olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Próba monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego w urazowym uszkodzeniu mózgu AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przeanalizowano również dane dotyczące pacjentów, którzy przeżyli dłużej niż dzień po ostatnim leczeniu specyficznym dla mózgu (określanym łącznie jako podgrupa osób po przeszczepieniu mózgu). Zintegrowaliśmy terapie specyficzne dla mózgu, sumując liczbę dostarczonych zabiegów na godzinę w trakcie okresu leczenia. Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję recenzyjną na uniwersytecie w Waszyngtonie i komisje etyczne we wszystkich ośrodkach badawczych. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność analiz danych i danych oraz wierność tego raportu dla protokołu badania. Integra Life Sciences przekazała cewniki wykorzystywane do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego i zapewniła dodatkowe nieograniczone wsparcie dla tego projektu. Integra nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu ani prowadzeniu badania, analizie danych ani pisaniu manuskryptu.
Analiza statystyczna
Planowana wielkość próby 324 została określona za pomocą symulacji, aby zapewnić 80% mocy do wykrycia wzrostu o 10 punktów procentowych w procentach pacjentów z dobrym wynikiem lub z umiarkowaną niepełnosprawnością zgodnie z GOS-E (iloraz szans z obrazowaniem i badanie kliniczne vs. monitorowanie ciśnienia, 1.5) i odpowiednie udoskonalenie innych środków (patrz Dodatek Uzupełniający). Jedną z zaplanowanych tymczasowych analiz skuteczności przeprowadzono, gdy połowa uczestników została poddana 6-miesięcznej ocenie.
Hipoteza pierwotna została przetestowana przy użyciu zablokowanego testu Wilcoxona, 11 z blokowaniem czynników stratyfikacji i dwustronnego poziomu istotności 0,05. Uzyskaliśmy iloraz szans i przedział ufności z logistycznego modelu proporcjonalnych kursów, z uwzględnieniem tych samych czynników (patrz Dodatek dodatkowy) 10. Analizę tę uzupełniono analogicznymi analizami poszczególnych miar i złożonych analiz miar podgrup. Modele Coxa wykorzystano do analizy przeżycia. Poziom istotności 0,01 został wykorzystany do przetestowania hipotez wtórnych. Główne analizy obejmowały dane dotyczące wszystkich uczestników losowo przydzielonych do grupy leczenia (populacja przeznaczona do leczenia). Analizy wrażliwości obejmowały analizy ograniczone do pacjentów, którzy przeżyli, tych, którzy otrzymali przypisane leczenie, i tych, którzy przeżyli przez co najmniej 24 godziny po otrzymaniu leczenia specyficznego dla mózgu.
Wyniki
Uczestnicy badania
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy uczestników badania. Pacjenci byli rekrutowani w okresie od września 2008 r. Do października 2011 r., A ostatnia wizyta kontrolna miała miejsce w maju 2012 r. (Zob. Rys. S1 w dodatkowym dodatku, w którym przedstawiono informacje na temat badań przesiewowych, randomizacji i działań następczych). Proces zakończył się, gdy planowana wielkość próby została osiągnięta
[więcej w: erozja szkliwa, przegladarka skierowań, odruch oksytocynowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego w urazowym uszkodzeniu mózgu AD 5”

  1. Mud Pie Man Says:

    To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

  2. Helena Says:

    Article marked with the noticed of: nogi[...]

  3. Jędrzej Says:

    poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

Powiązane tematy z artykułem: erozja szkliwa odruch oksytocynowy przegladarka skierowań