Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Gruźlica trzeciorzędna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gruźlica trzeciorzędna stoi w związku ze zmianą alergii drugorzędnej na trzeciorzędną, zwaną także alergią poronną (allergia tertiara sabortiva). Nadwrażliwość ustroju cechująca alergię drugorzędną wybitnie słabnie, wskutek czego oddziaływanie chorego na zakażenie gruźlicze staje się mniej żywe, natomiast ogólna odporność tkankowa a zarazek gruźlicy wybitnie się zwiększa. Jej wzrost jest przeszkodą       w powstawaniu nowych ognisk przerzutowych drogą krwi i naczyń limfatycznych oraz w uogólnianiu się zakażenia, co cechuje gruźlicę drugorzędną, pomimo  że i w trzecim okresie prątki dostają się od czasu do czasu do krwi. Nie ma więc w gruźlicy trzeciorzędnej prawie nigdy ognisk przerzutowych krwiopochodnych w wielu narządach dużego krążenia, ani czynnych spraw gruźliczych w okolicznych węzłach. Nie ma także dużych nacieków dokoła świeżych ognisk gruźliczych. Natomiast zmiany gruźlicze toczą się w tym okresie przeważnie w jednym tylko    z narządów. Jest to zatem późna ,,odosobniona gruźlica rządowa” (tuberculosis isolata). Najczęściej jest ona usadowiona w płucach, gdyż ich odporność, przedtem znaczna, wygasa w przeciwieństwie do odporności ogólnej. Ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez Lewkowicza Toteż trzeciorzędna gruźlica płuc jest przeważnie gruźlicą odosobnioną płuc (tuberculcsis pulmonum isolata). Charakterystyczną jej cechą jest skłonność zmian gruźliczych do serowacenia, rozmiękania i powstawania jam a także do szerzenia się w płucu przez ciągłość                        i przerzutowo drogą oskrzeli. Przebieg odosobnionej gruźlicy płuc może być ostry, podostry lub, co najczęściej bywa, przewlekły.                  Gdy przebieg jest przewlekły, nie jest on wtedy powolny ani stopniowy, lecz cechuje się przeważnie okresami mniej więcej nagłego zaostrzenia na przemian z przycichaniem, z przewagą zmian włóknistych lub wysiękowych i serowaciejących. Stąd chorobie nadano także miano”postępująca gruźlica płuc”. Ze względu na wyniszczenie ustroju, do którego choroba wiedzie, nazwano ją “właściwymi suchotami płuc” (phthisis pulmonum) i “pospolitymi suchotami płuc” (phthisis pulmonum communis). Jak z tego widać, początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych Nie jest początkiem gruźlicy płuc, jak utrzymywano dawniej i jak dziś jeszcze sądzą niektórzy, jest natomiast chorobą, której początek tkwi bardzo często w dzieciństwie. Jak słusznie tedy twierdził Behring, gruźlica płuc dorosłych “jest dalszym ciągiem piosenki, nuconej u kołyski dziecka”. [hasła pokrewne:  przydomowe oczyszczalnie, magnez i witamina b6, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Gruźlica trzeciorzędna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dolegliwości ze strony narządu oddechowego Kaszel może być jednym z pierwszych objawów gruźlicy płuc. Na początku choroby może jednak go nie być: Kaszel może być nieznaczny, tak iż chory nieraz nie zwraca nań żadnej uwagi. Jest to wtedy raczej pochrząkiwanie albo pokaszliwanie, przeważnie tylko z rana albo po dłuższym mówieniu, po zmęczeniu, po pobycie w lokalu zamkniętym lub zadymionym itp. Później kaszel pojawia się, gdy chory się kładzie, nieraz niepokoi chorego zwłaszcza w nocy i nad ranem, wreszcie może być stały. Początkowy kaszel jest suchy, często dość męczący, później chory zaczyna wykrztuszać plwocinę, zwłaszcza rano. W okresach poprawy kaszel może znikać, pojawiając się znowu przy każdym nowym zaostrzeniu choroby. Chory odpluwa wydzielinę już łatwo, już to z większym wysiłkiem, szczególnie jeżeli plwocina jest śluzowa ciągnąca się. Nierzadko chory wykrztusza niewiele plwociny, dopiero po licznych napadach kaszlu, przy czym napad kończy się niekiedy wymiotami. Zdarza się to często zwłaszcza w późniejszych okresach choroby, gdy siły chorego znacznie słabną. Prócz podrażnienia oskrzeli zalegającą wydzieliną powstawaniu kaszlu sprzyja w tym okresie bierne przekrwienie płuc, zależne od osłabienia mięśnia sercowego. Dołączenie się gruźlicy krtani zwiększa kaszel. Duszność w gruźlicy płuc może być stała i “wysiłkowa”. Chorzy często wcale nie uskarżają się na brak tchu, nawet pomimo rozległego zniszczenia tkanki płucnej, chociaż częstość oddechów bywa zwykle większa. Zależy to od tego, że chorzy przyzwyczajają się do stopniowego ograniczenia powierzchni oddechowej płuc. Nierzadko chorzy nie zwracają uwagi nawet na duszność zwiększającą się podczas ruchów i wysiłków fizycznych, ponieważ nad nią góruje uczucie ogólnego osłabienia. Przyczyny duszności      w gruźlicy płuc mogą być różne. W rozlanej gruźlicy włóknistej główną rolę odgrywa rozedma płuc i zmniejszenie powierzchni oddechowej płuc wskutek zmian gruźliczych, a w późniejszym okresie także zmiany w narządzie krążenia. [hasła pokrewne: trądzik, medycyna estetyczna, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries