Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Zwalczanie urazów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poza walką z czynnikami natury zakaźnej i toksycznej ogromną wagę przywiązuje się do zwalczania urazów. Uraz porodowy postawić trzeba na pierwszym miejscu. Zapobieganie w dziedzinie niedorozwoju na tle zaburzeń wewnątrzwydzielniczych może być również zadaniem wdzięcznym. Najlepiej opracowana jest walka zapobiegawcza przeciwko matołectwu endemicznemu. Powodzenie profilaktyki zależy jednak w rozstrzygającej mierze. od znajomości diagnostyki, dzięki której przypadki niedorozwoju na tle niedoczynności tarczycy lub innych zaburzeń hormonalnych mogą być wcześniej doprowadzone do leczenia zapobiegawczego. Niewątpliwie z postępem badań nad etiologią różnych postaci niedorozwoju będzie można w przyszłości postawić znacznie wyżej zagadnienie społecznej walki z czynnikami prowadzącymi do encefalopatii. Leczenie. Wchodzi ono w rachubę tylko w przypadkach, w których znamy czynnik etiologiczny. Wówczas leczenie ma charakter przyczynowy, ma jednak widoki powodzenia tylko w razie wczesnego zapoczątkowania, jak np. w przypadkach na tle kiły, niedoczynności tarczycy, wodogłowia itd. W przypadkach tych można mówić o leczeniu zapobiegawczym, mianowicie zapobiegamy dalszemu rozwojowi sprawy leżącej u podstaw niedorozwoju umysłowego. W przeważającej liczbie przypadków mamy jednakże do czynienia ze stanem zejściowym po jakiejś sprawie, która rozegrała się zbyt dawno, aby można było myśleć o leczeniu przyczynowym. Możliwe są więc tylko środki objawowe oraz wychowawczorehabilitacyjne.  Do grupy pierwszych zaliczyć trzeba środki przeciwdrgawkowe, które stosujemy w   przypadkach encefalopatii powikłanej napadami padaczkowymi. Jeżeli w obrazie klinicznym góruje podniecenie psychoruchowe (eretyzm), stosujemy środki uspokajające (sedativa), spośród których najbardziej rozpowszechnione są barbiturany, związki bromowe, skopolamina,     a ostatnio leki neuroleptyczne. Również objawowy charakter ma leczenie kwasem glutaminowym. Jest to środek wpływający korzystnie na rozwój tkanki nerwowej, ma on również działanie przeciwdrgawkowe, Leku tego nie należy przeceniać, zwłaszcza przeciwstawiać się trzeba reklamie, która rodzicom niedorozwiniętych umysłowo robi zbyt wielkie nadzieje. Niewątpliwie jednak lek ten, skojarzony z troskliwym oddziaływaniem wychowawczym, ma swoją wartość, Wyniki lecznicze widzieć można tylko po długotrwałym systematycznym stosowaniu       i to dużych dawek. Dawka dzienna wynosi 12-18 g. Dawkę tę rozbić należy na jak największą ilość porcji i dawać dzieciom w ciągu dnia jako dodatek do normalnego pożywienia. Kwas glutaminowy wyrabiany jest w kraju, chorzy otrzymać go mogą na receptę Poradni Zdrowia Psychicznego. Potrzebne są wielkie ilości, gdyż dzieci muszą lek zażywać codziennie, bez przerwy, w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat.            W niektórych przypadkach, uzasadnionych endokrynologicznie, dobrze robi naświetlanie promieniami rentgenowskimi przysadki. Ostatecznie dochodzi się do wniosku, że najwięcej zdziałać mogą ,sposoby wychowawcze i rehabilitacyjne. [więcej w: domowe sposoby na trądzik, olejek arganowy do włosów, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Zwalczanie urazów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przed paru laty, głównie pod wpływem psychiatrii radzieckiej, poddano metody testometryczne i pedagogiczne surowej krytyce. Krytyka ta czasem posuwała się zbyt daleko i doprowadziła nawet do odrzucenia sposobów badania skierowanych wyłącznie na ustalenie elementarnej sprawności intelektualnej. W praktyce pedo- psychiatrycznej nie rezygnujemy z wszystkich tych sposobów, za pomocą których można się przekonać, czy badane dziecko jest inteligentne odpowiednio do swego wieku. Służy do tego rozmowa z dzieckiem, szczególnie pytania, zmierzające do ustalenia zakresu zainteresowań, zdolności abstrahowania, umiejętności tworzenia pojęć, stanu uczuciowości, napięcia dążeń itd. Wiele cennych spostrzeżeń dostarcza obserwowanie dziecka na swobodzie, np. w czasie zabaw świetlicowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że określenie poziomu inteligencji stanowi tylko wstępną część badania klinicznego. Celem naszych wysiłków jest ustalenie, choćby nawet spraw- ność intelektualna dziecka była nienajgorsza, czy dziecko. przeszło sprawę mózgową (encephalopathia) czy nie. Do tego celu zmierzamy przez właściwą ocenę informacji. zawartych w wywiadach, przez szczegółowe badania neurologiczne i przez pneumo- encefalografię, nie mówiąc już o wszystkich innych badaniach dodatkowych, zdol- • nych rzucić światło na stan mózgu. Różnicowanie. Powyżej była mowa o istotnej różnicy, jaka zachodzi między niedorozwojem umysłowym W następstwie encefalopatii a niskim poziomem inte- ligencji spowodowanym zaniedbaniem wychowawczym. Rozstrzyga tu ujemny wynik wszystkich badań klinicznych przy należytej ocenie danych wywiadu. Nierzadkie są pomyłki w przypadkach schizofrenii dziecięcej, zwłaszcza w tych postaciach, które prowadzą do zaniku mowy i do wtórnego zahamowania rozwoju umysłowego. Zwykle dopiero po wielu latach – przynajmniej w obecnych warunkach niskiego poziomu diagnostyki wśród lekarzy – udaje się ustalić, że w przypadku uchodzącym od lat dziecięcych za ciężki niedorozwój umysłowy chodziło w rzeczywistości o schizo- frenię dziecięcą, najczęściej o postać katatoniczną. O zasadach różnicowania będzie mowa przy omawianiu psychoz schizofrenicznych. Pornyłka rozpoznawcza w takim przypadku pociąga za sobą zaniechanie leczenia, które w przypadku schizofrenii jednak daje pewne widoki. [patrz też: , kosmetyki organiczne, olejek arganowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries