olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Wszczepienie krwi pępowinowej za pomocą Coculture z kultur mezenchymalnych Ex Vivo AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Profilaktyka przeciwko chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) składała się z takrolimusu w dawce dziennej 0,03 mg na kilogram w dniach od -2 do 180 i mykofenolanu mofetylu w dawce g doustnie dwa razy dziennie w dniach od -2 do 100. Procedura transplantacji i opieka podtrzymująca
W dniu 0, jednostka niezmanipulowanej krwi pępowinowej została rozmrożona, przemyta i podana dożylnie, a następnie wlew rozszerzonych komórek krwi pępowinowej. Wszyscy pacjenci otrzymywali podskórny czynnik stymulujący kolonię granulocytów (Amgen) w dziennej dawce 5 .g na kilogram od dnia do odzyskania neutrofili.
Odzyskiwanie hematopoetyczne
Czas do wszczepienia neutrofili zdefiniowano jako pierwszy z 3 kolejnych dni z bezwzględną liczbą neutrofili 0,5 x 109 na litr lub więcej, a czas do wszczepienia płytek krwi jako pierwszy z 7 kolejnych dni z liczbą płytek krwi 20 x 109 na litr lub wyższy bez transfuzji płytek krwi. Chimeryzm w krwi obwodowej lub szpiku kostnym dokumentowano pomiędzy dniami 20 i 30, w dniu 60, a następnie co 3 miesiące za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy, z zestawami primerów flankujących powtórzenia mikrosatelitarne.
Porównanie z danymi historycznymi CIBMTR i MDACC
Porównaliśmy wyniki przeżycia i przeżycie w grupie pacjentów, którzy otrzymali komórki krwi pępowinowej rozwinięte przez współhodowlę z komórkami mezenchymalnymi STRO-3 +, z wynikami 80 pacjentów, którzy otrzymali 2 jednostki niezmanipulowanej krwi pępowinowej w latach 2008-2010 w 24 ośrodkach transplantacyjnych w USA i których dane zostały zgłoszone do CIBMTR. Kontrole dopasowano do wieku, diagnozy, stadium choroby, intensywności mieloablacyjnego trybu kondycjonowania i profilaktyki GVHD z inhibitorem kalcyneuryny i mykofenolanem. Najczęściej stosowanym trybem kondycjonowania było napromienianie całego ciała (1320 cGy) w połączeniu z fludarabiną i cyklofosfamidem, a następnie częstość reżimu melfalanu, fludarabiny i tiotepy. Średni czas obserwacji dla kontroli wynosił 6 miesięcy (zakres od 3 do 12). Porównaliśmy również grupę badaną z kontrolami instytucjonalnymi na MDACC (kolejni dorośli, którzy otrzymali 2 jednostki niemanipulowanej krwi pępowinowej po leczeniu mieloablacyjnym w latach 2001-2011). Najczęściej stosowanymi sposobami leczenia były tiotepa w połączeniu z melfalanem i fludarabiną lub klofarabiną i busulfanem. Mediana okresu obserwacji wynosiła 7 miesięcy (zakres od do 72).
Punkty końcowe
Głównymi punktami końcowymi były bezpieczeństwo, wykonalność i łączna częstość wszczepiania neutrofilów i płytek krwi, mediana czasu do neutrofili i odzyskiwania płytek krwi u pacjentów, którzy osiągnęli te punkty końcowe, odsetek pacjentów, u których przeprowadzono transplantację (jak określono poniżej), oraz skumulowana częstość występowania ostrej lub przewlekłej GVHD
[podobne: olej słonecznikowy zastosowanie, wyciąg pershla, dyżury aptek opole ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek opole olej słonecznikowy zastosowanie wyciąg pershla