Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Przyczyny matołectwa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyczyny matołectwa i wola zdają się być jednak bardziej zawile. Nasuwa się np. pytanie, dlaczego nie cała ludność tych okolic ulega endemii, lecz tylko jednostki. U ludności tej czasem występuje tylko wole bez objawów matołectwa, czasem tylko głuchota endemiczna, która musi mieć jakiś patogenetyczny związek z matołectwem. Zauważono też, że często jakaś ostra choroba zakaźna poprzedza matołectwo.        Nie brakło dlatego przypuszczeń, że woda do picia okolic górzystych i słodka woda rzeczna zawierać może jakieś wirusy chorobotwórcze,      na co zresztą brak przekonywających dowodów. W każdym razie” nie ulega wątpliwości, że matołectwo stoi w związku z geologicznymi właściwościami gleby. Niektórzy myśleli tu nawet o właściwościach promieniotwórczych. Pierwotna przyczyna leży w tarczycy, jednak równolegle ze zmianami w tarczycy stwierdza się zmiany w mózgu. Faktem jest, że większość matołków ma wole, które zdaje się być wyrazem samoobrony ustroju, dążącego do przerostu zachowanej od niszczącego procesu tkanki gruczołowej. Najcięższe przypadki matołectwa przebiegają bez wola, a tkanka tarczycy w całości jest ciężko schorzała. Tutaj należy też spostrzeżenie, że matołectwo endemiczne zawsze idzie w parze z wolem endemicznym, może być jednak wole bez matołectwa. Tutaj podnieść też, trzeba korzystne wyniki organoterapii tarczycowej. Objawy matołectwa polegają na ogólnych zaburzeniach wzrostu i rozwoju cielesnego, przytępieniu słuchu oraz niedorozwoju umysłowym swoistego typu. Objawy cielesne są bardzo znamienne. Wzrost jest znacznie niższy od prawidłowego, czasem nie dochodzi          do 100 cm, większość matołków osiąga wzrost powyżej 120 cm. W obrazie rentgenowskim stwierdza się, że szwy czaszkowe i nasady kości długich nie kostnieją. Twarz jest bardzo typowa. Nasada nosa jest szeroka, spłaszczona, wciągnięta i leży do tylu od powierzchni czoła, często na równi z zewnętrznymi kącikami szpar powiekowych. Skóra twarzy jest zgrubiała, powieki grube i obrzękłe, wargi wydęte, usta przeważnie otwarte, odległość między oczami zbyt duża, język zgrubiały, górna szczęka często zbyt krótka. Głowa jest stosunkowo duża. Znamienny jest obrzęk śluzowaty, polegający na bujaniu i zwyrodnieniu tkanki podskórnej, szczególnie twarzy i grzbietu rąk i stóp. Ucisk palcem nie pozostawia dołka. Skóra ma kolor brudnoblady, jest sucha i łatwo się łuszczy. U starszych matołków zanika tkanka podskórna, wskutek czego powłoki stają się wiotkie i marszczą się, tak iż chorzy nabierają wyglądu starczego. Tylko na twarzy widuje się ostro odgraniczony rumieniec, podobnie jak u mongoloidów. Włosy są krótkie, grube, szczotkowate i suche, paznokcie grube, pobrużdżone. Palce bywają krótkie, pokryte zgrubiałą skórą. Wole przeważnie nie jest duże. Najczęściej powiększony jest płat środkowy. Wzrok jest przeważnie dobry, natomiast smak      i powonienie wykazują upośledzenie, a słuch jest obniżony niemal zawsze w rozmaitym stopniu, aż do zupełnej głuchoty. [podobne: witamina b6, fizjoterapia, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Przyczyny matołectwa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zależność stanu świadomości od urazów głowy znana była ludziom od niepamiętnych czasów. Z mnóstwa możliwych przykładów warto przytoczyć walkę Odysa z Irosem ,w “Odysei” Homera (przekład Parandowskiego): ” … uderzył w szyję pod uchem i kości mu strzaskał tam   w środku. Z ust zaraz rzuciła się krew czerwona. Ryknął i padł w proch, zęby się zwarły, piętami bił o ziemię … Odys chwycił go za nogę                i wywlókł za drzwi i przez podwórze, aż do wrót dziedzińca. Tam go posadził i oparł o mur … “. Prawdopodobnie jest to opis napadu padaczkowego, wywołanego przez uraz mózgu. W następstwie tego urazu Iros stracił przytomność i nieprędko przyszedł do siebie, jak wynika z następującej inwokacji: “Spraw ojcze Dzeusie, Ateno, Apollonie, żeby tak samo w naszym domu poskromieni zalotnicy zwiesili głowę  jedni na dziedzińcu, drudzy w tych ścianach, każdy z ciałem zwiotczałym, jak teraz ów Iros, który u wrót dziedzińca siedzi zwiesiwszy głowę niby pijany i ani ustać prosto na nogach nie może, ani pójść do domu czy tam, gdzie mu pójść wypada lub członki do cna zwiotczały”. Systematyzacja ta: kich i innych powszechnie czynionych spostrzeżeń nad następstwami urazów głowy jest jednak dziełem dopiero nowoczesnej psychiatrii. Etiologia rozumie się przez się. Patogeneza, anatomia patologiczna i patofizjologia nasuwają najwięcej zagadnień spornych w stosunku do wstrząsu mózgu. Sporna jest sama definicja wstrząsu mózgu, którą podaje się zazwyczaj w następującym sformułowaniu jest to zespół objawów występujący w bezpośrednim następstwie urazu czaszki, znamionujący się utratą przytomności              i zaburzeniami ośrodkowego sterownictwa czynności wegetatywnych, przebiegający bez stwierdzalnych zmian anatomopatologicznych lub trwałych zmian klinicznych. Definicja ta nie obejmuje subtelnych zmian charakterologicznych będących następstwem doznanych kiedyś wstrząsów mózgu, na które obecnie zwraca się coraz baczniejszą uwagę. Powrócimy do tych zagadnień przy omawianiu psychopatii                   i charakteropatii. W definicji powyższej podkreślić trzeba ponadto względność pojęcia “stwierdzalnych zmian”. Może np. mikroskop           elektronowy pozwoli na wykrywanie zmian strukturalnych nieuchwytnych dla dzisiejszej techniki badania. Istotą wstrząsu mózgu nie są, jak dawniej przypuszczano, nagłe zmiany niedokrwienia i niedotlenienia tkanki mózgowej, lecz porażenie czynności komórek nerwowych wywołane przemijająco mechanicznym czynnikiem urazowym. W zasadzie zmiany te są odwracalne, przynajmniej w znaczeniu klinicznym. Ponieważ jednak w pewnych przypadkach pozostają odległe następstwa przebytego wstrząsu, nie jest wykluczone, że każdy wstrząs tak delikatnej tkanki jak nerwowa może pozostawić niestwierdzalne dzisiejszymi metodami badawczymi zmiany anatomopatologiczne lub fizjopatologiczne, np. w drobinach białkowych komórek nerwowych. Natychmiast po urazie następuje zupełna utrata świadomości, a więc stan komatyczny, który może trwać od kilku sekund do wielu dni. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off