olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Posts Tagged ‘olejek tamanu’

Żółtaczka noworodkowa

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Następstwa psychiatryczne przebytej ciężkiej żółtaczki noworodków. Prawdopodobnie bowiem byłoby tu pole do popisu dla zabiegu zapobiegawczego, mianowicie przy pierwszych oznakach ciężkiej żółtaczki noworodków należałoby dokonać przetoczenia krwi z całkowitą jej wymianą . W wywiadach oligofreników należy zwracać baczną uwagę na możliwość przebytej ciężkiej żółtaczki noworodków. Rozważmy np. następujący przykład kazuistyczny mi, jest bardzo ruchliwy, sprawia trudności wychowawcze, w gniewie bije się po głowie trzymaną zabawką lub szczypie sobie twarz. Stan somatyczny uderza “wodogłowiowy” kształt czaszki. Niedowład kurczowy kończyn dolnych, dziecko podtrzymywane stoi na palcach nie na całej stopie, krzyżuje nogi, nie chodzi o własnych silach, oczy chwilami kierują się ku dołowi, ruchy czynne kończyn górnych niezdarne, napięcie mięśniowe nieco wzmożone, odruchy żywe, napięcie mięśniowe kończyn dolnych wybitnie wzmożone, przykurcz obu ścięgien Achillesa, odruchy kolanowe wygórowane, dążność do objawu Babińskiego obustronna. Stan psychiczny dziecko przeważnie uśmiecha się pogodnie, utrzymuje z otoczeniem żywą łączność uczuciową, mowa zaledwie w zawiązku, jednakże dziecko rozumie proste polecenia i spełnia je, potrafi palcem przywoływać lub pokazując na drzwi dawać do zrozumienia, że chce wyjść. Pokazuje trafnie wiele przedmiotów. [podobne: olejek tamanu, olej arganowy, olej arganowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek tamanu’

Żółtaczka noworodkowa

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Dziecko nie zanieczyszcza się ani moczem, ani kalem, lecz cierpliwie czeka na wysadzenie. Przeważnie siedzi spokojnie przy stole, układa klocki, apetyt ma dobry, przygląda się z uśmiechem zabawom innych dzieci. Pneumoencefalografia ujawniła znaczne poszerzenie komór bocznych, komory III i IV nie wypełniły się powietrzem. Nie stwierdzono powietrza w zbiornikach podstawy ani w rowkach sklepistości mózgu. Wskaźnik Evansa 0,58. W przypadku tym pierwotnym czynnikiem etiologicznym była według wszelkiego prawdopodobieństwa ciężka żółtaczka, przebyta po urodzeniu dziecka. Wszystko również przemawia za tym, że wodogłowie i ciężkie zaburzenia neurologiczopsychiatryczne były następstwem encefalopatii na tym tle.Mianem tym oznaczono pewne przypadki ciężkiego niedorozwoju umysłowego, odznaczające się  klinicznie właściwością wydalania w moczu k was u pirogtonowego w ilości ok. 1 g dziennie. Jest rzeczą wysoce wątpliwą; aby miało tu chodzić o odrębną jednostkę nozologiczną. Raczej przypuszcza się, że chodzi o zaburzenia metabolizmu zależne od uszkodzenia jąder międzymózgowia” występujące na tle rozmaitych czynników etiologicznych. Sprawę można by wyjaśnić, gdyby we wszystkich przypadkach niedorozwoju umysłowego wykonywać badania moczu na kwas pirogronowy. Spotykane czasem                             w piśmiennictwie twierdzenie, jakoby chodziło tu o chorobę dziedziczną, na równi np. z idiotyzmem amaurotycznym, na razie trzeba uważać    za nie dowiedzione. Rzadka ta jednostka bywała przedmiotem zainteresowania neurologów, radiologów i anatomopatologów, wyjątkowo tylko psychiatrów. Najpoważniejsze podręczniki psychiatrii nie wspominają o niej lub tylko w paru słowach .z których wynika, że towarzyszy jej niedorozwój umysłowy. Na pełny obraz kliniczny tego zespołu składają się naczyniak umiejscowiony najczęściej na twarzy, jaskra               w następstwie zmian  naczyniówki oka, oraz różnorodne objawy mózgowe, zależne od zmian naczyniak owych opony pajęczej                            i przylegającego odcinka kory mózgowej. Zmiany w korze mózgowej polegają na zaniku i zwapnieniach oraz rozroście gleju. Zwapnienie, które widuje się w przeważającej liczbie przypadków, widać na pneumoencefalogramie jako podwójnie konturowane, girlandowate zacienienia, najczęściej okolicy potylicznej, podobne do rysunku zakrętów i bruzd dotkniętego zmianami odcinka kory mózgowej. Zmiany te postępują. Wyrazem klinicznym tych zmian bywają napady jacksonowskie lub uogólnione, rzadziej o typie petit mal, dalej niedowłady kurczowe rożnego nasilenia, a wreszcie niedoceniane przez ogół psychiatrów zaburzenia psychiczne. Te ostatnie przedstawiają się albo pod postacią niedorozwoju umysłowego różnego stopnia, albo pod postacią mniej lub więcej nasilo- nych cech charakteropatycznych, [przypisy: olejek tamanu, olej arganowy, olej arganowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries