Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Przypadek ten stal sie punktem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek ten stał się punktem wyjścia rewelacyjnego, w dziejach neurochirurgii pierwszego na święcie wydarzenia terapeutycznego, mianowicie operacyjnego lecze- nia charakteropatii. Dziewczynka przebywała w ciągu pięciu lat w Szpitalu w Świe- ciu, gdzie zarówno napady padaczkowe, jak i cechy charakteropatyczne stopniowo pogarszały się, mimo intensywnego leczenia farmakologicznego i psychagogicznego. Jej historia choroby roi się od przejawów eretyzmu, agresywności, niezdyscypli- nowania i złośliwości wobec otoczenia. Mimo dość dobrego poziomu inteligencji przy utrzymującym się ilorazie ok. 80 nie mogła brać udziału w zajęciach szkolnych. Stopniowo narastały też zmiany okulistyczne w związku z po- stępującymi objawami jaskry: visus oka prawego spadł z 0,7 w r. 1956 na 0,1 w r. 1961, wreszcie doszło do jaskro- wego zaniku tarczy nerwu wzrokowego prawego. Wynik badania eeg z dnia 17. I. 1961: w całym zapisie eeg brak rytmu pod- stawowego alfa; wypełniony on jest wybitnie nieregularnymi falami o czę- stotliwości od 8 do 3sek. i o bardzo zmiennej amplitudzie od 5 do 150 mcrv. Odprowadzenia prawostronne z śród- głowia i tyłogłowia cechują się większą dysrytrnią niż odpowiednie lewostronne. We wszystkich odprowadzeniach pra- wostronnvch wyatępwią Itczrie.: poje- dyncze fale podobne do iglic o ampli- tudzie do 150 mcrv i najwyższej ampli- tudzie w odprowadzeniach z okolic cie- mieniowej, skroniowej i potylicznej prawej. Opozycja faz tych fal wskazuje na miejsce powstawania w tyłomózgo- wiu prawej półkuli. 3-minutowa hiper- wentylacja spowodowała pogłębienie dezorganizacji rytmów mózgowych. Wnioski: wybitnie patologiczne przeja- wy czynności bioelektrycznej mózgu. [hasła pokrewne: , Siłownie zewnętrzne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kosmetyki organiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)