Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘protetyka’

Dluzszy wypoczynek i higieniczny tryb

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dłuższy wypoczynek i higieniczny tryb życia mogą przeciwdziałać czynnikom niszczącym alergię. O zmienności alergii należy pamiętać, gdy chodzi o ocenę odczynów tuberkulinowych. Przy pierwszym zakażeniu gruźliczym alergia nie wytwarza się natych- miast. W miejscu wtargnięcia prątków do ustroju, zatem u ludzi prze- ważnie w płucach, powstaje tzw. pierwotna zmiana gruźlicza w postaci pierwotnego ogniska gruźliczego lub pierwotnego zespołu gruźliczego. Alergia, zwana pierwotną (aler- gia primitiva), rozwija się zaraz po okresie przedalergicznym Przez to miano rozumie się okres od wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju aż do ujawnienia się wrażliwości skóry na tuberkulinę. U ludzi okres ten trwa najczęściej od 10 dni do 3 miesięcy (L. Beinarti, a może przeciągać się do 4 miesięcy i dłużej. O powstającej alergii świadczą dodatnie odczyny tuberkulinowe, któ- rym mogą towarzyszyć inne objawy kliniczne (gorączka i inne), nieraz bardzo nikłe. Odczyny tuberkulinowe wzmagają się stopniowo i są zazwyczaj żywsze w tym okresie, w którym zmiany gruźlicze w wę- złach chłonnych pierwotnego zespołu gruźliczego są największe. Pierwotna alergia jest znamienną cechą biologiczną ustroju, dotknię- tego pierwszym zakażeniem gruźliczym, wywołującym gruźlicę pierwszorzędną (tuberculosis primitiva), według terminologii Rankego. Pierwotna zmiana cechująca gruźlicę pierwszorzędną ze stanowiska Anatomiczno-patologicznego może mieć różne zejścia – od zejście w ostrą gruźlicę do zupełnego wygojenia. Najczęściej przechodzi stopniowo w stan utajony, mianowicie ulega zwłóknieniu, otorbieniu i zwapnieniu. Dlatego też Ranke nadał alergii pierwotnej miano “alergia stwardniająca” (allergia sclerotieans). Pierwotna zmiana gruźlicza, przeszedłszy w stan nieczynny, może zwła- szcza w węzłowym członie zespołu pierwotnego zawierać żywe, zjadliwe prątki przez długi czas, nawet aż do końca życia. Zjawisko to zwie się „anicrobismus quiescens”. Sprawa uległa wyleczeniu, lecz tylko anatomicznemu nie zaś biologicznemu, które cechuje się zupełnym wygaśnięciem pierwotnej zmiany gruźliczej oraz alergii pierwotnej. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, protetyka, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Dluzszy wypoczynek i higieniczny tryb

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WODOGŁOWIE WRODZONE I NABYTE Wodogłowie może powstać albo wskutek zaniku tkanki mózgowej (e vacuo), albo wskutek zakłócenia równowagi między tworzeniem się a wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Nadmierne tworzenie się płynu przy utrudni 0- nym wchłanianiu bywa następstwem długotrwałego zapalenia opon mózgowych. Przy prawidłowym wytwarzaniu się płyn może mieć utrudniony odpływ wsku- tek zmian w kosmkach pajęczynówki albo wskutek odcięcia części, lub całego układu komorowego od przestrzeni podpajęczynówkowych, np. wskutek spraw nowotworowych lub zapalnego zarośnięcia wodociągu Sylviusza, otworów Luschki i Magendiego, zmian zapalnych na podstawie mózgu w obrębie zbior- ników itd. W przypadkach wrodzonego wodogłowia czaszka może być początkowo pra- widłowej wielkości i dopiero później się I9większać. W ciężkich przypadkach półkule mogą się spłaszczyć do tego stopnia, że głowa prześwieca pod światło. Szwy kostne rozstępują się, ciemiączka się uwypuklają, następuje wytrzeszcz, a gałki oczne ulegają skręceniu ku dołowi. Jeżeli nie dojdzie do rychłej śmierci, gdy płyn narasta umiarkowanie, to po pewnym czasie powiększenie się głowy może ustać bez pozostawienia znaczniejszych szkód cielesnych i umysłowych. Wodogłowie wcześnie nabyte daje te same następstwa. U dzieci z wodogło- wiem, nawet przy nieznacznym powiększeniu głowy, przy opukiwaniu można uzyskać oddźwięk “pękniętego garnka” wskutek rozejścia się szwów kości czaszki. Poza niedorozwojem umysłowym, który może osiągnąć wszelkie stop- nie od głębokiego idiotyzmu aż po nieznaczne ograniczenie umysłu, występują jeszcze inne cechy zespołu psychoorganicznego, jak euforia, drażliwość, wybu- chowość z chwiejnymi afektami, osłabienie pamięci, zwiększona przerzutność uwagi, czasem ponadto skłonność do mędrkowania i pyszałkowatości. Ostatnio próbuje się leczenia neurochirurgicznego, jednakże z wątpliwym powodzeniem. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, protetyka, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries