Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Wynik badania ekg z dnia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wynik badania ekg z dnia 13. III. 1963: ślad rytmu alfa o częstotliwości ok. 10-11sek. i amplitudzie do 30-40 mery jedynie w odprowadzeniach ciemienio- wych oraz pojedyncze fale o rytmie alfa w odprowadzeniach potylicznych. W od- prowadzeniach z tytogłowia (skroniowo- -potyliczne) płaskie nieregularne fale theta 4-6sek o zmiennej amplitudzie 10-30 mcrv. W ciemieniowych fale theta sporadyczne. 13-minutowa hiperwenty- lacja poza nieznacznym wzrostem am- plitudy fal tbeta oraz; pewną dezorgani- zacją rytmu alfa nie wprowadziła istot- nych zmian, po czym zapis eeg szybko powrócił do stanu wyjściowego. Wnioski: przejawy patologii miernego stopnia o charakterze uogólnionym z ce- chami uszkodzeń korowych w tyłogło- wiu. Przypadek ten wraz z bardzo po- myślną dalszą katamnezą ogłosiły Mo- niuszko-Codrow i Sulestrowska w r. 1966 .
ATAXIA HEREDITARIA FRIEDREICHII Jednostce tej poświęcono ostatnio w piśmiennictwie psychiatrycznym nieco wię- cej uwagi (Schmid 1960), ponieważ wśród autorów panowały sprzeczne poglądy co do następstw psychopatologicznych tej zasadniczo rdzeniowej choroby. Kazuistyka Schmida obejmowala 28 przypadków. W materiale tym zaburzeń psychicznych nie stwierdzono tylko w dwóch przypadkach poronnego przebiegu cierpienia (form es frustes). Im wcześniejszy był początek choroby, tym cięższe spotykano postacie nie- dorozwoju umysłowego. Przy nieco późniejszym początku w latach dziecięcych stwier- dzano cechy charakteropatyczne i otępienne, podobne do padaczkowych. Przy póź- nym początku u dorosłych Widywano zwykl:y zespół psyohoorganiczny. Na ogół nie ma bezwzględnej równeległości między ciężkością objawów neurologicznych i psy- chopatologicznych, Przy tej sposobności można było sprostować niebaczne twier- dzenia niektórych autorów, jakoby choroba ta miała prowadzić do schizofrenii. W większości przypadków zmiany psychiczne stopniowo postępują, chyba że chodzi o rzadkie przypadki poronne. [przypisy: , powiększanie piersi, Karmy dla psów, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)