Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Operacyjne leczenie charakteropatii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek ten stał się punktem wyjścia rewelacyjnego, w dziejach neurochirurgii pierwszego na święcie wydarzenia terapeutycznego, mianowicie operacyjnego leczenia charakteropatii. Dziewczynka przebywała w ciągu pięciu lat w Szpitalu w Świeciu, gdzie zarówno napady padaczkowe, jak i cechy charakteropatyczne stopniowo pogarszały się, mimo intensywnego leczenia farmakologicznego i psychagogicznego.    Jej historia choroby roi się od przejawów eretyzmu, agresywności, niezdyscyplinowania i złośliwości wobec otoczenia. Mimo dość dobrego poziomu inteligencji przy utrzymującym się ilorazie ok. 80 nie mogła brać udziału w zajęciach szkolnych. Stopniowo narastały też zmiany okulistyczne w związku z postępującymi objawami jaskry virus oka prawego spadł z 0,7 w r. 1956 na 0,1 w r. 1961, wreszcie doszło                        do jaskrowego zaniku tarczy nerwu wzrokowego prawego. Wynik badania eeg z dnia 17. I. 1961: w całym zapisie eeg brak rytmu podstawowego alfa wypełniony on jest wybitnie nieregularnymi falami o częstotliwości od 8 do 3sek. i o bardzo zmiennej amplitudzie od 5 do 150 mcrv. Odprowadzenia prawostronne z śródgłowia i tyłogłowia cechują się większą dysrytrmią niż odpowiednie lewostronne. We wszystkich odprowadzeniach  pojedyncze fale podobne do iglic o amplitudzie do 150 mcrv i najwyższej amplitudzie w odprowadzeniach z okolic ciemieniowej, skroniowej i potylicznej prawej. Opozycja faz tych fal wskazuje na miejsce powstawania w tyłomózgowiu prawej półkuli 3 minutowa hiperwentylacja spowodowała pogłębienie dezorganizacji rytmów mózgowych. Wnioski: wybitnie patologiczne przejawy czynności bioelektrycznej mózgu. [hasła pokrewne:  Siłownie zewnętrzne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Operacyjne leczenie charakteropatii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jamy duże goją się zazwyczaj tylko częściowo. Szare masy serowate błony ropotwórczej odpadają i pojawia się ziarnina nieswoista, przeistaczająca się z czasem w zbitą tkankę łączną z wytworzeniem blizny. W tkance gruźliczej zserowaciałej, a nawet otoczonej torebką włóknistą i zwapniałej, mogą bardzo długo utrzymywać się żywe, zjadliwe prątki. W warunkach dla ustroju nie pomyślnych, np . gdy jego siły obronne załamują się, ognisko takie może odwapnić się, a torebka włóknista zmięknąć. Zamurowane przedtem prątki mogą wtedy na nowo     rozpocząć swą niszczycielską pracę. W wyjątkowych przypadkach na powierzchnię ziarniny, pokrywającej od wewnątrz ściany jamy, narasta po odpadnięciu błony ropotwórczej z przylegającego oskrzela nabłonek i wyściela całą jamę, otoczoną nieraz bardzo grubym, zbitym pierścieniem tkanki włóknistej. Powstaje wtenczas rzekome rozszerzenie oskrzeli. Najczęściej jama goi się w jednym miejscu, w innych zaś miejscach sprawa serowatorozpadowa szerzy się dalej i zagraża wciąż zakażeniem zdrowych części obu płuc przez aspirację miazgi serowatej drogą oskrzelową. Los jamy gruźliczej może zależeć także od stanu doprowadzającego oskrzela. W warunkach fizjologicznych oskrzele w okresie wdechu wydłuża się i rozszerza, a podczas wydechu skraca się i zwęża. W stanach chorobowych światło oskrzela może się zmniejszać np. wskutek nagromadzenia się w nim gęstej wydzieliny lub obecności w nim zmian gruźliczych. W tych warunkach oskrzele pozostając podczas wdechu częściowo drożne, może ulec zamknięciu w okresie wydechu. Powstaje wtedy mechanizm zastawkowy, zezwalający na dostawanie się powietrza do jamy podczas wdechu, bez możliwości wydostania się z niej w okresie wydechu. W następstwie tego jama coraz bardziej się powiększa i może osiągnąć duże rozmiary.  Powstawaniu takiej jamy sprzyja w gruźlicy płuc także rozległa niedodma płuca dookoła jamy. Rozpoznanie rozdętej jamy ma duże znaczenie praktyczne, gdyż powoduje ona nieskuteczność leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, ta bowiem jeszcze bardziej powiększa rozmiary jamy. [więcej w: ortodonta, wózki dziecięce, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off