olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Poniewaz meskie mongoloidy sa bezplodne,

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Ponieważ męskie mongoloidy są bezpłodne, a żeńskie tylko wyjątkowo mają potomstwo, dlatego rodzinne występowanie mon- goloidii jest taką rzadkością. W. ten sposób wyjaśniono, dlaczego jednojajowe mon- goloidy są zawsze albo obydwa zdrowe, albo obydwa nieprawidłowe. Jeżeli chodzi o zwykłe postacie mongoloidit, to genetycy o tyle mają słuszność, że przyczyna leży w chromosomach, Sam skład chromosomalny zależy jednak od czynników egzogen- nych, za czym przemawia statystyczny fakt częstości mongoloidii zależnie od wieku matek, od cielesnego i. psychicznego stressu, a zwłaszcza od przejść w •hitlerowskich obozach zagłady. Nie jest to wobec tego dziedziczność w ścisłym znaczeniu, lecz uszkodzenie zarodka w znaczeniu gametopatii lub blastoftorii. W przypadkach takich można mówić również o fenokopii, przez którą rozumie się taką sytuację, że wpływ egzogenny doprowadza do powstania takich samych właściwości jak określony ge- notyp. Trzeba jednak z naciskiem podkreślić, że wyjaśnienie tych stosunków nie rozwiązuje zagadnienia etiologii, lecz tylko patogenezy. Sprawa zdaje się być natury polietiologicznej. U dzieci tych upośledzony jest rozwój całego ustroju. Tuż po urodzeniu można zauwazyc małą, okrągłą czaszkę, płaską twarz z przeważnie małym, tępym nosem, wąskie, skośne szpary powiekowe, czerwony, ostro odgraniczony rumieniec na policzkach, czasem i na nosie, duży, pobrużdżony język (Iingua scrotaIis) wystający z ust (macroglossia). Cechy te z biegiem czasu stają się coraz wybitniejsze. Członki są uderzająco wiotkie i giętkie, tak że kończyny dolne można założyć na kark. Brzuch jest wypuklony, często jest przepuklina pępkowa. Nie należą do rzadkości wrodzone wady serca. Dzieci te są mało odporne na zakażenia, które stają się. przyczyną ich wczesnej śmierci. Mongo- loidzi rzadko żyją dłużej niż kilkanaście lat. Wzrost ciała ulega wyraźnemu zahamowaniu. [przypisy: olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Poniewaz meskie mongoloidy sa bezplodne,

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Rozpoznanie różnicowe matołectwa czasem nastręcza trudności. Wystarczy raz, w życiu widzieć typowego matołka, aby go rozpoznać w przyszłości. Mongoloidia może sprawiać trudności w różnicowaniu o tyle, że w cierpieniu tym czasem są znaczne cechy matołectwa. Podobny bywa np. nos siodełkowaty, również obrzęk śluzowaty może być zaznaczony i u mongoloidów. Poza tymi przypadkami pokrew- nymi trudno pomylić obrzęk śluzowaty z podściółką tłuszczową mongoloidów. Także cechy temperamentu przeważają z biegiem czasu na korzyść jednego lub drugiego rozpoznania: matołek ma afekt tępy, mongoloid bardzo żywy. Karłowatość (nanis- mus, nanosomia) polega na zmniejszonych proporcjach ciała bez niedorozwoju umy- słowego. Krzywica płodowa (rachitis ietaiis) wywołuje zniekształcenia zupełnie in- nego typu, a zdarzający się przy tym niedorozwój umysłowy, zwykle lekkiego stop- nia, przebiega bez cech psychicznych znamiennych dla matołectwa. Miclomelia sive chondrodystrophia congenita odznacza się krótkością i jamnikowatym skrzywieniem odnóży przy prawidłowym ukształtowaniu tułowia. Pomyłki w rozpoznaniu chyba nie może być, chociaż czaszka jest niestosunkowo wielka i twarz z siodełkowatym nosem przypomina matołka. W miejsce słabej, charłaczej budowy ciała matołków (cachexia strumipriva) mamy tutaj rozwój mięśni o sile czasem atletycznej, z dobrze rozwiniętym popędem płciowym i z właściwościami psychicznymi, które przeważ- nie dalekie są od niedorozwoju umysłowego. Przeciwnie, przeważnie są to osob- niki inteligentne, bystre i nadzwyczaj dowcipne. Na dworach panów feudalnych i królów zatrudniano ich jako błaznów nie tylko dla ucieszności ich postaci, ale i dla ciętości ich dowcipu. Obecnie można ich spotkać w cyrkach, gdzie pełnią z zamiło- waniem obowiązki błaznów i akrobatów. Ponieważ niedorozwój umysłowy w tej jednostce• jest rzadkością, wymieniamy ją tutaj tylko z obowiązku różnicowania z matołectwem, od którego różni się .zasadniczo, Dystrophia adiposo-genitalis, cier- pienie polegające na niedoczynności przysadki mózgowej, prowadzi do nagromadze- nia tkanki tłuszczowej szczególnie w okolicy bioder, piersi i pośladków. Podobień- stwo z matołectwem może leżeć w pewnym zahamowartiu wzrostu i we właściwoś- ciach skóry, która niekiedy przypomina swoją konsystencją obrzęk śluzowaty. Na- rządy płciowe są malutkie, czasem stwierdza się wnętrostwo, macica pozostaje in- fantylna, brak jest miesiączki, a popęd płciowy i potencja, jeżeli są, to tylko w sta- nie szczątkowym. Czasem bywają napady drgawkowe i objawy wzmożonego ciśnie- nia śródczaszkowego. Istotną rzeczą jest dobry poziom inteligencji, albo tylko nie- znaczny jej niedorozwój. Osobniki te odznaczają się słabą pamięcią, nikłą łącznością uczuciową z otoczeniem, małym napędem psychoruchowym, lenistwem, gnuśnością, ospałością i brakiem zainteresowania, stąd mówi się czasem o “nastroju przysad- kowym”. Widuje się jednak i typy pogodne, żywe, eretyczne. Gdyby prawdą było, jak twierdzą niektórzy patografowie, że Napoleon miał na to chorować, to trzeba by przyjąć możliwość wyjątków od tej zasady. W każdym razie obraz somatyczny jest tak znamienny, że pomyłka z matołectwem praktycznie nie wchodzi w rachubę. Rokowanie jest z natury rzeczy niepomyślne. Nie ma sposobów naprawienia szkód, jakie wyrządził przebyty organiczny proces w mózgu. Tylko w matołectwie i niektó- rych innych niedorozwojach wewnątrzwydzielniczego pochodzenia można uzyskać na- wet znaczną poprawę, jednakże pod warunkiem wczesnego rozpoczęcia leczenia. Im lżejszy niedorozwój, tym Więcej można się spodziewać po metodach wychowawczych, o czym niżej. [hasła pokrewne: olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries