Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Niepamiec zupelna dotyczy oczywiscie calego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niepamięć zupełna dotyczy oczywiście całego okresu nieprzytomności i nie ma mowy o wyjątkach od tej zasady. Zwykłym objawem jest tu niepamięć wsteczna, która najczęściej obejmuje okres kilku minut, ale czasem rozciąga się na szereg godzin. Z biegiem czasu może dojść do przypomnienia sobie prze- żyć odleglejszych, objętych początkową niepamięcią wsteczną. Czasem niepa- mięć wsteczna, może dotyczyć kilku sekund przed urazem. Czasem okres ten jest tak krótki, że można mówić o braku niepamięci wstecznej. Nie zdarza się jednak nigdy, aby chory pamiętał sam uraz. Niepamięć następowa jest równie częstym objawem, mianowicie chory nie pamięta przeżyć z okresu, gdy już odzyskał świadomość. W przypadkach tych może chodzić o stan pomroczny, który wystąpił w przedłużeniu pourazowego soporu. Na ogół przypuszcza się, że utrata przytomności trwająca powyżej jednej godziny budzi podejrzenie, że nie chodzi tylko o wstrząs, lecz o poważniejsze uszkodzenie mózgu. Wystrze- gać się trzeba jednak odwrotnego wnioskowania, mianowicie krótkotrwałość lub brak nieprzytomności nie pozwalają na wykluczenie organicznego uszko- dzenia mózgu. Po powrocie do przytomności nie zdarza się już ponowna jej utrata, jeżeli chodziło istotnie o wstrząs. Okres zdrowienia u młodych ludzi trwa znacznie krócej niż u starszych. U młodych zwykle już po paru tygod- niach przemijają takie objawy, jak wymioty, zawroty i bóle głowy, rozstrój czynności wegetatywnych .itd. Po ciężkich wstrząsach mózgu, tudzież u ludzi starszych dolegliwości te mogą się utrzymywać miesiącami. Niepamięć wsteczna może się po kilku tygodniach lub miesiącach przejaśnić. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olej lniany, olejek do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Niepamiec zupelna dotyczy oczywiscie calego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Etiopatogeneza tych spraw nie jest wyświetlona. Niewątpliwie na pierwszym miejscu postawić trzeba zaburzenia wielegruczołowe z przewagą niedoczyn- ności gruczołów płciowych. Ogromną jednak rolę odgrywają również warunki wychowawcze w latach dziecięcych. Kolle (1958) przebadał psychiatrycznie tra- giczne ofiary prześladowań hitlerowskich i mógł stwierdzić u osobników, które jako dzieci spędziły szereg lat w bestialskich warunkach getta i obozów kon- centracyjnych, że zatrzymały się one zarówno pod względem cielesnym, jak i psychicznym na poziomie, na którym były w chwili deportacji. Były to typy pozbawione inicjatywy, samodzielności i energii, zalęknione, nieufne, smutne lub obojętne, bez kontaktu z otoczeniem, sprawiające wrażenie dużych dzieci. Wśród cielesnych zmian uszkodzenia notowano: niski wzrost, starczy wygląd, zaburzenia wewnątrzwydzielnicze w postaci braku wtórnych cech płciowych i niewydolności jajnikowo Powszechnie się sądzi, że infantylne typy spotykane np. wśród jedynaków, tak zwane popularnie “maminsynki”, otoczone prze- sadną pieczołowitością lub tzw. małpią miłością, która nie zaprawia dziecka od najwcześniejszych lat. do samodzielności, są wytworem środowiska. Równie dobrze można by jednak przypuszczać; że infantylizm tych dzieci jest wywo- łany dyskretnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i że matki otaczają takie słabowite dzieci przesadną czułością litując się nad ich dzie- cięcą bezradnością. Obydwa rzędy przyczyn trzeba więc zawsze mieć na oku. IDROTIA AMAUROTICA Nazwa ta nie jest ścisła, gdyż w wielu przypadkach tego cierpienia nie cho- dzi o niedorozwój, lecz o otępienie. Podłoże anatomopatologiczne omówiliśmy powyżej. Postać dziecięca wczesna (choroba Tay-Sachsa) ujawnia się w 3-4 miesiącu życia. Dziecko staje się apatyczne, coraz mniej ruchliwe, nie może utrzymać główki. Stwierdza się porażenia kończyn kurczowe lub wiotkie. Częste są odruchy patologićzne, np. toniczne odruchy szyjne. Równolegle z tym słab- nie ostrość wzroku aż do oślepnięcia, N a dnie oka w okolicy plamki żółtej stwierdza się dużą jasną plamę z wiśniowoczerwonym środkiem. Różne bodźce, np. słuchowe, wywołują drgawki toniczne. Z biegiem czasu rozwijają się przy- kurcze i sztywność odmóżdżeniowa oraz zaniki mięśniowe i postępujące wy- niszczenie. Śmierć następuje zwykle z końcem drugiego roku. Zanik spraw- ności umysłowej zaznacza się już od pierwszych objawów cielesnych i szybko doprowadza do idiotyzmu. [podobne: , olejek do włosów, olejek cbd, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries