aneurysmaticum s. ulcerativum s. cavitarium). Tętniaki, opi- sane już dawno przez Rasmussena, spostrzega się nieraz w jamach gru- źliczych nawet niewielkich, gdyż przy gruźliczym niszczeniu tkanki płuc- nej tętnice pozostają często drożne i nieraz wybitnie się rozszerzają się w przeciwieństwie do żył, które ulegają zakrzepom i zarastają. Krwotoki powstające na tle pęknięcia tętniaków są zwykle bardzo obfite i dlatego niebezpieczne. Późne krwotoki płucne w toku gruźlicy płuc mogą powstawać także na tle biernego przekrwienia płuc. Są to krwotoki płucne i krwionośne przekrwienne (haemc ptoe venostaticum). Spostrzega się je zwłaszcza często w postaciach włóknistych gruźlicy płuc w tym okresie, gdy mięsień sercowy już osłabnie wskutek znacznego utrudnienia ma- łego krążenia. Krwioplucie nieraz powtarzające się może być jednym z pierwszych objawów niewydolności krążenia. Takiego pochodzenia krwioplucie najskutecz- niej usuwa się leżeniem w łóżku i naparstnicą. Krwotoki plucne mogą powstawać nie tylko wskutek zmian anato- micznych w płucach, ale mogą je wywoływać także zmiany liumoralne, hipowitaminozy oraz uszkodzenie sprawno- ści wątroby, wywołane przez zakażenie gruźlicze (Sararoglu). [patrz też: , infekcje intymne, olejowanie włosów, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Krwioplucie i krwotoki plucne zdarzaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czasem mongoloidia może się wikłać z niedoczynnością tarczycy i wówczas stwierdza się obrzęk śluzowaty, który zresztą łatwo ustępuje po przetworach tarczycy. Rozwój umysłowy postępuje powoli. Dzieci te z początku robią wra- żenie tępych (oIigophrenia torpida), później z zasady ożywiają się, stają się wesołe, lubią żarty, ale bywają grzeczne, często lubią muzykę. Mowa rozwija się czasem u nich dość dobrze, chociaż miewają wymowę wadliwą, niewyraźną, szepleniącą oraz chrypliwy głos. Z powodu wzmożonej przerzutności uwagi i wesołkowatej żywości często nie nadają się do zwykłej szkoły, ale w szkole specjalnej mogą robić pewne postępy. W późniejszym życiu, jeżeli osobnikom tym uda się uniknąć niebezpieczeństw groźnych dla życia, cechy cielesne mon- golizmu często trochę się zacierają. Tak np. bardzo typowa zmarszczka na- kątna, czyli fałda mongolska (epicanthus) może być ledwie widoczna. Nawet z biegiem lat w korzystnych warunkach poziom umysłowy” może jeszcze się podwyższyć, chociaż tylko jednostki wyrastają ponad miarę lekkiego głu;::-; tactwa. Dobroduszność tych osobników trwa całe życie, dlatego bywają lubiani. W pewnych przypadkach cechy mongoloidne bywają tylko poronnie zazna- czone. Wówczas poziom umysłowy może być zadowalający. Widywano korzy- stny wpływ na rozwój umysłowy naświetlań mózgu promieniami Roentgena . Pewne pokrewieństwo z matołectwem da się zauważyć na rękach mongoloidów, które są jednak bardziej mięsiste i mają skórę mocniej zrośniętą z podściółką; cala ręka bywa szeroka, palce krótkie, czasem palce V i IV wygięte ku środ- kowi. Chociaż u podstaw leżą wielogruczołowe zaburzenia, to jednak niedo- czynność jednego .gruczolu może górować nad innymi. Serejski starał się wy- dzielić typy: 1) z przewagą niedoczynności tarczycy (niski wzrost, sucha skóra, obrzęki,. wzdęty brzuch itd.), 2) z przewagą niedoczynności gruczołów płciowych (brak wtórnych cech płciowych, cryptorchismus, acrocyanosis itd.). [patrz też: , infekcje intymne, olejek cbd, bielizna nocna ]

Comments Off

« Previous Entries