olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Wszczepienie krwi pępowinowej za pomocą Coculture z kultur mezenchymalnych Ex Vivo AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Przyczyny śmierci u biorców rozszerzonej krwi pępowinowej obejmowały nawrót (4 pacjentów), GVHD (4), toksyczność indukowaną chemioterapią (2) i infekcje (11). Infekcje były bakteryjne u 3 pacjentów, wirusowe w 1, a grzybowe w 5; źródło infekcji było nieznane u 2 pacjentów. Dyskusja
Próbowaliśmy poprawić hematopoezę i wszczepienie przez rozmnażanie krwiotwórczych komórek progenitorowych pochodzących z krwi pępowinowej w allogenicznych kulturach komórek mezenchymalnych przed przeszczepieniem. Brunstein i in. odnotowano, że u 536 dorosłych biorców 2 jednostek niemanipulowanej krwi pępowinowej średni czas do wszczepienia neutrofili wynosił 26 dni, a średni czas do przeszczepienia płytek krwi wynosił 53 dni – okresy, które były znacznie dłuższe niż w odbiorcach szpiku kostnego lub komórkami macierzystymi krwi obwodowej w swoich seriach.24 W tym przypadku okazało się, że pacjenci, którzy otrzymali terapię mieloablacyjną, a następnie 2 jednostki krwi pępowinowej, z jednostką zawierającą krew pępowinową ekspandowaną ex vivo w hodowlach komórek mezenchymalnych, mieli krótszy czas. do wszczepienia i większej skumulowanej częstości wszczepiania neutrofili i płytek, w porównaniu z historycznymi kontrolami i kontrolami w innych miejscach, które otrzymały jedynie niemanipulowaną krew pępowinową.
Przypisujemy dodatnie wyniki wszczepienia do zwiększonej liczby zatwierdzonych szpikowych i megakariocytowych progenitorów w rozszerzonym przeszczepie krwi pępowinowej, które były zdolne do szybkiego przeszczepienia po transplantacji. Rzeczywiście, dla około połowy ocenianych pacjentów wszczepienie rozszerzonych komórek było związane z wczesnym odzyskiwaniem neutrofili. Nasze dane sugerują, że komórki mezenchymalne, poprzez rekapitulację niektórych fizjologicznych sygnałów niszy komórek macierzystych, które są nieobecne w hodowlach zawiesinowych, dostarczają warunków, które zwiększają przeżycie i proliferację komórek progenitorowych krwi pępowinowej odpowiedzialnych za wczesne uzupełnianie szpiku.16,17 Inną potencjalną zaletą przeszczepienia jednostki rozszerzonej krwi pępowinowej i jednostki niemanipulowanej krwi pępowinowej jest to, że to podejście gwarantuje wczesne odzyskiwanie krwiotwórczej z jednostką rozszerzonej krwi pępowinowej i ostateczne wszczepienie jednostki niewydłużonej krwi pępowinowej z lepszym dopasowaniem HLA do cierpliwy. Wydaje się, że proces ekspansji sprzyja wzrostowi liczby komórek zdolnych do wczesnej repopulacji; jednakże, ponieważ długotrwałe wszczepienie było równomiernie z jednostki niemanipulowanej krwi pępowinowej, należy również przyznać, że proces hodowli wydaje się zubożać komórki zdolne do długotrwałej zasiedlania.
Częstość występowania i ciężkość GVHD były podobne do częstości w innych badaniach transplantacji krwi pępowinowej z rozwinięciem 27, 28 lub bez ekspansji. 4, 44,28 W ciągu ostatniej dekady opracowano kilka strategii rozszerzania komórek progenitorowych krwi pępowinowej ex vivo. zbadano, przy niewielkiej widocznej poprawie czasu na wszczepienie. 27,29,30. Ostatnio jednak, Delaney i in
[więcej w: matołectwo, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, zachowanie kotki po sterylizacji ]

Tags: , ,

No Responses to “Wszczepienie krwi pępowinowej za pomocą Coculture z kultur mezenchymalnych Ex Vivo AD 9”

 1. Izabela Says:

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 2. Barbara Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: nandrolon decanate[...]

 3. Ida Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 4. Grzegorz Says:

  [..] Cytowany fragment: okulista dziecięcy wrocław[...]

 5. Swerve Says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

Powiązane tematy z artykułem: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego matołectwo zachowanie kotki po sterylizacji