Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Matołectwo dziecięce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Późna postać dziecięca  występuje w 3-4 r. ż. u dzieci dotąd rozwijających się prawidłowo. Nie ma tu zwykle znamiennych zmian w plamce żółtej, tylko zanik nerwów wzrokowych. Upadek władz psychicznych postępuje szybko i doszczętnie jak w postaci wczesnej. Młodzieńcza postać ujawnia się zazwyczaj między 6 a 14 r.ż. Na dnie oczu widać tu żółtoczarne, a później bladożółte plamki z naczyniami, ponadto żółtawe, okrągłe, gęsto rozsiane ogniska, wreszcie czasami obrazy barwnikowego zapalenia siatkówki (retinitispigmentosa). Dzieci rozwijają się prawidłowo do 5-8 r. ż., następnie w ciągu 1-2 lat tracą wzrok. Równocześnie, a czasem nieco później, pojawia się otępienie, które postępuje znacznie wolniej niż w postaciach dziecięcych i doprowadza ostatecznie do poziomu nie różniącego się pod względem ilościowym od idiotyzmu. Już wcześnie występują napady drgawkowe, które później stają się coraz częstsze. Stopniowo narastają objawy neurologiczne drobny chód, zesztywnienie, sinica kończyn, twarz naoliwiona, rzadziej zaburzenia dróg piramidowych. Może wystąpić też potykanie się na zgłoskach z logoklonią. U wielu chorych w miarę postępującego otępienia pojawiają się stereotypie ruchowe albo właśnie zubożenie ruchowe. Do wyjątków należą późne postacie cierpienia. Choroba w ciągu kilku lat prowadzi do zejścia śmiertelnego. W powstawaniu wczesnych postaci niewątpliwie dziedziczność odgrywa dużą rolę. Poza tym etiologia nie jest wyjaśniona. Histopatologicznie chodzi   o lipoidozę komórek nerwowych mózgu.
Istotną rolę w powstawaniu matołectwa odgrywa zniszczenie lub ciężkie uszkodzenie tarczycy w czasie życia płodowego, lub we wczesnych latach dziecięcych. W sporadycznie występujących przypadkach uszkodzenie tarczycy bywa wywołane przez kiłę, krwotoki i szereg innych spraw rozmaitej etiologii. Matołectwo endemiczne występuje w okolicach górzystych, pojawia się też wzdłuż przebiegu rzek, natomiast nigdy nie zdarza się na brzegach morskich. Dlatego od dawna już wiązano występowanie zarówno matołectwa, jak i wola, z brakiem jodu w wodzie do picia. Istotnie też zapobiegawcze podawanie w tych okolicach jodu daje dobre wyniki. [podobne:  odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Matołectwo dziecięce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Następstwa psychiatryczne przebytej ciężkiej żółtaczki noworodków. Prawdopodobnie bowiem byłoby tu pole do popisu dla zabiegu zapobiegawczego, mianowicie przy pierwszych oznakach ciężkiej żółtaczki noworodków należałoby dokonać przetoczenia krwi z całkowitą jej wymianą . W wywiadach oligofreników należy zwracać baczną uwagę na możliwość przebytej ciężkiej żółtaczki noworodków. Rozważmy np. następujący przykład kazuistyczny mi, jest bardzo ruchliwy, sprawia trudności wychowawcze, w gniewie bije się po głowie trzymaną zabawką lub szczypie sobie twarz. Stan somatyczny uderza “wodogłowiowy” kształt czaszki. Niedowład kurczowy kończyn dolnych, dziecko podtrzymywane stoi na palcach nie na całej stopie, krzyżuje nogi, nie chodzi o własnych silach, oczy chwilami kierują się ku dołowi, ruchy czynne kończyn górnych niezdarne, napięcie mięśniowe nieco wzmożone, odruchy żywe, napięcie mięśniowe kończyn dolnych wybitnie wzmożone, przykurcz obu ścięgien Achillesa, odruchy kolanowe wygórowane, dążność do objawu Babińskiego obustronna. Stan psychiczny dziecko przeważnie uśmiecha się pogodnie, utrzymuje z otoczeniem żywą łączność uczuciową, mowa zaledwie w zawiązku, jednakże dziecko rozumie proste polecenia i spełnia je, potrafi palcem przywoływać lub pokazując na drzwi dawać do zrozumienia, że chce wyjść. Pokazuje trafnie wiele przedmiotów. [podobne: odżywka do rzęs, trądzik, olejek do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries