Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Wywód chorobowy gruźlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obecne poglądy na powstanie i rozwój gruźlicy opierają się na klasycznym doświadczeniu, znanym jako “zjawisko Kocha”, oraz na nowszych badaniach histologicznopatologicznych (zwłaszcza Rankego), bakteriologicznych i klinicznych łącznie z rentgenowskimi. Zjawisko Kocha. Koch zwrócił (wr.1891) uwagę na dużą różnicę w oddziaływaniu zwierząt, wrażliwych na zakażenia gruźlicze, na pierwsze i na następne zakażenie prątkami gruźlicy. Mianowicie, jeżeli zdrowej śwince morskiej wetrzeć w nacięcie skóry zawiesinę prątków gruźlicy w małej dawce nie wywołującej posocznicy, to ranka zasklepia się i goi, a po 10-14 dniach Wytwarza się w jej miejscu twarda grudka. W następnych dniach grudka ulega zropieniu i wkrótce przechodzi w owrzodzenie, które nie ma skłonności, do gojenia się i zawiera obficie żywe prątki gruźlicy. Okoliczne, węzły chłonne obrzmiewają. Taki sam przebieg ma u ludzi zmiana gruźlicza, rozwijająca się na tle zakażenia gruźliczego przy obrzezaniu. Odmienny obraz powstaje wtedy, jeżeli prątki gruźlicy zaszczepia się śwince morskiej, która była zaszczepiona już poprzednio, zwłaszcza 4-6 tygodniu przedtem. W tym wypadku ranka w miejscu szczepienia początkowo także zasklepia się, a po 24-48 godzinach powstaje silny odczyn zapalny. Miejsce to następnie twardnieje, ciemnieje i w najbliższych dniach ulega martwicy. Obumarła tkanka odpada razem z prątkami gruźlicy, a powstające płaskie owrzodzenie szybko się goi, przy czym okoliczne węzły chłonne nie zostają zakażone dlatego nie ulegają obrzmieniu. Pierwsze zakażenie u doświadczalnego zwierzęcia wywołuj e taki sam skutek bez względu na to, jaką drogą zwierzę zostanie zakazane przy pierwszym i drugim zakażeniu. Alergia. Zjawisko Kocha dowodzi, że przebyte lekkie zakażenie gruźlicą chroni zwierzę od nowego zakażenia. Pod wpływem przebytego lekkiego zakażenia w tkankach ustroju powstają nieznane bliżej swoiste zmiany biologiczne. Cechują one zjawisko nazwane przez Pirqueta alergią. Miano to oznacza inne, zmienione oddziaływanie ustroju na bodziec. Zatem alergia  polega na tym, że w następstwie jednokrotnego działania pewnego bodźca  w tym przypadku zarazka gruźlicy  oddziaływanie ustroju tak ilościowe, jak i jakościowe jest przy ponownym działaniu tego samego bodźca odmienne niż ustroju przedtem .nietkniętego. Mianowicie        w razie ponownego zakażenia gruźliczego ustrój dążąc do zlokalizowania zakażenia zachowuj e się tak, że odczyn w postaci ostrego zapalenia powstaje znacznie szybciej, jest żywszy i ogranicza się tylko do miejsca szczepienia bez udziału okolicznych węzłów chłonnych.             [przypisy: kosmetyki naturalne, opieka medyczna, odżywki do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Wywód chorobowy gruźlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmiany anatomiczne w gruźlicy zależą od zdolności odczynowej ustroju zjadliwości oraz liczby prątków gruźlicy. Pierwotną zmianą, którą  wywołują prątki, w miejscu wtargnięcia do płuc, nie jest, jak sądzono dawniej, zmiana wytwórcza w postaci odczynu gruzełkowego (tuberculum), lecz przede wszystkim zmiana zapalna, mianowicie swoiste zapalenie wysiękowe w postaci małych wysepek lub rozleglejszych ognisk zapalenia surowiczego, ropnego, włóknikowego, mieszanego lub złuszczającego. Zapalenie zajmuje poszczególne zraziki lub nawet cały płat płucny i toczy się głównie w pęcherzykach płucnych (gruźlicze zapalenie płuc pęcherzykowe oraz w oskrzelikach (bronchiolitis tuberculosa). Odczyn wysiękowy może być mały przestrzennie i bardzo słaby, tak że zacisza go czasem następowa sprawa wytwórcza i wtedy odnosi się wrażenie, że ma się przed sobą od razu odczyn wytwórczy. Zapalenie gruźlicze różni się od innych zapaleń płuc obecnością wysięku prątków gruźlicy oraz skłonnością do serowacenia (caseificatio) środkowej części wysięku z następowym doszczętnym zniszczeniem ściany pęcherzyka płucnego i oskrzelka. Los zapalenia gruźliczego płuc może być różny. Czasami rozchodzi się ono bez śladu (reeoiutio ccmpleta), częściej jednak ognisko zapalne w środku serowacieje, na obwodzie zaś włóknieje (fibrosis). Sprawy nekrobiotyczne, które wiodą do serowacenia, mogą równocześnie wywoływać rozmiękanie mas serowatych t powstanie ropy gruźliczej. W innych przypadkach ognisko gruźlicze ulega całkowitemu zwłóknieniu, tak iż powstaje stwardnienie płuc. Masy serowate w dalszym toku sprawy mogą rozpuszczać się       i wsysać albo po rozmięknieniu przebijać się do .oskrzela, pozostawiając jamę (caverna). Mogą one także po wessaniu płynnej części gęstnieć, przerastać lub obrastać włókniejącą potem tkanką łączną i ulegać otorbieniu a nawet zwapnieniu (caLcificatio). Gruzełek (tubercuLum) będący najczęściej wtórnym następstwem ogniska wysiękowego, jest pod względem histologicznym tworem prawie swoistym dla gruźlicy. Gruzełki wytwarzają się zawsze W tkance śródmiąższowej narządów, zatem w płucach w ich zrębie, w ścianach pęcherzyków płucnych i oskrzeli, w węzłach chłonnych okołooskrzelowych i na opłucnej, natomiast nigdy nie powstają w nabłonku pęcherzyków płucnych ani w świetle cew gruczołów. [podobne:  kosmetyki organiczne, odżywki do rzęs, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

« Previous Entries