Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Medycyna naturalna a zdrowie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ataxia hereditaria. Jednostce tej poświęcono ostatnio w piśmiennictwie psychiatrycznym nieco więcej uwagi (Schmid 1960), ponieważ wśród autorów panowały sprzeczne poglądy co do następstw psychopatologicznych tej zasadniczo rdzeniowej choroby. Kazuistyka Schmida obejmowała 28 przypadków. W materiale tym zaburzeń psychicznych nie stwierdzono tylko w dwóch przypadkach poronnego przebiegu cierpienia. Im wcześniejszy był początek choroby, tym cięższe spotykano postacie niedorozwoju umysłowego. Przy nieco późniejszym początku w latach dziecięcych stwierdzano cechy charakteropatyczne i otępienne, podobne do padaczkowych. Przy późnym początku u dorosłych Widywano zwykły zespół psyohoorganiczny. Na ogół nie ma bezwzględnej równeległości między ciężkością objawów neurologicznych                    i psychopatologicznych, Przy tej sposobności można było sprostować niebaczne twierdzenia niektórych autorów, jakoby choroba ta miała prowadzić do schizofrenii. W większości przypadków zmiany psychiczne stopniowo postępują, chyba że chodzi o rzadkie przypadki poronne. [przypisy:  powiększanie piersi, Karmy dla psów, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Medycyna naturalna a zdrowie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W gruźlicy serowatowłóknistej duszność wywołuj ą liczne czynniki: zniszczenia. znacznych obszarów płuc, częste zmiany opłucnej (zrosty, wysięk), zmiany w narządzie krążenia, zatrucie jadami gruźliczymi. W ostrych postaciach gruźlicy płuc, zwłaszcza w ostrej gruźlicy prosówkowej, duszność jest głównie pochodzenia toksycznego. W późniejszym okresie gruźlicy płuc duszność bywa nieraz napadowa, łącząc się z napadami silnego kaszlu. Duszność w gruźlicy płuc może zależeć także od częściowego upośledzenia zdolności wiązania tlenu przez hemoglobinę, zależnie od jej uszkodzenia przez jady i prątki gruźlicy (Ludwik Ptaszek). Nagła duszność towarzyszy wytwarzaniu się samorodnej odmy opłucnej.
Krwotoki płucne Bóle w klatce piersiowej należą do częstych i nieraz wczesnych objawów gruźlicy płuc, gruźlica może jednak przebiegać          i bez bólów. Siedziba bólów, ich charakter, siła i czas trwania bywają różne. Najczęściej chorzy uskarżają się na bóle w plecach lub górnej części klatki piersiowej. Są to bóle głuche albo, co bywa bardzo często, kłujące.  Najczęściej bóle są przemijające, krótkotrwałe. Przyczyna bólów bywa różna. Gwałtowne bóle towarzyszą powstaniu samorodnej odmy opłucnej, kłujące najczęściej dołączeniu się zapalenia opłucnej, zwłaszcza przeponowej, głuche, niekiedy ostre nerwobólom międzyżebrowym. Bóle mogą zależeć także od nadrywania się mięśni podczas wysiłków kaszlowych. Chorzy odczuwają te bóle najczęściej w miejscu przyczepu mięśni brzusznych. Unieruchomienie dolnej części klatki piersiowej opaską łagodzi bóle tego pochodzenia. Chrypka i osłabienie głosu może być jednym z wczesnych objawów gruźlicy płuc, pomimo że wziernikowanie krtani nie wykrywa jeszcze żadnych zmian anatomicznopatologicznych. Jest to wtedy zaburzenie czynnościowe, towarzyszące zwykle ogólnemu osłabieniu. Najczęściej tę skargę słyszy się od osób, które muszą dużo mówić (nauczyciele, śpiewacy zawodowi itd.). W późniejszym okresie przyczyną chrypki bywa nieraz nieżyt krtani powstający wskutek ustawicznego jej drażnienia plwociną, gruźlica krtani lub porażenie mięśni zwieraczy głośni. W późnych okresach choroby zdarza się nieraz zachłystywanie się chorych podczas jedzenia pokarmem dostającym się do, krtani wskutek niedowładu, wywołanego najczęściej zwyrodnieniem jej mięśni.        [podobne:  firma sprzątająca, Karmy dla psów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off