Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘protetyka’

Wodogłowie wrodzone i nabyte

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wodogłowie może powstać albo wskutek zaniku tkanki mózgowej, albo wskutek zakłócenia równowagi między tworzeniem się a wchłanianiem płynu mózgowordzeniowego. Nadmierne tworzenie się płynu przy utrudni0nym wchłanianiu bywa następstwem długotrwałego zapalenia opon mózgowych. Przy prawidłowym wytwarzaniu się płyn może mieć utrudniony odpływ wskutek zmian w kosmkach pajęczynówki albo wskutek odcięcia części, lub całego układu komorowego od przestrzeni podpajęczynówkowych, np. wskutek spraw nowotworowych lub zapalnego zarośnięcia wodociągu Sylviusza, otworów Luschki i Magendiego, zmian zapalnych na podstawie mózgu w obrębie zbiorników itd.                       W przypadkach wrodzonego wodogłowia czaszka może być początkowo prawidłowej wielkości i dopiero później się zwiększać. W ciężkich przypadkach półkule mogą się spłaszczyć do tego stopnia, że głowa prześwieca pod światło. Szwy kostne rozstępują się, ciemiączka się uwypuklają, następuje wytrzeszcz, a gałki oczne ulegają skręceniu ku dołowi. Jeżeli nie dojdzie do rychłej śmierci, gdy płyn narasta umiarkowanie, to po pewnym czasie powiększenie się głowy może ustać bez pozostawienia znaczniejszych szkód cielesnych i umysłowych. Wodogłowie wcześnie nabyte daje te same następstwa. U dzieci z wodogłowiem, nawet przy nieznacznym powiększeniu głowy, przy opukiwaniu można uzyskać oddźwięk “pękniętego garnka” wskutek rozejścia się szwów kości czaszki. Poza niedorozwojem umysłowym, który może osiągnąć wszelkie stopnie od głębokiego idiotyzmu aż po nieznaczne ograniczenie umysłu, występują jeszcze inne cechy zespołu psychoorganicznego,     jak euforia, drażliwość, wybuchowość z chwiejnymi afektami, osłabienie pamięci, zwiększona przerzutność uwagi, czasem ponadto skłonność do mędrkowania i pyszałkowatości. Ostatnio próbuje się leczenia neurochirurgicznego, jednakże z wątpliwym powodzeniem. [patrz też: ,przydomowe oczyszczalnie, protetyka, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Wodogłowie wrodzone i nabyte

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Cały płat skroniowy miał wzmożoną konsystencję. Spoistość nucleus amygdale była tak duża, że usuwano go na ostro. Ponowne badanie eeg wykazało utrzymywanie się ogniska padaczkorodnego ponad Sylwtuszem w tylnej części operculum parietale. Wobec tego wykonano resekcję tej części mózgu o rozmiarach 4 X 3,5 cm. Kontrolne badanie eeg po zabiegu zapis na granicy fizjologii i patologii z niewielkimi rozsianymi zmianami w postaci płaskich fal theta nad obiema półkulami, głównie nad lewą. Asymetria na niekorzyść prawej półkuli, gdzie występuje wyraźna depresja czynności bioelektrycznej. Zmian ogniskowych nie stwierdza się. Dnia 2. VII. 1962 wypisana z kliniki. Po raz pierwszy            od pięciu lat dziewczynka spędziła cale wakacje w domu. Zarówno w domu, jak i na oddziale dziewczęcym szpitala można było stwierdzić wybitną, wprost uderzającą zmianę na korzyść w jej zachowaniu. Uczęszczała do VII klasy szkoły specjalnej, wykazywała dużą pilność                    i zainteresowanie nauką, po południu zajęta była w szwalni, gdzie była grzeczna, pilna i posłuszna. Na oddziale zdyscyplinowana i uprzejma          w stosunku do personelu, spokojna, dość wyraźnie spowolniała. Można było zauważyć znaczny spadek drażliwości; np. ze względu na znamię na twarzy dziewczynki przezywały ją “łaciata krowa”, czego ze zrozumiałych powodów nie znosi. Dawniej wybuchała, obecnie odcinała się lub wymyślała, ale często potrafiła się opanować, odejść bez słowa i gdzieś w kącie popłakać. Napady padaczkowe ustały, zapis eeg znormalizował się  a zaburzenia charakteru niemal zupełnie ustąpiły. Dziewczynka ukończyła VII klasę z wynikami dobrymi i dostatecznymi, w szkole nie sprawiała kłopotu. Z zajęć przysposobienia zawodowego w szwalni uzyskała wynik bardzo dobry. Jej drażliwość wybitnie zelżała. [patrz też:  protetyka, gabinety stomatologiczne, medycyna estetyczna ]

Comments Off

« Previous Entries