Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zespół Hurlera u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest to rzadkie cierpienie wrodzone, występujące często rodzinnie, np. u rodzeństwa, opisane po raz pierwszy przez C. Huntera. Zainteresowania psychiatrycznego przypadki te jakoś nie wzbudziły. Poważne, obszerne artykuły pediatryczne na ten temat często nie zawierają nawet wzmianki dostanie psychicznym tych dzieci. Jak mongoloidzi, tak i osobniki dotknięte gargoilizmem nabierają jak gdyby cech podobieństwa rodzinnego twarz o grubych rysach, z szerokim spłaszczonym nosem, z ziejącymi ku przodowi nozdrzami, grube wargi, język duży, mięsisty, czasem nie mieszczący się w ustach (exoglossia), o cechach lingua scrotalis, zęby małe z rozstępami, guzy czołowe górują nad oczodołami. Twarz ta miewa pewne cechy negroidalne. Głowa duża, osadzona na niezwykle krótkiej szyi, wzrost niski, kifoza, skłonność do przepukliny pępkowej. Dzieci te stoją pochylone, na zgiętych nogach, ze stopami na zewnątrz. Wskutek zmian kostnych kończyny bywają krótkie, ruchy w stawach ograniczone, palców rąk nie da się rozprostować. Dzieci te niedowidzą i niedosłyszą. Przy urodzeniu nie widać jeszcze nic szczególnego, najwyżej uderza zbyt duża waga ciała (ok. 4 kg). Między fi a 12 miesiącem życia zauważa się kifozę i powiększenie wątroby         i śledziony, te ostatnie objawy czasem później. W tymże czasie twarz dziecka zaczyna nabierać wyglądu okapnicy (maszkary). Rozwój psychoruchowy jest spowolniały. Pogarszająco  na rozwój umysłowy wpływa wybitne upośledzenie wzroku i słuchu. Zaburzenia wzroku są spowodowane głównie zmianami rogówki. Natomiast niedorozwój umysłowy, który utrzymywać się może na różnym poziomie, najczęściej chodzi o ciężkie głuptactwo, za- leży od zmian anatomopatologicznych, dotyczących całego mózgowia. Przemieszczenie to powstaje wskutek gromadzenia się w komórce nerwowej jakiejś obcej substancji, której natury chemicznej nie udało się dotąd ustalić,pozwala wykryć już za życia najczęściej wodogłowie znacznego stopnia.  W wyjątkowych przypadkach stwierdzono dobrą sprawność intelektualną, jest nawet znany przypadek dziecka, które w badaniach testornetrycznych wykazało iloraz inteligencji 117. [hasła pokrewne: integracja sensoryczna, olej lniany, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zespół Hurlera u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O wiele częstsza w gruźlicy płuc bywa przewlekła niedodma, rozwijająca się przeważnie niepostrzeżenie w płucu ze zmianami gruźliczymi. W tej postaci nie ma w większości przypadków zatkania oskrzeli ani oskrzelków. Jej powstanie przypisuje się wpływom nerwowym, polegającym na odruchowym stanie kurczowym oskrzela lub oskrzelków, wywołanym przez ich drażnienie zmianą gruźliczą, albo na naruszeniu wskutek tego drażnienia równowagi czynnościowej nerwów przebiegających w przegródkach międzyzrazikowych na korzyść nerwów zwężających światło dróg oddechowych. Jeżeli zapadnięte pęcherzyki płucne zarosną, powstaje ogniskowe stwardnienie płuc. Przewlekła niedodma płuc dołączając się bardzo często do gruźlicy płuc, pogarsza przewietrzanie chorych części płuc i sprzyja przez to rozwojowi tkanki łącznej oraz następowemu zwłóknieniu ognisk gruźliczych. Jeżeli jednak niedodma otacza jamę płucną, pozostającą nadal poprzez oskrzele w łączności z powietrzem zewnętrznym, to nieraz na odwrót niedodma jest przyczyną dalszego powiększania się jamy i nawet powstania jamy rozdętej, a to dlatego,         że ciśnienie na ściany jamy od strony jej światła staje się wskutek niedodmy większe niż z zewnątrz, od strony  miąższu płucnego.                         W przypadkach przebiegających z obfitym rozrostem tkanki łącznej bliznowaciejącej mogą powstawać w płucu jamy w postaci  rozszerzenie oskrzeli, a więc innego pochodzenia niż omówione już jamy z rozpadu tkanki płucnej. Kurczenie się tkanki łącznej może wywoływać nie tylko nieswoiste rozszerzenie oskrzeli, ale także znaczne zwężenie cieśniny szczytowej płuc, marskość płuc z następowym zapadnięciem klatki piersiowej, przesunięcie śródpiersia itd. Nowo utworzona tkanka łączna często zawiera obficie pył węglowy i wtedy bywa zabarwiona szaro lub czarno: Zmiany swoiste i nieswoiste w płucu kojarzą się z sobą w gruźlicy płuc w najrozmaitszy sposób i nadają ogromną różnorodność jej obrazowi anatomicznopatologicznemu zwłaszcza w okresie suchot płuc. W innych narządach mogą powstawać w gruźlicy płuc zmiany swoiste     i nieswoiste (zanik, zwyrodnienia). [patrz też:  wózki dziecięce, integracja sensoryczna, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off