Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Badania tuberkulinowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badaniom tuberkulinowym można zarzucić to, że przeprowadzono je z tuberkuliną różnego pochodzenia i różnej mocy. Chociaż zatem zdobyty materiał nie jest ścisły, odzwierciedla on jednak do pewnego stopnia panoszenie się gruźlicy w wymienionych grupach wkrótce po wojnie            w związku z warunkami życia podczas okupacji. Co do ludności całej Polski, to według teoretycznych obliczeń Michała Telatyckiego liczba chorych na gruźlicę wynosiła w Polsce w r. 1946 970.000, w tym 520.000 wśród mieszkańców wsi. Stanowi to 440 osób na każde 10.000 mieszkańców, w tej liczbie wykrztuszających prątki gruźlicy 176 na każde 10.000 mieszkańców. Liczba zgonów z powodu gruźlicy wynosiła         w roku 1946 w całej Polsce 64,460 osób, czyli 29,3  na każde 10.000 mieszkańców (przed wojną 17,5%). Tych obliczeń nie można uważać też za ścisłe. I tak np. Henryk Rudziński na podstawie niekompletnych prowizorycznych danych podaje liczbę chorych na gruźlicę w Polsce w r. 1946 na około 1,5 miliona, a zgonów z powodu gruźlicy na 50 na każde 10.000 ludności, a więc liczby wyższe, niż obliczone przez Telatyckiego. Dane jednak obu wymienionych badaczów zgodnie dowodzą znacznego nasilenia gruźlicy w kraju w związku z wojną i okupacją. Liczbę dzieci chorych na gruźlicę w wieku od 6 do 12 roku życia podaje Rudziński dla r. 1946 0,5% (przed wojną zaledwie minimalny), a liczbę dodatnich odczynów Pirqueta na 70% (przed wojną 40%). Wszystkie przytoczone dane świadczą, jak ciężka spuścizna spadła na barki Ministerstwa Zdrowia             po wyzoleniu kraju. [podobne:  rehabiliacja, odzież dla dzieci, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Badania tuberkulinowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmiany humoralne występują w gruźlicy płuc średniej i znacznej ciężkości. Polegają one na zwiększeniu w krwi ilości globulin i zmniejszeniu ilości albumin i, co najważniejsze, na znacznym obniżeniu ilości fibrynogenu. Poziom fibrynogenu, wynoszący u zdrowego człowieka 0,1-0,4 %, w 75% przypadków ciężkiej gruźlicy płuc może obniżyć się do 0,02-0,08 g%. Jednocześnie z tym zmniejsza się w krwi poziom wapnia a wzrasta ilość chlorku sodowego. Uszkodzenie sprawności wątroby sprzyja powstawaniu krwotoków wskutek niedostarczania ustrojowi przez wątrobę dostatecznej ilości protrombiny. Poziom witaminy C w krwi, wynoszący u zdrowych ludzi 0,5-1 mg%, obniża się w ciężkiej gruźlicy płuc do 0,02 do 0,6 mg%. Pociąga to za sobą łamliwość ścian naczyń włoskowatych z następowym krwotokiem. W związku z tymi zmianami w leczeniu przypadków krwotoku płucnego w gruźlicy należy dążyć do utrzymania prawidłowego poziomu białek krwi oraz dostarczać choremu witaminy C i K. Przyczyną krwotoku płucnego może być krwotoczność. Istnieją nawet “suchoty płucne krwotoczne”. Cechuje je tak wielka częstość krwotoków płucnych, że one przeważają w obrazie chorobowym. Prócz krwotoków płucnych krwotoczność objawia się przedłużonym czasem krwawienia doświadczalnego, dodatnim objawem opaskowym, niską liczbą krwinek płytkowych w krwi, upośledzoną krzepliwością krwi. Te zaburzenia kojarzą się ze sobą w po- szczególnych przypadkach w rozmaity sposób. W naszym piśmiennictwie sprawą tą zajmowała się Janina Misiewicz. Wśród 128 chorych na gruźlicę płuc wykrztuszających krew stwierdziła ona u 5 chorych krwawiączkę,       u 2 plamicę krwotoczną i u 2 objawy krwotoczności mieszanej. W krwotocznych suchotach płuc często stwierdza się zaburzenia czynnościowe wątroby, od których uzależnia się samą krwotoczność, Ostra postać suchot krwotocznych płuc nosi miano: “krwotoczne suchoty płucne galopujące”. Niektórzy utrzymują, że krwotoki płucne w gruźlicy płuc mogą być spowodowane przez zaburzenie równowagi układu wegetatywnego w kierunku przewagi nerwu błędnego lub współczulnego. Tacy chorzy miewają często zaburzenia naczynioruchowe, objawiające się uderzeniami krwi do głowy, zaczerwienieniem twarzy, zwłaszcza pod wpływem wzruszenia lub spożywania pokarmów, często bólami głowy z uczuciem tętnienia w skroniach itd. Objawy te nieraz są silniejsze przed krwotokiem płucnym i łagodnieją po jego ustąpieniu. [patrz też:  odżywka do rzęs, rehabiliacja, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries