Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

O wiele czestsza w gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O wiele częstsza w gruźlicy płuc bywa przewlekła niedodma, roz- wijająca się przeważnie niepostrzeżenie w płucu ze zmianami gruźli- czymi. W tej postaci nie ma w większości przypadków zatkania oskrzeli ani oskrzelków. Jej powstanie przypisuje się wpływom nerwowym, pole- gającym na odruchowym stanie kurczowym oskrzela lub oskrzelków, wywołanym przez ich drażnienie zmianą gruźliczą, albo na naruszeniu wskutek tego drażnienia równowagi czynnościowej nerwów przebiega- jących w przegródkach międzyzrazikowych na korzyść nerwów żwęża- jących światło dróg oddechowych. Jeżeli zapadnięte pęcherzyki płucne zarosną, powstaje ogniskowe stwardnienie płuc(indurotio pulmonum circumscripta). Przewlekła niedodma płuc dołączając się bardzo często do gruźlicy płuc, pogarsza przewietrzanie chorych części- płuc i sprzyja przez to rozwojowi tkanki łącznej oraz następowemu zwłóknieniu ognisk gruźliczych. Jeżeli jednak niedodma otacza jamę płucną, pozostającą nadal poprzez oskrzele w łączności z powietrzem zewnętrznym, to nieraz na odwrót niedodma jest przyczyną dalszego po- większania się jamy, i nawet powstania jamy rozdętej, a to dlatego, że ciśnienie na ściany jamy od strony jej światła staje się wskutek nie- dodmy większe niż z zewnątrz, od strony niedodętego miąższu płucnego, W przypadkach przebiegających z obfitym rozrostem tkanki łącznej bliznowaciejącej mogą powstawać w płucu jamy w postaci : rozszerzenie oskrzeli, a więc innego pochodzenia niż omówione już jamy z rozpadu tkanki płucnej. Kurczenie się tkanki łącznej może wywoływać nie tylko nieswoiste roz- szerzenie oskrzeli, ale także znaczne zwężenie cieśniny szczytowej płuc, marskość płuc z następowym zapadnięciem klatki piersiowej, przesunięcie śródpiersia itd. Nowo utworzona tkanka łączna często zawiera obficie pył węglowy i wtedy bywa zabar- wiona szaro lub czarno: Zmiany swoiste i nieswoiste w płucu kojarzą się z sobą w gruźlicy płuc w naj rozmaitszy sposób i nadają ogromną różnorodność jej obrazowi anatomiczno-patologicznemu zwłaszcza w okresie suchot płuc. W innych narządach mogą powstawać w gruźlicy płuc zmiany swo- iste i nieswoiste (zanik, zwyrodnienia). [patrz też: , wózki dziecięce, integracja sensoryczna, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

O wiele czestsza w gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W pierwszych dniach po krwotoku pojawią. się zwykle gorączka za- leżna od pozajelitowego wchłaniania się białek krwi. Bywa ona zwykle niewysoka i trwa najwyżej 2-3 dni. Gorączka przeciągająca się dłużej zależy od powstania w płucach nowych ognisk gruźliczych na tle wysiewu prątków przez krew wylaną i aspirowaną drogą oskrzeli. Bardzo obfite wysiewy mogą wywołać rozlane ostre odoskrzelowe zapalenie płuc sero- wate, nieraz z zejściem śmiertelnym. W innych przypadkach najpierw powstaje gorączka jako objaw nowego ogniska gruźliczego, a dopiero póź- niej dołącza się krwotok płucny lub krwioplucie jako jeden z wczesnych objawów zaostrzenia sprawy gruźliczej. Krwioplucie i krwotoki płucne spostrzega się, prócz gruźlicy płuc, w licznych chorobach narządu oddechowego, w chorobach narządu krążenia i w krwotoczności. O tym trzeba pamiętać przede wszystkim u dzieci, ponieważ gruźlica płuc w tym wieku bywa rzadko przyczyną krwotoków płucnych. Najczęściej bodaj przyczyną krwioplucia u dzieci są rozszerzenia oskrzeli powstające w następstwie przewlekłych spraw w płucach w związku z krztuścem oraz z odrą. Stwierdzając krew w plwocinie należy pamiętać, że domieszka krwi może pochodzić także z jamy ustnej (z dziąseł itd.), z gardła i z jamy no- sowej. W przypadkach obfitych krwotoków należy uwzględnić możliwość krwawych wymiotów. Kończąc na tym omówienie krwotoków płucnych z naciskiem podkre- ślam, że ze stanowiska praktycznego każdy przypadek krwioplucia i krwotoku płucnego pochodzenia określonego powinno się traktować jako przypadek gruźliczy, nawet jeżeli bardzo dokładne badanie nie wykrywa zmian w płucach. Zwłaszcza nie wolno zaniedbać w takich przypadkach badania radiologicznego, gdyż nieraz dopiero zdję- cie rentgenowskie stwierdza zmiany w płucach, niekiedy nawet rozległe, pomimo ujemnego wyniku badania klatki piersiowej opukiwaniem i osłu- chiwaniem. [przypisy: , wkładki sfp, domowe sposoby na trądzik, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries