Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Zespół Sturge Webera

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko nie zanieczyszcza się ani moczem, ani kalem, lecz cierpliwie czeka na wysadzenie. Przeważnie siedzi spokojnie przy stole, układa klocki, apetyt ma dobry, przygląda się z uśmiechem zabawom innych dzieci. Pneumoencefalografia ujawniła znaczne poszerzenie komór bocznych, komory III i IV nie wypełniły się powietrzem. Nie stwierdzono powietrza w zbiornikach podstawy ani w rowkach sklepistości mózgu. Wskaźnik Evansa 0,58. W przypadku tym pierwotnym czynnikiem etiologicznym była według wszelkiego prawdopodobieństwa ciężka żółtaczka, przebyta po urodzeniu dziecka. Wszystko również przemawia za tym, że wodogłowie i ciężkie zaburzenia neurologiczopsychiatryczne były następstwem encefalopatii na tym tle.Mianem tym oznaczono pewne przypadki ciężkiego niedorozwoju umysłowego, odznaczające się  klinicznie właściwością wydalania w moczu k was u pirogtonowego w ilości ok. 1 g dziennie. Jest rzeczą wysoce wątpliwą; aby miało tu chodzić o odrębną jednostkę nozologiczną. Raczej przypuszcza się, że chodzi o zaburzenia metabolizmu zależne od uszkodzenia jąder międzymózgowia” występujące na tle rozmaitych czynników etiologicznych. Sprawę można by wyjaśnić, gdyby we wszystkich przypadkach niedorozwoju umysłowego wykonywać badania moczu na kwas pirogronowy. Spotykane czasem                             w piśmiennictwie twierdzenie, jakoby chodziło tu o chorobę dziedziczną, na równi np. z idiotyzmem amaurotycznym, na razie trzeba uważać    za nie dowiedzione. Rzadka ta jednostka bywała przedmiotem zainteresowania neurologów, radiologów i anatomopatologów, wyjątkowo tylko psychiatrów. Najpoważniejsze podręczniki psychiatrii nie wspominają o niej lub tylko w paru słowach .z których wynika, że towarzyszy jej niedorozwój umysłowy. Na pełny obraz kliniczny tego zespołu składają się naczyniak umiejscowiony najczęściej na twarzy, jaskra               w następstwie zmian  naczyniówki oka, oraz różnorodne objawy mózgowe, zależne od zmian naczyniak owych opony pajęczej                            i przylegającego odcinka kory mózgowej. Zmiany w korze mózgowej polegają na zaniku i zwapnieniach oraz rozroście gleju. Zwapnienie, które widuje się w przeważającej liczbie przypadków, widać na pneumoencefalogramie jako podwójnie konturowane, girlandowate zacienienia, najczęściej okolicy potylicznej, podobne do rysunku zakrętów i bruzd dotkniętego zmianami odcinka kory mózgowej. Zmiany te postępują. Wyrazem klinicznym tych zmian bywają napady jacksonowskie lub uogólnione, rzadziej o typie petit mal, dalej niedowłady kurczowe rożnego nasilenia, a wreszcie niedoceniane przez ogół psychiatrów zaburzenia psychiczne. Te ostatnie przedstawiają się albo pod postacią niedorozwoju umysłowego różnego stopnia, albo pod postacią mniej lub więcej nasilo- nych cech charakteropatycznych, [przypisy: ,trądzik, odzież dla dzieci, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Zespół Sturge Webera

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badaniom tuberkulinowym można zarzucić to, że przeprowadzono je z tuberkuliną różnego pochodzenia i różnej mocy. Chociaż zatem zdobyty materiał nie jest ścisły, odzwierciedla on jednak do pewnego stopnia panoszenie się gruźlicy w wymienionych grupach wkrótce po wojnie            w związku z warunkami życia podczas okupacji. Co do ludności całej Polski, to według teoretycznych obliczeń Michała Telatyckiego liczba chorych na gruźlicę wynosiła w Polsce w r. 1946 970.000, w tym 520.000 wśród mieszkańców wsi. Stanowi to 440 osób na każde 10.000 mieszkańców, w tej liczbie wykrztuszających prątki gruźlicy 176 na każde 10.000 mieszkańców. Liczba zgonów z powodu gruźlicy wynosiła         w roku 1946 w całej Polsce 64,460 osób, czyli 29,3  na każde 10.000 mieszkańców (przed wojną 17,5%). Tych obliczeń nie można uważać też za ścisłe. I tak np. Henryk Rudziński na podstawie niekompletnych prowizorycznych danych podaje liczbę chorych na gruźlicę w Polsce w r. 1946 na około 1,5 miliona, a zgonów z powodu gruźlicy na 50 na każde 10.000 ludności, a więc liczby wyższe, niż obliczone przez Telatyckiego. Dane jednak obu wymienionych badaczów zgodnie dowodzą znacznego nasilenia gruźlicy w kraju w związku z wojną i okupacją. Liczbę dzieci chorych na gruźlicę w wieku od 6 do 12 roku życia podaje Rudziński dla r. 1946 0,5% (przed wojną zaledwie minimalny), a liczbę dodatnich odczynów Pirqueta na 70% (przed wojną 40%). Wszystkie przytoczone dane świadczą, jak ciężka spuścizna spadła na barki Ministerstwa Zdrowia             po wyzoleniu kraju. [podobne:  rehabiliacja, odzież dla dzieci, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

« Previous Entries