Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Matołectwo dziecięce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Późna postać dziecięca  występuje w 3-4 r. ż. u dzieci dotąd rozwijających się prawidłowo. Nie ma tu zwykle znamiennych zmian w plamce żółtej, tylko zanik nerwów wzrokowych. Upadek władz psychicznych postępuje szybko i doszczętnie jak w postaci wczesnej. Młodzieńcza postać ujawnia się zazwyczaj między 6 a 14 r.ż. Na dnie oczu widać tu żółtoczarne, a później bladożółte plamki z naczyniami, ponadto żółtawe, okrągłe, gęsto rozsiane ogniska, wreszcie czasami obrazy barwnikowego zapalenia siatkówki (retinitispigmentosa). Dzieci rozwijają się prawidłowo do 5-8 r. ż., następnie w ciągu 1-2 lat tracą wzrok. Równocześnie, a czasem nieco później, pojawia się otępienie, które postępuje znacznie wolniej niż w postaciach dziecięcych i doprowadza ostatecznie do poziomu nie różniącego się pod względem ilościowym od idiotyzmu. Już wcześnie występują napady drgawkowe, które później stają się coraz częstsze. Stopniowo narastają objawy neurologiczne drobny chód, zesztywnienie, sinica kończyn, twarz naoliwiona, rzadziej zaburzenia dróg piramidowych. Może wystąpić też potykanie się na zgłoskach z logoklonią. U wielu chorych w miarę postępującego otępienia pojawiają się stereotypie ruchowe albo właśnie zubożenie ruchowe. Do wyjątków należą późne postacie cierpienia. Choroba w ciągu kilku lat prowadzi do zejścia śmiertelnego. W powstawaniu wczesnych postaci niewątpliwie dziedziczność odgrywa dużą rolę. Poza tym etiologia nie jest wyjaśniona. Histopatologicznie chodzi   o lipoidozę komórek nerwowych mózgu.
Istotną rolę w powstawaniu matołectwa odgrywa zniszczenie lub ciężkie uszkodzenie tarczycy w czasie życia płodowego, lub we wczesnych latach dziecięcych. W sporadycznie występujących przypadkach uszkodzenie tarczycy bywa wywołane przez kiłę, krwotoki i szereg innych spraw rozmaitej etiologii. Matołectwo endemiczne występuje w okolicach górzystych, pojawia się też wzdłuż przebiegu rzek, natomiast nigdy nie zdarza się na brzegach morskich. Dlatego od dawna już wiązano występowanie zarówno matołectwa, jak i wola, z brakiem jodu w wodzie do picia. Istotnie też zapobiegawcze podawanie w tych okolicach jodu daje dobre wyniki. [podobne:  odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Matołectwo dziecięce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czynniki osłabiające ustrój mogą rozbudzać powstały w wieku dziecięcym zespół pierwotny, pozostający w stanie utajenia, zwłaszcza jego człon węzłowy, a wtedy prątki mogą dostawać się zeń do naczyń chłonnych i poprzez przewód piersiowy i żyłę główną do krwi. W ten sposób powstaje „bacteruiemia tuberculosa”, która wiedzie do powstania nowych ognisk. Zatem w tym pojęciu nowe zakażenie jest “zakażeniem przerzutowym”. Wyłonił się także pogląd łączący oba zapatrywania na sposób powstania nowego zakażenia prątkami. Mianowicie ponowne zakażenie może być “dodatkowe”. Prątki dostające się przez to zakażenie dodatkowe do płuc u osoby już przedtem zakażonej rozpadają się. Wyzwalające się jady gruźlicze podniecają w pewnych warunkach istniejące już ognisko gruźlicze, które było w spoczynku, wywołują w nim stan zapalny                          i uruchomiają znajdujące się w nim prątki gruźlicy, działając tak jak duża dawka tuberkuliny. Zatem według tego poglądu nowe ogniska gruźlicze powstają przez zakażenie dodatkowe (superinfetio). Ze stanowiska tego poglądu jest zrozumiałe działanie w gruźlicy płuc także bodźców nieswoistych. Wiadomo, że miejscowy odczyn zapalny w gruźlicy płuc może wywołać nie tylko tuberkulina, ale także białko, wprowadzone pozajelitowo, oraz takie bodźce, jak czynniki klimatyczne, naświetlanie słońcem wysokogórskim, kąpiele, zmęczenie, choroby zakaźne, nawet wpływy psychiczne, regularność u kobiet, ciąża itd. Najprawdopodobniej czynniki te podniecają istniejące już ogniska gruźlicze   i wyzwalają w ten sposób zakażenie wewnętrzne (reinfectio endogenes). Z nowym wtargnięciem prątków gruźlicy (o charakterze zakażenia przerzutowego lub dodatkowego) w tym czasie, gdy uodpornienie cechujące alergię pierwotną znacznie się obniżyło, rozpoczyna się okres druga gruźlicy, nazwany przez Rankego “gruźlicą wtórną” (tuberculosis secundaria). [podobne:  klimatyzacja precyzyjna, rwa kulszowa, odżywka do rzęs ]

Comments Off