Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Zaniedbanie wychowawcze oraz zaburzenia psychiczne pourazowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaniedbanie wychowawcze pogłębia niedorozwój i na odwrót, niedorozwinięci umysłowo, zwłaszcza debile, o których środowisko dba, mogą uzyskać wyrównanie swoich braków intelektualnych. Zarówno ograniczeni, jak i głuptacy powinni pobierać naukę w szkołach specjalnych, gdzie nie są narażeni na przykre dla nich współzawodnictwo normalnych dzieci. Coraz bardziej rozbudowujemy specjalne zakłady renabihtacyjne, których wychowankowie uczą się zawodów, głównie rzemieślniczych, zdolnych dać im w przyszłości utrzymanie. Niektórzy oligofrenicy potrafią wyuczyć się bardzo dobrze pewnych zawodów i nabyć wiadomości praktyczne, dzięki czemu ich inwalidztwo psychiczne przestaje być ciężarem społecznym. Organizacja pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej, chociaż nie interesuje klinicystów, wchodzi już jednak w zakres psychiatrii, społecznej, Ustalenie związku przyczynowego między stwierdzanymi zaburzeniami psychicznymi a doznanym urazem mózgu nie zawsze jest rzeczą łatwą, zwłaszcza gdy chodzi o późne następstwa. Niektórzy są tęż stanowczymi przeciwnikami zaliczania do psychoz pourazowych wszelkich reaktywnych, które rozwinęły się w bezpośrednim następstwie doznanego urazu głowy. Uraz, głowy może bowiem w tych przypadkach nie odgrywać większej roli niż uraz wszelkich innych części ciała, włącznie z urazem psychicznym.                         O zaburzeniach psychicznych pourazowych mówimy więc zasadniczo tylko tam, gdzie doszło do przemijającego lub trwałego uszkodzenia mózgu i gdzie dowiedziono związku przyczynowego między uszkodzeniem mózgu a zaburzeniami psychicznymi. W praktyce lekarskiej, zwłaszcza w orzecznictwie, zaburzenia te odgrywają ogromną rolę. Lekarz przywołany do wypadku musi sobie szybko wyrobić sąd co do skutków urazu głowy. Najważniejsze jest pytanie, czy uraz spowodował organiczne uszkodzenie tkanki mózgowej. Od odpowiedzi na to pytanie zależy leczenie i rokowanie, a tam gdzie chodzi o orzecznictwo, wydanie opinii co do niezdolności do pracy. Od pierwszej chwili          w notatkach lekarza, powinno się znaleźć miejsce na opis stanu psychicznego człowieka; który doznał urazu czaszki. Następstwa urazów mózgu są dziedziną, w której schodzą się zainteresowania nie tylko chirurgów, neurochirurgów.i neurologów, ale i psychiatrów. Jeżeli zdarzy się wypadek połączony z urazem mózgu, to oczywiście nikomu na myśl nie przyjdzie, wzywać pomocy psychiatry, chociaż zjawisko utraty przytomności i stopniowego odzyskiwania świadomości należy do zaburzeń psychicznych. Im dalej od urazu, tym bardziej zmniejsza się rola innych specjalistów, ci. zwiększa się rola psychiatry. Dalsze, odległe następstwa urazów mózgu; czyli stany pourazowe, są już niemal wyłącznie przedmiotem naszych zainteresowań. Zależnie od rodzaju urazu, jego siły, jego następstw bezpośrednich i pośrednich oraz umiejscowienia uszkodzeń mogą powstawać różne obrazy kliniczne. Chociaż przechodzą one często w siebie, wzajemnie i są niezwykle różnorakie, a leżące na ich dnie zmiany anatomopatologiczne i fizjopatologiczne często za życia chorego nieodgadnione, to jednak dobrze    jest uporządkować sobie materiał kliniczny. Pamiętać przy tym należy, że podane schematy mają znaczenie przeważnie orientacyjne, gdyż pewność rozpoznawczą, niestety, uzyskujemy nierzadko dopiero po przeminięciu bezpośrednich skutków urazu, nawet, czasem jeszcze później . [przypisy:  kosmetyki naturalne, Szkoła tańca Poznań, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Zaniedbanie wychowawcze oraz zaburzenia psychiczne pourazowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obecne poglądy na powstanie i rozwój gruźlicy opierają się na klasycznym doświadczeniu, znanym jako “zjawisko Kocha”, oraz na nowszych badaniach histologicznopatologicznych (zwłaszcza Rankego), bakteriologicznych i klinicznych łącznie z rentgenowskimi. Zjawisko Kocha. Koch zwrócił (wr.1891) uwagę na dużą różnicę w oddziaływaniu zwierząt, wrażliwych na zakażenia gruźlicze, na pierwsze i na następne zakażenie prątkami gruźlicy. Mianowicie, jeżeli zdrowej śwince morskiej wetrzeć w nacięcie skóry zawiesinę prątków gruźlicy w małej dawce nie wywołującej posocznicy, to ranka zasklepia się i goi, a po 10-14 dniach Wytwarza się w jej miejscu twarda grudka. W następnych dniach grudka ulega zropieniu i wkrótce przechodzi w owrzodzenie, które nie ma skłonności, do gojenia się i zawiera obficie żywe prątki gruźlicy. Okoliczne, węzły chłonne obrzmiewają. Taki sam przebieg ma u ludzi zmiana gruźlicza, rozwijająca się na tle zakażenia gruźliczego przy obrzezaniu. Odmienny obraz powstaje wtedy, jeżeli prątki gruźlicy zaszczepia się śwince morskiej, która była zaszczepiona już poprzednio, zwłaszcza 4-6 tygodniu przedtem. W tym wypadku ranka w miejscu szczepienia początkowo także zasklepia się, a po 24-48 godzinach powstaje silny odczyn zapalny. Miejsce to następnie twardnieje, ciemnieje i w najbliższych dniach ulega martwicy. Obumarła tkanka odpada razem z prątkami gruźlicy, a powstające płaskie owrzodzenie szybko się goi, przy czym okoliczne węzły chłonne nie zostają zakażone dlatego nie ulegają obrzmieniu. Pierwsze zakażenie u doświadczalnego zwierzęcia wywołuj e taki sam skutek bez względu na to, jaką drogą zwierzę zostanie zakazane przy pierwszym i drugim zakażeniu. Alergia. Zjawisko Kocha dowodzi, że przebyte lekkie zakażenie gruźlicą chroni zwierzę od nowego zakażenia. Pod wpływem przebytego lekkiego zakażenia w tkankach ustroju powstają nieznane bliżej swoiste zmiany biologiczne. Cechują one zjawisko nazwane przez Pirqueta alergią. Miano to oznacza inne, zmienione oddziaływanie ustroju na bodziec. Zatem alergia  polega na tym, że w następstwie jednokrotnego działania pewnego bodźca  w tym przypadku zarazka gruźlicy  oddziaływanie ustroju tak ilościowe, jak i jakościowe jest przy ponownym działaniu tego samego bodźca odmienne niż ustroju przedtem .nietkniętego. Mianowicie        w razie ponownego zakażenia gruźliczego ustrój dążąc do zlokalizowania zakażenia zachowuj e się tak, że odczyn w postaci ostrego zapalenia powstaje znacznie szybciej, jest żywszy i ogranicza się tylko do miejsca szczepienia bez udziału okolicznych węzłów chłonnych.             [przypisy: kosmetyki naturalne, opieka medyczna, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries