olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Zespół marinescu sjogrena oraz powikłania

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W r. 1931 Rumuni Marinescu, Draganescu i Vasiliu opisali przypadki nie znanej dotąd choroby dziedzicznej, przenoszonej według typu recesywnego, znamionującej się niezbornością móżdżkową, wrodzoną  zaćmą i opóźnieniem rozwoju somatycznego i umysłowego.                 W piśmiennictwie światowym do r. 1962 naliczono 35 opisów kazuistycznych tego rzadkiego cierpienia (Alter i Talbert 1962). U chorych spotyka się pewne anomalie kostne, ponadto objawy piramidowe lub arefleksję. U starszych chorych widywano zaniki. mięśniowe.               Jak wynika z ogłoszonej kazuistyki, sprawność intelektualna chorych najczęściej nie posuwa się poniżej debilizmu. Cierpienie nie ma też zasadniczo charakteru postępuj ącego.
Organiczne schorzenia mózgu, które leżą u podstaw niedorozwoju umysłowego, stają się bardzo często podłożem ostrych zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych. Nie chodzi tutaj o zejście się przypadkowe dwóch chorób, gdyż osobnik niedorozwinięty może zapaść na równi z wszystkimi innymi ludźmi mi każdą chorobę cielesną lub psychiczną. Mamy tu na myśli zjawisko zależności epigenetycznej ostrego zespołu od zmian organicznych mózgu. Medow zwrócił uwagę na częstość niedorozwoju umysłowego wśród przypadków wielu psychoz, co by wskazywało na to, iż; etanowi on okoliczność usposabiającą do występowania stanów psychotycznych. Innym zagadnieniem jest wpływ niedorozwoju umysłowego na wygląd obrazu klinicznego, zarówno psychozy, jak i psychonerwicy. Ubóstwo struktury osobowości sprawia, że w obrazach klinicznych przeważają afekty lęku i gniewu nad afektami radości i smutku, że psychozy nabierają zabarwienia głupkowato-błazeńskiego, że w treści urojeń spotykamy dziecinne niedorzeczności oraz fantazje i językowe nieprawidłowości, a wreszcie       że łatwo dochodzi do wybuchów wściekłości i wykolejeń postawy społecznej. Niedorozwój usposabia nie tylko do występowania ostrych zespołów czynnościowych, ale i do sprzęgania się go z innymi cierpieniami organicznymi. Często mianowicie spotykamy u niedorozwiniętych alkoholizm przewlekły, padaczkę, porażenie postępujące, wcześnie rozpoczynające się otępienie starcze itd. Możliwe jest również współistnienie schizofrenii przewlekłej i cyklofrenii z niedorozwojem umysłowym. Szczególne znaczenie społeczne i psychiatrycznosądowe posiadają przypadki oligofrenii z towarzyszącymi zaburzeniami charakterologicznymi. W poszczególnych przypadkach takiego współistnienia trudno jest czasem orzec, które z cierpień należy uważać za pierwotne, a które za wtórne. Podobnie też sprawy organiczne prowadzące do otępienia mogą nastręczać trudności, czasem nie dające się przezwyciężyć, gdy chodzi o rozstrzygnięcie, czy braki intelektualne przypisać dawniej już istniejącemu niedorozwojowi, czy później powstałemu otępieniu. Ważną wskazówką bywa tutaj zapas pojęć i wyrazów, jakimi posługuje się otępiały osobnik (tzw. skala Wechslera). [przypisy:  olej lniany, poradnia dla dzieci z autyzmem, erozja szkliwa, przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz]

Tags: , ,

No Responses to “Zespół marinescu sjogrena oraz powikłania”

 1. Kacper Says:

  Article marked with the noticed of: psychoterapia[...]

 2. Electric Player Says:

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 3. Roksana Says:

  [..] Cytowany fragment: dyskopatia[...]

 4. Nikola Says:

  mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

Powiązane tematy z artykułem: erozja szkliwa poradnia dla dzieci z autyzmem przeglądarka skierowań sanatoryjnych nfz