olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Gruźlica u zwierząt

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

U zwierząt z wrodzoną odpornością na zakażenie gruźlicze nawet duże dawki bardzo zjadliwych prątków nie wywołują ani choroby, ani alergii, gdyż komórki tkankowe tych zwierząt nie mają powinowactwa do jadu gruźliczego. Zwierzę takie jest zatem w stosunku do zarazka gruźlicy alergiczne. Niezbędnym warunkiem do powstania alergii jest obecność w ustroju żywych prątków gruźlicy oraz tkanki gruźliczej.       Z chwilą zupełnego zniknięcia zmian, wywołanych przez zarazki gruźlicy alergia zdaniem większości, również znika, a zdaniem innych (Ksawery Lewkowicz) wybitnie opada, prawdopodobnie jednak nie zanika nigdy bez śladu. Stan alergiczny można uzyskać także przez wprowadzenie do ustroju wielkiej dawki prątków zabitych. Alergia w tym wypadku jest Je dnak bardzo słaba i trwa krótko. Alergia gruźlicza jest zjawiskiem swoistym. Wprawdzie odczyny tuberkulinowe, będące jej wyrazem u osób zakażonych gruźlicą, można wywołać także pewnymi ciałami nieswoistymi. Takie odczyny jednak wymagają zastosowania wielkich dawek tych ciał, są słabsze i znikają szybciej niż odczyn, który powstaje u zakażonych prątkami gruźlicy w związku z działaniem tuberkuliną. Świadczą one o alergii nieswoistej. Alergia swoista jest zjawiskiem tkankowym, tzn. polega na swoistym przestrojeniu tkankowym, a nie na obecności w krwi swoistych niweczników       i dlatego nie można jej przenosić biernie wraz z surowicą na inne osoby. Istota zmian w ustroju, towarzyszących powstawaniu alergii nie jest jeszcze wyjaśniona, pomimo licznych dociekań w tym kierunku. Prócz nadwrażliwości (supersensibilitas)  na działanie prątków gruźlicy wytwarza się pod wpływem przebytego zakażenia także pewna odporność (immunitas) ustroju na te zarazki.  W zjawisku Kocha jej wyrazem jest szybkie gojenie się zmiany miejscowej z równoczesnym wydaleniem prątków. Jako tkankowe, odporność nie dotyczy prątków znajdujących się w serze gruźliczym. Odporność tę zwie się ,,odpornością nabytą, w odróżnieniu od ,,odporności wrodzonej, zwanej także odpornością naturalną. Odporność wrodzona, zależna od konstytucji ustroju, nie jest jednakowa    u różnych ludzi. Różny jej stopień jest między innymi, przyczyną odmiennych losów zakażenia gruźliczego u rozmaitych osób. [przypisy: maszkaronizm, maszkaronizm do włosów, maszkaronizm na włosy ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica u zwierząt”

 1. Marbles Says:

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

 2. Stanisław Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do turnabol[...]

 3. Dominik Says:

  Dobry fizjoterapeuta, na podstawie wyników badań będzie potrafił ocenić

 4. Malwina Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog w lublinie[...]

 5. Sandra Says:

  Nic mi sie nie dzieje od momentu wizyty.

Powiązane tematy z artykułem: maszkaronizm szpital jurasza rejestracja uzdrowisko leczenia sanatoryjnego dorosłych