olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Posts Tagged ‘olej kokosowy na włosy’

Zaniedbanie wychowawcze oraz zaburzenia psychiczne pourazowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Zaniedbanie wychowawcze pogłębia niedorozwój i na odwrót, niedorozwinięci umysłowo, zwłaszcza debile, o których środowisko dba, mogą uzyskać wyrównanie swoich braków intelektualnych. Zarówno ograniczeni, jak i głuptacy powinni pobierać naukę w szkołach specjalnych, gdzie nie są narażeni na przykre dla nich współzawodnictwo normalnych dzieci. Coraz bardziej rozbudowujemy specjalne zakłady renabihtacyjne, których wychowankowie uczą się zawodów, głównie rzemieślniczych, zdolnych dać im w przyszłości utrzymanie. Niektórzy oligofrenicy potrafią wyuczyć się bardzo dobrze pewnych zawodów i nabyć wiadomości praktyczne, dzięki czemu ich inwalidztwo psychiczne przestaje być ciężarem społecznym. Organizacja pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej, chociaż nie interesuje klinicystów, wchodzi już jednak w zakres psychiatrii, społecznej, Ustalenie związku przyczynowego między stwierdzanymi zaburzeniami psychicznymi a doznanym urazem mózgu nie zawsze jest rzeczą łatwą, zwłaszcza gdy chodzi o późne następstwa. Niektórzy są tęż stanowczymi przeciwnikami zaliczania do psychoz pourazowych wszelkich reaktywnych, które rozwinęły się w bezpośrednim następstwie doznanego urazu głowy. Uraz, głowy może bowiem w tych przypadkach nie odgrywać większej roli niż uraz wszelkich innych części ciała, włącznie z urazem psychicznym.                         O zaburzeniach psychicznych pourazowych mówimy więc zasadniczo tylko tam, gdzie doszło do przemijającego lub trwałego uszkodzenia mózgu i gdzie dowiedziono związku przyczynowego między uszkodzeniem mózgu a zaburzeniami psychicznymi. W praktyce lekarskiej, zwłaszcza w orzecznictwie, zaburzenia te odgrywają ogromną rolę. Lekarz przywołany do wypadku musi sobie szybko wyrobić sąd co do skutków urazu głowy. Najważniejsze jest pytanie, czy uraz spowodował organiczne uszkodzenie tkanki mózgowej. Od odpowiedzi na to pytanie zależy leczenie i rokowanie, a tam gdzie chodzi o orzecznictwo, wydanie opinii co do niezdolności do pracy. Od pierwszej chwili          w notatkach lekarza, powinno się znaleźć miejsce na opis stanu psychicznego człowieka; który doznał urazu czaszki. Następstwa urazów mózgu są dziedziną, w której schodzą się zainteresowania nie tylko chirurgów, neurochirurgów.i neurologów, ale i psychiatrów. Jeżeli zdarzy się wypadek połączony z urazem mózgu, to oczywiście nikomu na myśl nie przyjdzie, wzywać pomocy psychiatry, chociaż zjawisko utraty przytomności i stopniowego odzyskiwania świadomości należy do zaburzeń psychicznych. Im dalej od urazu, tym bardziej zmniejsza się rola innych specjalistów, ci. zwiększa się rola psychiatry. Dalsze, odległe następstwa urazów mózgu; czyli stany pourazowe, są już niemal wyłącznie przedmiotem naszych zainteresowań. Zależnie od rodzaju urazu, jego siły, jego następstw bezpośrednich i pośrednich oraz umiejscowienia uszkodzeń mogą powstawać różne obrazy kliniczne. Chociaż przechodzą one często w siebie, wzajemnie i są niezwykle różnorakie, a leżące na ich dnie zmiany anatomopatologiczne i fizjopatologiczne często za życia chorego nieodgadnione, to jednak dobrze    jest uporządkować sobie materiał kliniczny. Pamiętać przy tym należy, że podane schematy mają znaczenie przeważnie orientacyjne, gdyż pewność rozpoznawczą, niestety, uzyskujemy nierzadko dopiero po przeminięciu bezpośrednich skutków urazu, nawet, czasem jeszcze później . [przypisy:  olejek rycynowy, olej kokosowy na włosy, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy na włosy’

Zaniedbanie wychowawcze oraz zaburzenia psychiczne pourazowe

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Choróbski podaje, że elektroencefalogram wykonany w okresie do 30 min, po doznanym urazie wykazuje nieprawidłowości w czynności mózgu częściej, niż jeśli jest zrobiony po upływie pół godziny, co jego zdaniem świadczy o tym, że przyczyną objawów wstrząsu ,nie mogą być drobne krwotoczki, zatory itp. zmiany histopatologiczne, gdyż wtedy czynność mózgu musiałaby być zaburzona przez czas znacznie dłuższy. Przedłużanie się stanu nieprzytomności oraz niektóre objawy powstrząsowe, np. bóle i zawroty głowy, zamroczenie, niepamięć itd., tłumaczy on zmianami w przepuszczalności błon komórkowych, wskutek czego elektrolity osocza komórek wychodzą na zewnątrz a elektrolity tkanki międzykomórkowej wnikają do komórek. Powstające w ten sposób zaburzenie równowagi wodnej między przestrzenią międzykomórkową     a komórkami prowadzi do obrzęku mózgu. Zmiana w przepuszczalności błon komórkowych trwa zazwyczaj tylko tysięczne części sekundy, jeżeli jednak trwa dłużej, to wywołuje wtórne zjawiska takle, jak niedotlenienie, niedocukrzenie, kwasica itd., co z kolei utrudnia powrót der prawidłowej czynności komórek nerwowych, a od niej zależy m. in. świadomość. W stanie śpiączkowym stwierdza się zniesienie odruchów ścięgnowych, rogówkowych, naczynioruchowych, wreszcie w ogóle odruchów zależnych od mostu Varola i rdzenia przedłużonego. Słabszy uraz może dawać nie porażenie, lecz podrażnienie ośrodków rdzenia przedłużonego, głównie ośrodków nerwu błędnego                                       i językowogardłowego, co prowadzi do zatrzymania czynności serca i oddechu, trwającego 10-30 sek. (knockout pięściarzy, stanowiący legalne popełnienie ciężkiego uszkodzenia, ciała). Z doświadczalnych badań elektroencefalograficznych wynika, że wstrząs mózgu wywołuje natychmiastowe porażenie wszystkich czynności odruchowych, w ciężkich przypadkach dochodzi do porażenia regulatorów ciśnienia krwi    ze strony nerwu błędnego i językowo-gardłowego. Równocześnie stwierdza się elektroencefalograficzni e ustanie lub zmniejszenie ogólnej czynności kory mózgowej, które utrzymuje się jeszcze wiele minut po powrocie odruchów. Okazuje się, że chodzi tu o bezpośrednie skutki zadziałania siły mechanicznej na komórki, niezależnie od wtórnych zmian w rodzaju obrzęku lub zaburzeń naczynioruchowych (Bay za Reichardtem, 1953). symptomatologia. Spośród różnorakich spraw urazowych szczególne znaczenie dla psychiatrii ma wstrząs mózgu. [przypisy:  olejek rycynowy, olej kokosowy na włosy, wkładki sfp ]

Comments Off

« Previous Entries