Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Przyczyny matolectwa i wola zdaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyczyny matołectwa i wola zdają się być jednak bardziej zawile. Nasuwa się np. pytanie, dlaczego nie cała ludność tych pkolic ulega endemii, lecz tylko jednostki. U ludności tej czasem występuje tylko wole bez objawów matołectwa, czasem tylko głuchota endemiczna, która musi mieć jakiś patogenetyczny związek z matołectwem. Zauważono też, że często jakaś ostra choroba zakaźna poprzedza matołectwo, Nie brakło dlatego przypuszczeń, że woda do picia okolic górzystych i słodka woda rzeczna za- wierać może jakieś wirusy chorobotwórcze, na co zresztą brak przekonywają- cych dowodów. W każdym razie” nie ulega wątpliwości, że matołectwo stoi w związku z geologicznymi właściwościami gleby. Niektórzy myśleli tu nawet o właściwościach promieniotwórczych. Pierwotna przyczyna leży w tarczycy, jednak równolegle ze zmianami w tarczycy stwierdza się zmiany w mózgu. Faktem jest, że większość matołków ma wole, które zdaje się być wyrazem samoobrony ustroju, dążącego do przerostu zachowanej od niszczącego procesu tkanki gruczołowej. Najcięższe przypadki matołectwa przebiegają bez wola, a tkanka tarczycy w całości jest ciężko schorzała. Tutaj należy też spostrzeże- nie, że matołectwo endemiczne zawsze idzie w parze z wolem endemicznym, może być jednak wole bez matołectwa. Tutaj podnieść też, trzeba korzystne wyniki organoterapii tarczycowej. Objawy matołectwa polegają na ogólnych zaburzeniach wzrostu i rozwoju cielesnego, przytępieniu słuchu oraz niedo- rozwoju umysłowym swoistego typu. Objawy cielesne są bardzo znamienne. Wzrost jest znacznie niższy od prawidłowego, czasem nie dochodzi do 100 cm, większość matołków osiąga wzrost powyżej 120 cm. W obrazie rentgenowskim stwierdza się, że szwy czasz- kowe i nasady kości długich nie kostnieją. Twarz jest bardzo typowa. Nasada nosa jest szeroka, spłaszczona, wciągnięta i leży do tylu od powierzchni czoła, często na równi z zewnętrznymi kącikami szpar powiekowych. Skóra twarzy jest zgrubiała, powieki grube i obrzękłe, wargi wydęte, usta przeważnie otwarte, odległość między oczami zbyt duża, język zgrubiały, górna szczęka często zbyt krótka. Głowa jest stosunkowo duża. Znamienny jest obrzęk śluzowaty, polega- jący na bujaniu i zwyrodnieniu tkanki podskórnej, szczególnie twarzy i grzbietu rąk i stóp. Ucisk palcem nie pozostawia dołka. Skóra ma kolor brudnoblady, jest sucha i łatwo się łuszczy. U starszych matołków zanika tkanka podskórna, wskutek czego powłoki stają się wiotkie i marszczą się, tak iż chorzy nabie- rają wyglądu starczego. Tylko na twarzy widuje się ostro odgraniczony ru- mieniec, podobnie jak u mongoloidów. Włosy są krótkie, grube, szczotkowate i suche, paznokcie grube, pobrużdżone. Palce bywają krótkie, pokryte zgru- białą skórą. Wole przeważnie nie jest duże. Najczęściej powiększony jest płat środkowy. Wzrok jest przeważnie dobry, natomiast smak i powonienie wyka- zują upośledzenie, a słuch jest obniżony niemal zawsze w rozmaitym stopniu, aż do zupełnej głuchoty. [podobne: , witamina b6, fizjoterapia, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Przyczyny matolectwa i wola zdaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dane historyczne. Zależność stanu świadomości od urazów głowy znana była ludziom od niepamiętnych czasów. Z mnóstwa możliwych przykładów warto przytoczyć walkę Odysa z Irosem ,w “Odysei” Homera (przekład Parandowskiego): ” … uderzył w szyję pod uchem i kości mu strzaskał tam w środku. Z ust zaraz rzu- ciła się krew czerwona. Ryknął i padł w proch, zęby się zwarły, piętami bił o zie- mię … Odys chwycił go ża nogę i wywlókł za drzwi i przez podwórze, aż do wrót dziedzińca. Tam go posadził i oparł o mur … “. Prawdopodobnie jest to opis napadu padaczkowego, wywołanego przez uraz mózgu. W następstwie tego urazu Iros stracił przytomność i nieprędko .przyszedl do siebie, jak wynika z następującej inwokacji: “Spraw ojcze Dzeusie, Ateno, Apollonie, żeby tak samo w naszym domu poskro- mieni zalotnicy zwiesili głowę – jedni na dziedzińcu, drudzy w tych ścianach, każdy z ciałem zwiotczałym, jak teraz ów Iros, który u wrót dziedzińca siedzi zwiesiwszy głowę niby pijany i ani ustać prosto na nogach nie może, ani pójść do domu czy tam, gdzie mu pójść wypada – lube członki do cna zwiotczały”. Systematyzacja ta: kich i innych powszechnie czynionych spostrzeżeń nad następstwami urazów głowy jest jednak dziełem dopiero nowoczesnej psychiatrii. Etiologia rozumie się przez się. Patogeneza, anatomia patologiczna i patofizjologia nasuwają najwięcej zagadnień spornych w stosunku do wstrząsu mózgu. Sporna jest sama definicja wstrząsu mózgu, którą podaje się zazwyczaj w następującym sformułowa- niu: jest to zespół objawów występujący w bezpośrednim następstwie urazu czaszki, znamionujący się utratą przytomności i zaburzeniami ośrodkowego sterownictwa czynności wegetatywnych, przebiegający bez stwierdzalnych zmian anatomopatolo- gicznych lub trwałych zmi:an klinicznych. Definicja ta nie obejmuje subtelnych zmian charakterologicznych będących naśtępstwem doznanych kiedyś wstrząsów mózgu, na które obecnie zwraca się coraz baczniejszą uwagę. Powrócimy do tych zagadnień przy omawianiu psychopatii i charakter.opatii. W definicji powyższej podkreślić trzeba ponadto względność pojęcia “stwierdzalnych zmian”. Może np. mikroskop elektro- nowy pozwoli na WYkrywanie zmian strukturalnych nieuchwytnych dla dzisiejszej techniki badania. Istotą wstrząsu mózgu nie są, jak dawniej przypuszczano, nagłe zmiany niedokrwienia i niedotlenienia tkanki mózgowej, lecz porażenie czynności komórek nerwowych wywołane przemijająco mechanicznym czynnikiem urazowym. W zasadzie zmiany te są odwracalne, przynajmniej w znaczeniu klinicznym. Ponie- waż jednak w pewnych przypadkach pozostają odległe następstwa przebytego wstrząsu, nie jest wykluczone, że każdy wstrząs tak delikatnej tkanki jak nerwowa może pozostawić niestwierdzalne dzisiejszymi metodami badawczymi zmiany ana- tomopatologiczne lub fizjopatologiczne, np. w drobinach białkowych komórek nerwo- wych. Natychmiast po urazie następuje zupełna utrata świadomości, a więc stan komatyczny, który może trwać od kilku sekund do wielu dni. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off