Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Sciany swiezej jamy sa miekkie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ściany świeżej jamy są miękkie, strzępiaste; złożone z. mas serowatych, starej – twarde. W typowych przypadkach ściana w starych jamach składa się z 3 warstw. Warstwa wewnętrzna, zwana błoną ropotwórczą (membrana pyogenes), ziarninowa, naciekła białymi krwinkami: wiele jądrzastymi i ulegająca martwicy, zawiera dużo prątków gruźlicy. Błona ta wytwarza obficie ropę w postaci nierównomiernie szarej, mazistej miazgi, na którą skła- dają się bardzo liczna białe krwinki wielojądrzaste. Warstwę środkową mniej lub bardziej czerwoną tworzy swoista, obficie unaczyniona tkanka ziarninowa. Warstwę zewnętrzną, tzw. torebkę włóknistą, sta- nowi tkanka łączna, mniej więcej zbita, zależnie od wieki; .jamy. W miarę powiększania się jamy w jej ścianie bardzo często powstają przerwy. Masy serowate częściowo odpadają od ściany, rozmiękają i tworzą w starych jamach łącznie z resztkami obumarłej tkanki płucnej ciecz ropiastą, żółtawą lub zielonawą. Stare jamy mogą jednak zawierać tylko powietrze. W wielkich jamach spotyka się nieraz powrózki ciągniące się przez światło jamy od jednej ściany do drugiej. Są to naczynia krwie- nośne, przeważnie oporne na czynniki niszczące, Mogą być one zarosłe albo zawierają płynną krew, o wiele częściej skrzepliny. Prócz tego spo- tyka się jako powrózki pasma łącznotkankowe śródmiąższowe, które ocalały jako oporniejsze niż miąższ płucny. Ujście oskrzela jamy, usado- wionej w górnym płacie, znajduje się przeważnie w dolnej części, a jamy w dolnym płacie — w górne} części. Los jamy gruźliczej bywa różny, zależnie od siedziby, kształtu i rozmiaru. Naj rzadziej bliznowacieją jamy przywnękowe, usadowione w pobliżu wielkich naczyń wnęki. Jamy płaskie i kuliste, jeżeli są małe, nie przekraczające wielkości orzecha laskowego, mogą wy- goić się zupełnie: rozrost i kurczenie się torebki zbliża ściany jamy i sprzyja jej zarośnięciu. Takie zejście z wytworzeniem blizny.zdarza się nieczęsto. Różne statystyki podają samowygojenie się jam gruźliczych na 9,6-14,370. [patrz też: , prawo medyczne, wkładki sfp, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Sciany swiezej jamy sa miekkie,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W pierwszych dniach po krwotoku pojawią. się zwykle gorączka za- leżna od pozajelitowego wchłaniania się białek krwi. Bywa ona zwykle niewysoka i trwa najwyżej 2-3 dni. Gorączka przeciągająca się dłużej zależy od powstania w płucach nowych ognisk gruźliczych na tle wysiewu prątków przez krew wylaną i aspirowaną drogą oskrzeli. Bardzo obfite wysiewy mogą wywołać rozlane ostre odoskrzelowe zapalenie płuc sero- wate, nieraz z zejściem śmiertelnym. W innych przypadkach najpierw powstaje gorączka jako objaw nowego ogniska gruźliczego, a dopiero póź- niej dołącza się krwotok płucny lub krwioplucie jako jeden z wczesnych objawów zaostrzenia sprawy gruźliczej. Krwioplucie i krwotoki płucne spostrzega się, prócz gruźlicy płuc, w licznych chorobach narządu oddechowego, w chorobach narządu krążenia i w krwotoczności. O tym trzeba pamiętać przede wszystkim u dzieci, ponieważ gruźlica płuc w tym wieku bywa rzadko przyczyną krwotoków płucnych. Najczęściej bodaj przyczyną krwioplucia u dzieci są rozszerzenia oskrzeli powstające w następstwie przewlekłych spraw w płucach w związku z krztuścem oraz z odrą. Stwierdzając krew w plwocinie należy pamiętać, że domieszka krwi może pochodzić także z jamy ustnej (z dziąseł itd.), z gardła i z jamy no- sowej. W przypadkach obfitych krwotoków należy uwzględnić możliwość krwawych wymiotów. Kończąc na tym omówienie krwotoków płucnych z naciskiem podkre- ślam, że ze stanowiska praktycznego każdy przypadek krwioplucia i krwotoku płucnego pochodzenia określonego powinno się traktować jako przypadek gruźliczy, nawet jeżeli bardzo dokładne badanie nie wykrywa zmian w płucach. Zwłaszcza nie wolno zaniedbać w takich przypadkach badania radiologicznego, gdyż nieraz dopiero zdję- cie rentgenowskie stwierdza zmiany w płucach, niekiedy nawet rozległe, pomimo ujemnego wyniku badania klatki piersiowej opukiwaniem i osłu- chiwaniem. [przypisy: , wkładki sfp, domowe sposoby na trądzik, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries