Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Poza walka z czynnikami natury

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poza walką z czynnikami natury zakaźnej i toksycznej ogromną wagę przywią- zuje się do zwalczania urazów. Uraz porodowy postawić trzeba na pierwszym miej- scu. Zapobieganie w dziedzinie niedorozwoju na tle zaburzeń wewnątrzwydzielni- czych może być również zadaniem wdzięcznym. Najlepiej opracowana jest walka zapobiegawcza przeciwko matołectwu endemicznemu. Powodzenie profilaktyki za- leży jednak w rozstrzygającej mierze. od znajomości diagnostyki, dzięki której przy- padki niedorozwoju na tle niedoczynności tarczycy lub innych zaburzeń hormonal- nych mogą być wcześniej doprowadzone do leczenia zapobiegawczego. Niewątpliwie zpostępem badań nad etiologią różnych postaci niedorozwoju będzie można w przy- szłości postawić znacznie wyżej zagadnienie społecznej walki z czynnikami prowa- dzącymi do encefalopatii. Leczenie. Wchodzi ono w rachubę tylko w przypadkach, w których znamy czynnik etiologiczny. Wówczas leczenie ma charakter przyczynowy, ma jednak wi- doki powodzenia tylko w razie wczesnego zapoczątkowania, jak np. w przypadkach na tle kiły, niedoczynności tarczycy, wodogłowia itd. W przypadkach tych można mówić o leczeniu zapobiegawczym, mianowicie zapobiegamy dalszemu rozwojowi sprawy leżącej u podstaw niedorozwoju umysłowego. W przeważającej liczbie przy- padków mamy jednakże do czynienia ze stanem zejściowym po jakiejś sprawie, która rozegrała się zbyt dawno, aby można bylo myśleć o leczeniu przyczynowym. Możliwe są więc tylko środki objawowe oraz wychowawczo-rehabilitac:Dne. Do grupy pierwszych zaliczyć trzeba środki przeciwdrgawkowe, które stosujemy w przy- padkach encefalopatii powikłanej napadami padaczkowymi. Jeżeli w obrazie kli- nicznym góruje podniecenie psychoruchowe (eretyzm), stosujemy środki uspokaja- jące (sedativa), spośród których najbardziej rozpowszechnione są barbiturany, związki bromowe, skopolamina, a ostatnio leki neuroleptyczne. Również objawowy cha- rakter ma leczenie kwasem glutaminowym (acidum glutaminicum). Jest to środek wpływający korzystnie na rozwój tkanki nerwowej, ma on również działanie prze- ciwdrgawkowe, Leku tego nie należy przeceniać, zwłaszcza przeciwstawiać się trzeba reklamie, która rodzicom niedorozwiniętych umysłowo robi zbyt wielkie nadzieje. Niewątpliwie jednak lek ten, skojarzony z troskliwym oddziaływaniem wychowaw- czym, ma swoją wartdść, Wyniki lecznicze widzieć można tylko po długotrwałym systematycznym stosowaniu i to dużych dawek. Dawka dzienna wynosi 12-18 g. Dawkę tę rozbić należy na jak największą ilość porcji i dawać dzieciom w ciągu dnia jako dodatek do normalnego pożywienia. Kwas glutaminowy wyrabiany jest w kraju, chorzy otrzymać go mogą na receptę Poradni Zdrowia Psychicznego. Po- trzebne są wielkie ilości, gdyż dzieci muszą lek zażywać codziennie, bez przerwy, w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat. W niektórych przypadkach, uzasadnionych endokrynologicznie, dobrze robi naświetlanie promieniami rentgenowskimi przysadki. Ostatecznie dochodzi się do wniosku, że najwięcej zdziałać mogą ,sposoby wycho- wawcze i rehabilitacyjne. [więcej w: , domowe sposoby na trądzik, olejek arganowy do włosów, catering dietetyczny ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)