Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Rozpoznanie róznicowe matolectwa czasem nastrecza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe matołectwa czasem nastręcza trudności. Wystarczy raz, w życiu widzieć typowego matołka, aby go rozpoznać w przyszłości. Mongoloidia może sprawiać trudności w różnicowaniu o tyle, że w cierpieniu tym czasem są znaczne cechy matołectwa. Podobny bywa np. nos siodełkowaty, również obrzęk śluzowaty może być zaznaczony i u mongoloidów. Poza tymi przypadkami pokrew- nymi trudno pomylić obrzęk śluzowaty z podściółką tłuszczową mongoloidów. Także cechy temperamentu przeważają z biegiem czasu na korzyść jednego lub drugiego rozpoznania: matołek ma afekt tępy, mongoloid bardzo żywy. Karłowatość (nanis- mus, nanosomia) polega na zmniejszonych proporcjach ciała bez niedorozwoju umy- słowego. Krzywica płodowa (rachitis ietaiis) wywołuje zniekształcenia zupełnie in- nego typu, a zdarzający się przy tym niedorozwój umysłowy, zwykle lekkiego stop- nia, przebiega bez cech psychicznych znamiennych dla matołectwa. Miclomelia sive chondrodystrophia congenita odznacza się krótkością i jamnikowatym skrzywieniem odnóży przy prawidłowym ukształtowaniu tułowia. Pomyłki w rozpoznaniu chyba nie może być, chociaż czaszka jest niestosunkowo wielka i twarz z siodełkowatym nosem przypomina matołka. W miejsce słabej, charłaczej budowy ciała matołków (cachexia strumipriva) mamy tutaj rozwój mięśni o sile czasem atletycznej, z dobrze rozwiniętym popędem płciowym i z właściwościami psychicznymi, które przeważ- nie dalekie są od niedorozwoju umysłowego. Przeciwnie, przeważnie są to osob- niki inteligentne, bystre i nadzwyczaj dowcipne. Na dworach panów feudalnych i królów zatrudniano ich jako błaznów nie tylko dla ucieszności ich postaci, ale i dla ciętości ich dowcipu. Obecnie można ich spotkać w cyrkach, gdzie pełnią z zamiło- waniem obowiązki błaznów i akrobatów. Ponieważ niedorozwój umysłowy w tej jednostce• jest rzadkością, wymieniamy ją tutaj tylko z obowiązku różnicowania z matołectwem, od którego różni się .zasadniczo, Dystrophia adiposo-genitalis, cier- pienie polegające na niedoczynności przysadki mózgowej, prowadzi do nagromadze- nia tkanki tłuszczowej szczególnie w okolicy bioder, piersi i pośladków. Podobień- stwo z matołectwem może leżeć w pewnym zahamowartiu wzrostu i we właściwoś- ciach skóry, która niekiedy przypomina swoją konsystencją obrzęk śluzowaty. Na- rządy płciowe są malutkie, czasem stwierdza się wnętrostwo, macica pozostaje in- fantylna, brak jest miesiączki, a popęd płciowy i potencja, jeżeli są, to tylko w sta- nie szczątkowym. Czasem bywają napady drgawkowe i objawy wzmożonego ciśnie- nia śródczaszkowego. Istotną rzeczą jest dobry poziom inteligencji, albo tylko nie- znaczny jej niedorozwój. Osobniki te odznaczają się słabą pamięcią, nikłą łącznością uczuciową z otoczeniem, małym napędem psychoruchowym, lenistwem, gnuśnością, ospałością i brakiem zainteresowania, stąd mówi się czasem o “nastroju przysad- kowym”. Widuje się jednak i typy pogodne, żywe, eretyczne. Gdyby prawdą było, jak twierdzą niektórzy patografowie, że Napoleon miał na to chorować, to trzeba by przyjąć możliwość wyjątków od tej zasady. W każdym razie obraz somatyczny jest tak znamienny, że pomyłka z matołectwem praktycznie nie wchodzi w rachubę. Rokowanie jest z natury rzeczy niepomyślne. Nie ma sposobów naprawienia szkód, jakie wyrządził przebyty organiczny proces w mózgu. Tylko w matołectwie i niektó- rych innych niedorozwojach wewnątrzwydzielniczego pochodzenia można uzyskać na- wet znaczną poprawę, jednakże pod warunkiem wczesnego rozpoczęcia leczenia. Im lżejszy niedorozwój, tym Więcej można się spodziewać po metodach wychowawczych, o czym niżej. [hasła pokrewne: , olejek makadamia, psycholog Kraków, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Rozpoznanie róznicowe matolectwa czasem nastrecza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niepamięć zupełna dotyczy oczywiście całego okresu nieprzytomności i nie ma mowy o wyjątkach od tej zasady. Zwykłym objawem jest tu niepamięć wsteczna, która najczęściej obejmuje okres kilku minut, ale czasem rozciąga się na szereg godzin. Z biegiem czasu może dojść do przypomnienia sobie przeżyć odleglejszych, objętych początkową niepamięcią wsteczną. Czasem niepamięć wsteczna, może dotyczyć kilku sekund przed urazem. Czasem okres ten jest tak krótki, że można mówić o braku niepamięci wstecznej. Nie zdarza się jednak nigdy, aby chory pamiętał sam uraz. Niepamięć następowa jest równie częstym objawem, mianowicie chory nie pamięta przeżyć z okresu, gdy już odzyskał świadomość. W przypadkach tych może chodzić o stan pomroczny, który wystąpił w przedłużeniu pourazowego soporu. Na ogół przypuszcza się, że utrata przytomności trwająca powyżej jednej godziny budzi podejrzenie, że nie chodzi tylko o wstrząs, lecz o poważniejsze uszkodzenie mózgu. Wystrzegać się trzeba jednak odwrotnego wnioskowania, mianowicie krótkotrwałość lub brak nieprzytomności nie pozwalają na wykluczenie organicznego uszkodzenia mózgu. Po powrocie do przytomności nie zdarza się już ponowna jej utrata, jeżeli chodziło istotnie           o wstrząs. Okres zdrowienia u młodych ludzi trwa znacznie krócej niż u starszych. U młodych zwykle już po paru tygodniach przemijają takie objawy, jak wymioty, zawroty i bóle głowy, rozstrój czynności wegetatywnych .itd. Po ciężkich wstrząsach mózgu, tudzież u ludzi starszych dolegliwości te mogą się utrzymywać miesiącami. Niepamięć wsteczna może się po kilku tygodniach lub miesiącach przejaśnić. [więcej w: kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olej lniany, olejek do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries