Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Zaniedbanie wychowawcze oraz zaburzenia psychiczne pourazowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaniedbanie wychowawcze pogłębia niedorozwój i na odwrót, niedorozwinięci umysłowo, zwłaszcza debile, o których środowisko dba, mogą uzyskać wyrównanie swoich braków intelektualnych. Zarówno ograniczeni, jak i głuptacy powinni pobierać naukę w szkołach specjalnych, gdzie nie są narażeni na przykre dla nich współzawodnictwo normalnych dzieci. Coraz bardziej rozbudowujemy specjalne zakłady renabihtacyjne, których wychowankowie uczą się zawodów, głównie rzemieślniczych, zdolnych dać im w przyszłości utrzymanie. Niektórzy oligofrenicy potrafią wyuczyć się bardzo dobrze pewnych zawodów i nabyć wiadomości praktyczne, dzięki czemu ich inwalidztwo psychiczne przestaje być ciężarem społecznym. Organizacja pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej, chociaż nie interesuje klinicystów, wchodzi już jednak w zakres psychiatrii, społecznej, Ustalenie związku przyczynowego między stwierdzanymi zaburzeniami psychicznymi a doznanym urazem mózgu nie zawsze jest rzeczą łatwą, zwłaszcza gdy chodzi o późne następstwa. Niektórzy są tęż stanowczymi przeciwnikami zaliczania do psychoz pourazowych wszelkich reaktywnych, które rozwinęły się w bezpośrednim następstwie doznanego urazu głowy. Uraz, głowy może bowiem w tych przypadkach nie odgrywać większej roli niż uraz wszelkich innych części ciała, włącznie z urazem psychicznym.                         O zaburzeniach psychicznych pourazowych mówimy więc zasadniczo tylko tam, gdzie doszło do przemijającego lub trwałego uszkodzenia mózgu i gdzie dowiedziono związku przyczynowego między uszkodzeniem mózgu a zaburzeniami psychicznymi. W praktyce lekarskiej, zwłaszcza w orzecznictwie, zaburzenia te odgrywają ogromną rolę. Lekarz przywołany do wypadku musi sobie szybko wyrobić sąd co do skutków urazu głowy. Najważniejsze jest pytanie, czy uraz spowodował organiczne uszkodzenie tkanki mózgowej. Od odpowiedzi na to pytanie zależy leczenie i rokowanie, a tam gdzie chodzi o orzecznictwo, wydanie opinii co do niezdolności do pracy. Od pierwszej chwili          w notatkach lekarza, powinno się znaleźć miejsce na opis stanu psychicznego człowieka; który doznał urazu czaszki. Następstwa urazów mózgu są dziedziną, w której schodzą się zainteresowania nie tylko chirurgów, neurochirurgów.i neurologów, ale i psychiatrów. Jeżeli zdarzy się wypadek połączony z urazem mózgu, to oczywiście nikomu na myśl nie przyjdzie, wzywać pomocy psychiatry, chociaż zjawisko utraty przytomności i stopniowego odzyskiwania świadomości należy do zaburzeń psychicznych. Im dalej od urazu, tym bardziej zmniejsza się rola innych specjalistów, ci. zwiększa się rola psychiatry. Dalsze, odległe następstwa urazów mózgu; czyli stany pourazowe, są już niemal wyłącznie przedmiotem naszych zainteresowań. Zależnie od rodzaju urazu, jego siły, jego następstw bezpośrednich i pośrednich oraz umiejscowienia uszkodzeń mogą powstawać różne obrazy kliniczne. Chociaż przechodzą one często w siebie, wzajemnie i są niezwykle różnorakie, a leżące na ich dnie zmiany anatomopatologiczne i fizjopatologiczne często za życia chorego nieodgadnione, to jednak dobrze    jest uporządkować sobie materiał kliniczny. Pamiętać przy tym należy, że podane schematy mają znaczenie przeważnie orientacyjne, gdyż pewność rozpoznawczą, niestety, uzyskujemy nierzadko dopiero po przeminięciu bezpośrednich skutków urazu, nawet, czasem jeszcze później . [przypisy:  kosmetyki naturalne, Szkoła tańca Poznań, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Zaniedbanie wychowawcze oraz zaburzenia psychiczne pourazowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zależność stanu świadomości od urazów głowy znana była ludziom od niepamiętnych czasów. Z mnóstwa możliwych przykładów warto przytoczyć walkę Odysa z Irosem ,w “Odysei” Homera (przekład Parandowskiego): ” … uderzył w szyję pod uchem i kości mu strzaskał tam   w środku. Z ust zaraz rzuciła się krew czerwona. Ryknął i padł w proch, zęby się zwarły, piętami bił o ziemię … Odys chwycił go za nogę                i wywlókł za drzwi i przez podwórze, aż do wrót dziedzińca. Tam go posadził i oparł o mur … “. Prawdopodobnie jest to opis napadu padaczkowego, wywołanego przez uraz mózgu. W następstwie tego urazu Iros stracił przytomność i nieprędko przyszedł do siebie, jak wynika z następującej inwokacji: “Spraw ojcze Dzeusie, Ateno, Apollonie, żeby tak samo w naszym domu poskromieni zalotnicy zwiesili głowę  jedni na dziedzińcu, drudzy w tych ścianach, każdy z ciałem zwiotczałym, jak teraz ów Iros, który u wrót dziedzińca siedzi zwiesiwszy głowę niby pijany i ani ustać prosto na nogach nie może, ani pójść do domu czy tam, gdzie mu pójść wypada lub członki do cna zwiotczały”. Systematyzacja ta: kich i innych powszechnie czynionych spostrzeżeń nad następstwami urazów głowy jest jednak dziełem dopiero nowoczesnej psychiatrii. Etiologia rozumie się przez się. Patogeneza, anatomia patologiczna i patofizjologia nasuwają najwięcej zagadnień spornych w stosunku do wstrząsu mózgu. Sporna jest sama definicja wstrząsu mózgu, którą podaje się zazwyczaj w następującym sformułowaniu jest to zespół objawów występujący w bezpośrednim następstwie urazu czaszki, znamionujący się utratą przytomności              i zaburzeniami ośrodkowego sterownictwa czynności wegetatywnych, przebiegający bez stwierdzalnych zmian anatomopatologicznych lub trwałych zmian klinicznych. Definicja ta nie obejmuje subtelnych zmian charakterologicznych będących następstwem doznanych kiedyś wstrząsów mózgu, na które obecnie zwraca się coraz baczniejszą uwagę. Powrócimy do tych zagadnień przy omawianiu psychopatii                   i charakteropatii. W definicji powyższej podkreślić trzeba ponadto względność pojęcia “stwierdzalnych zmian”. Może np. mikroskop           elektronowy pozwoli na wykrywanie zmian strukturalnych nieuchwytnych dla dzisiejszej techniki badania. Istotą wstrząsu mózgu nie są, jak dawniej przypuszczano, nagłe zmiany niedokrwienia i niedotlenienia tkanki mózgowej, lecz porażenie czynności komórek nerwowych wywołane przemijająco mechanicznym czynnikiem urazowym. W zasadzie zmiany te są odwracalne, przynajmniej w znaczeniu klinicznym. Ponieważ jednak w pewnych przypadkach pozostają odległe następstwa przebytego wstrząsu, nie jest wykluczone, że każdy wstrząs tak delikatnej tkanki jak nerwowa może pozostawić niestwierdzalne dzisiejszymi metodami badawczymi zmiany anatomopatologiczne lub fizjopatologiczne, np. w drobinach białkowych komórek nerwowych. Natychmiast po urazie następuje zupełna utrata świadomości, a więc stan komatyczny, który może trwać od kilku sekund do wielu dni. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

« Previous Entries