Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Ostry zespół psychotyczny lub psychonerwicowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O nawarstwieniu we właściwym znaczeniu mówimy wówczas, gdy napotka się ostry zespół psychotyczny lub psychonerwicowy. W pierwszym rzędzie wymienić tu trzeba stany podniecenia psychoruchowego, występujące pod wpływem czynników reaktywnych, połączone ze znacznym zwężeniem świadomości, a być może i z jakościową jej zmianą. Napady wściekłości tego rodzaju trudno odróżnić od padaczkowych, wobec czego wysuwano przypuszczenie, że chodzi o stany pomroczne. Za tym przypuszczeniem przemawia zupełna lub częściowa niepamięć              z okresu podniecenia. Częstą rzeczą bywają u oligofreników nawarstwione zespoły schizofrenoidalne, którym w piśmiennictwie niemieckim nadano nazwę Pfropfschizophrenie. Najczęściej chodzi tu o psychozy  paranoidalne i katatoniczne. Widuje się również nawarstwienia ze strony zespołów depresyjnomaniakalnych. Zespoły depresyjne przebiegają często z silnym lękiem i urojeniami prześladowczymi, tak że tworzą mieszane zespoły depresyjnoparanoiczne. Szczególnie często mamy do czynienia z zespołami reaktywnymi    o charakterze psychoz sytuacyjnych, wśród których najczęstszy bywa zespół Gansera, także zespoły paranoiczne z prymitywnymi urojeniami prześladowczymi.      Nie należą też do rzadkości mieszane zespoły histerycznokataleptyczne, o cechach najczęściej katalepsji woskowatej, chociaż widywano              i katalepsję sztywną. Bardzo często na dnie zespołów histerycznych,  prymitywnych organoz można odnaleźć podłoże oligofreniczne. Wszystkie te nawarstwione zespoły, zarówno psychonerwicowe, jak i psychotyczne, pozwalają na rokowanie zasadniczo dobre. Leczymy         w tych przypadkach za pomocą metod aktywnych lub z zastosowaniem psychoterapii ostre zespoły nawarstwione, nie wywierając wpływu na podłoże organiczne, które pozostaje po leczeniu nie zmienione. Rozpoznanie niedorozwoju umysłowego nie zawsze jest rzeczą łatwą. Na polu tym popełniono wiele błędów. Przede wszystkim, zwłaszcza u dzieci, częstokroć wyniki zaniedbania wychowawczego brano za jakość patologiczną. Błędy te groziły zwłaszcza w okresie powodzenia sposobów testometrycznych, które służyły do określenia tzw.  ilorazu inteligencji. Większość testów dotyczyła wiadomości szkolnych lub jeśli określała sprawność intelektualną, to niedostatecznie rozgraniczała skutki choroby od skutków zaniedbania środowiskowego. Dzieci, które wzrastały   w środowisku ciemnym, nad których rozwojem nikt nie pracował wypadały w badaniu testami źle . W ten sposób dzieci robotników w porównaniu z dziećmi inteligencji były krzywdzone, chociaż ich mózgi pod względem czynnościowym były równie normalne jak mózgi tej uprzywilejowanej grupy ludności. Błędy te pochodziły w znacznej mierze stąd, że badanie inteligencji za pomocą testów było przeważnie     w ręku psychologów nie lekarzy. Stawiali oni rozpoznanie niedorozwoju umysłowego oczywiście nie zastanawiając się nad metodami badań psychiatrii klinicznej. Wielu lekarzy przyjęło to pomieszanie roli pedagogów i klinicystów. Kierunek ten określa się nazwą pedologia. [podobne:  Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Ostry zespół psychotyczny lub psychonerwicowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krwotoki płucne zdarzają się rzadko w gruźlicy płuc rozpadowoserowatej. Ponieważ postać ta przebiega z niszczeniem tkanki płucnej, przeto zdawało by się, że każdy taki chory powinien by zginąć na krwotok płucny już w początkowym okresie choroby. Ratuje go zaczopowanie naczyń powstające wskutek poprzedzającego zapalenia zakrzepowego . Częste są natomiast krwotoki płucne w postaciach włóknistych lub w postaciach z przewagą zmian włóknistych, zwłaszcza zaś w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej i w gruźlicy płuc poronnnej. W tych postaciach krwioplucie nieraz powtarza się od czasu do czasu. Są to “krwioplucia okresowe”. Krwotok płucny w gruźlicy płuc może wybuchać bez widocznej przyczyny, nawet podczas snu wtenczas prawdopodobnie na tle biernego przekrwienia zwiększającego się, gdy chory długo leży. Najczęściej jednak krwotok powstaje po większym wysiłku, zwłaszcza sportowym, po silnych wzruszeniach, po nadużyciach płciowych, nadmiernym wypiciu alkoholu itd. Naświetlanie lampą kwarcową, długotrwałe działanie słońca , także wiatru, zwłaszcza suchego i zimnego, przetwory jodowe, wielkie dawki arsenu mogą u chorych na gruźlicę płuc również sprzyjać powstawaniu krwotoków płucnych. Nie bez znaczenia są także wpływy. meteorologiczne (nagły spadek ciśnienia barometrycznego, zwiększenie dodatniej jonizacji powietrza, nagłe przejścia z zimna do gorąca, zmiany hygrometryczne i in.). U kobiet, dotkniętych gruźlicą płuc, krwotoki płucne poprzedzają czasami regularność lub jej towarzyszą, a nawet mogą ją zastępować. Zależą one najprawdopodobniej od przekrwienia dookoła ognisk gruźliczych w płucach towarzyszącego miesiączce. Krwotok płucny może wybuchnąć zupełnie niespodzianie: chory nagle odczuwa przypływ gorąca, szybko idącego od klatki piersiowej ku gardłu, i natychmiast wyrzuca przez usta, a w przypadku obfitego krwotoku także przez nos dużo czerwonej, pienistej krwi. W innych przypadkach krwotok poprzedzają kłucie w bok, uczucie ciężaru w klatce piersiowej i inne dolegliwości. [przypisy:  odzież termoaktywna, Studnie głębinowe, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off