Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Czynniki etiologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wśród wielu czynników etiologicznych zwrócono w ostatnich latach uwagę na czynnik Rh i jego rolę w genezie jednostki. Tak zwana erytroblastoza płodowa i od niej zależna ciężka żółtaczka noworodków powstaje wskutek izoimmunizacji. Rh negatywnej matki z antygenem Rh płodu rh pozytywnego. Przeciwciała przechodzą przez łożysko i prowadzą do niszczenia czerwonych krwinek płodu.  Żółtaczka powstaje wskutek hemolizy i przemiany hemoglobiny w bilirubinę. Jeśli dziecko przetrwa ten ciężki stan żółtaczkowy, stwierdza się częstokroć objawy uszkodzenia mózgu w postaci dystonii, dyskoordynacji i dyskinezy. Napięcie mięśniowe bywa obniżone, jednakże nierzadko stwierdzić można skurcze              z gatunku spasmus mobilis. Dzieci wykazują niepokój ruchowy pląsawiczoatetotyczny, niepewność ruchów celowych, uczą się czynności statycznych z opóźnieniem, często w ciągu wielu lat nie mogą się wyuczyć celowego chwytania. Jednym z najpewniej szych objawów są zaburzenia mowy, ponieważ mięśnie aparatu mowy uczestniczą w zaburzeniach koordynacji i w hiperkinezach. Natomiast rozumienie mowy    jest daleko lepiej rozwinięte. Bywają też zaburzenia wegetatywne ze skłonnością do nadmiernych potów, wymiotów i ślinienia. Pod względem psychicznym rzadko dochodzi do ciężkich postaci niedorozwoju umysłowego, przeważnie dzieci te bywają umysłowo żywe i afektywnie na poziomie. Pod względem rokowań warto podnieść, że objawy okazują skłonność do cofania się, jednakże pewne ubytki zawsze pozostają.           W niektórych przypadkach dzieci te zdolne są podjąć naukę szkolną w spóźnionym terminie. Czasem górują w obrazie klinicznym cechy charakteropatyczne, nawet  przy dobrym poziomie inteligencji. Czasem takiej etiologii szukać należy w przypadkach trudności wychowawczych, które spowodowane są nadmierną ruchliwością, zaburzeniami skupienia uwagi i wzmożoną męczliwością. [patrz też: olejowanie włosów, deratyzacja warszawa, odzież termoaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Czynniki etiologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy podmiotowe i przedmiotowe. Chorzy na gruźlicę płuc mogą nie doznawać żadnych dolegliwości, albo uskarżają się na przypadłości rozmaite nie tylko u różnych chorych, ale nawet u tego samego chorego w różnych okresach choroby. Dolegliwości mogą dotyczyć ogólnego stanu, narządu oddechowego i innych narządów. Nie są to dolegliwości właściwe tylko gruźlicy płuc, ponieważ spotyka się je także ruchomych niegruźliczych, i dlatego same przez się nie świadczą jeszcze o zachorowaniu na gruźlicę.
Dolegliwości ogólne Gorączka jest w gruźlicy płuc częstym objawem podmiotowym, nieraz zresztą tylko przedmiotowym. Wywołuje ją zatrucie (toxaemia) ustroju jadami śródkomórkowymi (endotoxinum), wyzwalającymi się przy rozpadzie prątków, po części zaś zatrucie przez wytwory rozpadu samych tkanek w ogniskach gruźliczych. Pewną rolę odgrywają także bakterie zakażenia wtórnego. Czynniki wywołujące gorączkę         w gruźlicy płuc mogą być tak słabe, że w spoczynku chory może nie gorączkować. Bardzo, często bez gorączki przebiega naciek wczesny, stanowiący początek właściwych suchot płucnych. Również może nie być gorączki nawet przez dłuższy czas, mimo rozległych zmian jeszcze niewygasłych, szczególnie w gruźlicy płuc włóknistej, zwłaszcza w przerwach między wyraźnymi zaostrzeniami choroby, a także pod koniec życia chorego. Czasami chory gorączkuje tylko po dłuższym wysiłku fizycznym, up. po półgodzinnej przechadzce. Osoby zdrowe także niekiedy oddziałują na taką przechadzkę nieznaczną gorączką, lecz takie wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała u zdrowych trwa krótko, najwyżej pół godziny, jeżeli badany leży po ruchu. Natomiast w gruźlicy płuc ogólna ciepłota ciała, podniósłszy się po ruchu w pasze o 1% lub więcej, utrzymuje się na poziomie gorączkowym czas dłuższy godzinę i dłużej. Gorączkę u chorych na gruźlicę płuc mogą· wywołać także przetwory jodu podawane przez kilka dni. [podobne:  odzież termoaktywna, olejowanie włosów, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries