Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Wstrząs mózgu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli wstrząs mózgu nie doprowadzi do śmierci, to stan śpiączkowy po pewnym czasie przemija, świadomość przejaśnia się i czynności mózgu powoli wracają do równowagi. Wymioty pojawiają się w okresie soporu lub somnolencji i zależą również od czynnościowych zaburzeń ośrodków wegetatywnych pnia mózgowego. Nawet jeżeli nieprzytomność trwa krótko, chorzy potem w ciągu wielu godzin, a czasem znacznie dłużej, wykazują przyhamowanie czynności mózgowych: mają trudności w skupieniu uwagi, nużą się łatwo, zdradzają chwiejność afektywną, skarżą się na bóle i zawroty głowy itd. Objawy te mogą się czasem utrzymać miesiącami i latami, ale najczęściej przemijają po kilku tygodniach. Jeżeli uraz oszczędzi w dostatecznym stopniu pień mózgowy, to nawet czasem nie dochodzi do rozpoznawczo uchwytnej utraty świadomości, chociaż i tutaj trwać ona może szereg godzin. W obrazie klinicznym górują wówczas zazwyczaj objawy korowe, jak drgawki, niedowłady, afazja, zaburzenia wzroku itd. Po odzyskaniu świadomości chorzy .skarżą się na zawroty głowy, niepewność chodu, bóle głowy, nudności, czasem bez wymiotów lub z wymiotami niedługo się utrzymującymi, uczucie rozbicia i brak łaknienia, po czym pojawia się przygnębienie, które po kilku dniach może przejść w nastrój wzmożony z niepokojem psychoruchowym i gadatliwością. W tych przypadkach skargi podmiotowe utrzymują się zazwyczaj znacznie dłużej, a przedmiotowo można stwierdzić nierzadko zaburzenia pamięci, zwolnienie szybkości pojmowania i toku myślowego, zmniejszenie energii życiowej i wytrwałości, a z biegiem czasu skłonności hipochondryczne oraz roszczeniowe. W psychiatrii radzieckiej nie lekceważy się tych skarg hipochondrycznych nawet jeżeli utrzymują się w ciągu lat i nie znajdują potwierdzenia badaniem przedmiotowym. Dzięki temu stanowisku; które zresztą jest konsekwencją materialistycznych zapatrywań, nerwice pourazowe i roszczeniowe przebiegają niezwykłe lago dnie lub w ogóle się ich nie spotyka, zwłaszcza jeżeli wstrząs mózgu był wynikiem wypadku przy pracy. [hasła pokrewne: ,proktolog, wkładki sfp, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Wstrząs mózgu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prątek gruźlicy może wywoływać jako zmianę elementarną także martwicę tkanki płucnej, przedtem zupełnie nie zmienionej (necrosis prirmitiva). Taką pierwotną martwicę spostrzega się w rzadkich przypadkach posocznicy gruźliczej (sepsis tubercuiosay) powstałej wskutek bardzo, ciężkiego zakażenia gruźliczego przy zupełnym braku odporności ustroju. W gruźlicy płuc spotyka się także pierwotną martwicę gruźliczą, lecz bardzo rzadko i tylko w obrazach histologicznych, w postaci ognisk rozsianych wśród tkanki gruźliczo zmienionej. Zmianę, często spotykaną w gruźlicy płuc, stanowią jamy gruźlicze (cavernae tubercuLosae). Wbrew dawnym poglądom, według których one powstają w późnym okresie płuc, zwanym suchotami rozpadowymi, obecnie wiemy, że jamy pojawiają się bardzo często już we wczesnym okresie suchot na tle serowacenia wczesnego nacieku. Jamy powstają najczęściej ze świeżych ognisk wysiękowych, gdy te ulegną serowaceniu, a masy zserowaciałe rozpuszczą się albo rozmiękną i po przebiciu się do oskrzela zostaną wydalone. Jamy mogą powstać także po zserowaceniu tkanki ziarniakowatej  stare, otorbione już ogniska serowate mogą również tworzyć jamy po zserowaceniu torebki włóknistej i przebiciu się mas serowatych do oskrzeli. Jamę gruźliczą, łączącą się ze światłem oskrzela, nazywamy otwartą, tę zaś, której ujście do oskrzela znikło wskutek zupełnego zarośnięcia w toku rozrostu i bliznowacenia tkanki łącznej  zamkniętą wtórnie. Niektórzy przyjmują istnienie także jam pierwotnie zamkniętych. Mają one powstawać wtedy, gdy masy serowate rozpuszczą się i zostaną wessane nie przebijając się do oskrzeli. Dotychczas jednak nie ma bezspornych dowodów anatomicznych, które by przemawiały za istnieniem takich jam, Rozmiar jam bywa różny, od wielkości ziarna prosa do wielkości całego płata, a nawet jeszcze znaczniejszy w razie połączenia się jam płatów sąsiednich, złączonych poprzednio zrostami, Początkowo jama bywa mała, okrągława, w miarę postępu serowacenia zwiększa się, jej kształt staje się jajowaty, nieregularny. nawet kręty lub zaatokowaty, zwłaszcza gdy sąsiednie jamy łączą się z sobą. [podobne:  wkładki sfp, powiększanie piersi, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

« Previous Entries