Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olej lniany’

Zespół Hurlera u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jest to rzadkie cierpienie wrodzone, występujące często rodzinnie, np. u rodzeństwa, opisane po raz pierwszy przez C. Huntera. Zainteresowania psychiatrycznego przypadki te jakoś nie wzbudziły. Poważne, obszerne artykuły pediatryczne na ten temat często nie zawierają nawet wzmianki dostanie psychicznym tych dzieci. Jak mongoloidzi, tak i osobniki dotknięte gargoilizmem nabierają jak gdyby cech podobieństwa rodzinnego twarz o grubych rysach, z szerokim spłaszczonym nosem, z ziejącymi ku przodowi nozdrzami, grube wargi, język duży, mięsisty, czasem nie mieszczący się w ustach (exoglossia), o cechach lingua scrotalis, zęby małe z rozstępami, guzy czołowe górują nad oczodołami. Twarz ta miewa pewne cechy negroidalne. Głowa duża, osadzona na niezwykle krótkiej szyi, wzrost niski, kifoza, skłonność do przepukliny pępkowej. Dzieci te stoją pochylone, na zgiętych nogach, ze stopami na zewnątrz. Wskutek zmian kostnych kończyny bywają krótkie, ruchy w stawach ograniczone, palców rąk nie da się rozprostować. Dzieci te niedowidzą i niedosłyszą. Przy urodzeniu nie widać jeszcze nic szczególnego, najwyżej uderza zbyt duża waga ciała (ok. 4 kg). Między fi a 12 miesiącem życia zauważa się kifozę i powiększenie wątroby         i śledziony, te ostatnie objawy czasem później. W tymże czasie twarz dziecka zaczyna nabierać wyglądu okapnicy (maszkary). Rozwój psychoruchowy jest spowolniały. Pogarszająco  na rozwój umysłowy wpływa wybitne upośledzenie wzroku i słuchu. Zaburzenia wzroku są spowodowane głównie zmianami rogówki. Natomiast niedorozwój umysłowy, który utrzymywać się może na różnym poziomie, najczęściej chodzi o ciężkie głuptactwo, za- leży od zmian anatomopatologicznych, dotyczących całego mózgowia. Przemieszczenie to powstaje wskutek gromadzenia się w komórce nerwowej jakiejś obcej substancji, której natury chemicznej nie udało się dotąd ustalić,pozwala wykryć już za życia najczęściej wodogłowie znacznego stopnia.  W wyjątkowych przypadkach stwierdzono dobrą sprawność intelektualną, jest nawet znany przypadek dziecka, które w badaniach testornetrycznych wykazało iloraz inteligencji 117. [hasła pokrewne: integracja sensoryczna, olej lniany, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Zespół Hurlera u dzieci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choróbski podaje, że elektroencefalogram wykonany w okresie do 30 min, po doznanym urazie wykazuje nieprawidłowości w czynności mózgu częściej, niż jeśli jest zrobiony po upływie pół godziny, co jego zdaniem świadczy o tym, że przyczyną objawów wstrząsu ,nie mogą być drobne krwotoczki, zatory itp. zmiany histopatologiczne, gdyż wtedy czynność mózgu musiałaby być zaburzona przez czas znacznie dłuższy. Przedłużanie się stanu nieprzytomności oraz niektóre objawy powstrząsowe, np. bóle i zawroty głowy, zamroczenie, niepamięć itd., tłumaczy on zmianami w przepuszczalności błon komórkowych, wskutek czego elektrolity osocza komórek wychodzą na zewnątrz a elektrolity tkanki międzykomórkowej wnikają do komórek. Powstające w ten sposób zaburzenie równowagi wodnej między przestrzenią międzykomórkową     a komórkami prowadzi do obrzęku mózgu. Zmiana w przepuszczalności błon komórkowych trwa zazwyczaj tylko tysięczne części sekundy, jeżeli jednak trwa dłużej, to wywołuje wtórne zjawiska takle, jak niedotlenienie, niedocukrzenie, kwasica itd., co z kolei utrudnia powrót der prawidłowej czynności komórek nerwowych, a od niej zależy m. in. świadomość. W stanie śpiączkowym stwierdza się zniesienie odruchów ścięgnowych, rogówkowych, naczynioruchowych, wreszcie w ogóle odruchów zależnych od mostu Varola i rdzenia przedłużonego. Słabszy uraz może dawać nie porażenie, lecz podrażnienie ośrodków rdzenia przedłużonego, głównie ośrodków nerwu błędnego                                       i językowogardłowego, co prowadzi do zatrzymania czynności serca i oddechu, trwającego 10-30 sek. (knockout pięściarzy, stanowiący legalne popełnienie ciężkiego uszkodzenia, ciała). Z doświadczalnych badań elektroencefalograficznych wynika, że wstrząs mózgu wywołuje natychmiastowe porażenie wszystkich czynności odruchowych, w ciężkich przypadkach dochodzi do porażenia regulatorów ciśnienia krwi    ze strony nerwu błędnego i językowo-gardłowego. Równocześnie stwierdza się elektroencefalograficzni e ustanie lub zmniejszenie ogólnej czynności kory mózgowej, które utrzymuje się jeszcze wiele minut po powrocie odruchów. Okazuje się, że chodzi tu o bezpośrednie skutki zadziałania siły mechanicznej na komórki, niezależnie od wtórnych zmian w rodzaju obrzęku lub zaburzeń naczynioruchowych (Bay za Reichardtem, 1953). symptomatologia. Spośród różnorakich spraw urazowych szczególne znaczenie dla psychiatrii ma wstrząs mózgu. [przypisy:  odzież bhp, balsam do włosów, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries